Open Procurement Albania

Graphical display of results by local government entities

Summary results by local government entities

Procuring Authority / Buyer Economic operator no. No. of announced tenders Total limit fund of tenders (in ALL, without VAT) No. of tenders declared with winner (in ALL, without VAT) Total limit fund of tenders declared by winner (in ALL, without VAT) Awarded total value (in ALL, without VAT)
79 524 19,264,020,881 312 10,299,804,008 2,126,812,098

Tenders list

Procuring Authority Tender object Estimated / Ceiling Value ALL without VAT ALL Stage Procedure Successful Bidder /Supplier / Provider Awarded value
Blerje orendi dhe pajisje per mobilim zyrash per Ministrine e Turizmit dhe Mjedisit 940,083 Announced the Winner ERZENI/SH 22,900 leke per njesi.
Kontratë në bazë të një Marrëveshje Kuadër: Loti III Blerje vajra lubrifikant, alkool frenash dhe pastrues motori Signed the Contract TOP-OIL 37,800 (Shumatorja e çmimeve për njësi e ofruar) leke pa tvsh.
Blerje uniformash dhe elementesh te tjera perberese te tyre per Akademine e Sigurise 1,793,600 Re-Proclaimed and Cancelled
Loti I "Blerje goma per automjete" 656,350 Announced the Winner KLOSI-R COMPANY 75,000.00  leke (shumatorja e çmimeve për njësi.)
“Blerje uniformash dhe elementesh të tjera përbërëse të tyre për Drejtorinë Arsimore Rajonale Tiranë” 2,278,212 Cancelled Procurement
Kontrate ne baze te nje Marreveshje kuader : Loti IV. Blerje shtypshkrimesh për Spitalin Universitare Obstetrik - Gjinekologjik Mbretëresha Geraldina. Signed the Contract Inpress
"Blerje Mikrobuz (vende te ulura 81) per Qendren e Botimeve per Diasporen" 2,980,963 Cancelled Procurement
Loti IX " Blerje Automjete per Agjencine per Zhvillimin Bujqesor dhe Rural 2,666,667 Cancelled Procurement
Loti VIII Blerje Automjete per Autoritetin Kombetar per Sigurine dhe Emergjencat ne miniera 11,250,000 Cancelled Procurement
Loti VII Blerje Automjete per aparatin e Ministrise se Brendshme 13,189,659 Cancelled Procurement
Loti VI" Blerje Kamionçine per Drejtorine e Sherbimeve Qeveritare 4,476,550 Cancelled Procurement
Loti III Blerje Mikrobuz (vende te ulura 81) 2,980,963 Cancelled Procurement
Loti II Blerje Autovetura me kalueshmeri te larte 32,174,196 Cancelled Procurement
Loti I Blerje Autovetura me kalueshmeri te ulet 6,527,940 Cancelled Procurement
Kontrate ne baze te nje Marreveshje kuader : Loti III. "Blerje tonera për Ministrinë e Mbrojtjes dhe institucionet e varësisë". 3,750,000 Signed the Contract Infosoft Office SHPK&Interlogistic SHPK
Loti III. “Furnizim me lëndë djegëse për automjete Benzine pa plumb”, 48,730,634 Announced the Winner KASTRATI & KASTRATI SHA 17.9 % Marzh Fitimi
Loti I. “Furnizim me lëndë djegëse për automjete Diesel (Gazoil)”, 580,255,567 Announced the Winner KASTRATI & KASTRATI SHA 15.90 % Marzh Fitimi
Loti II. Furnizim me lëndë djegëse për automjete Diesel (Gazoil)”, 1,533,336,671 Announced the Winner KASTRATI & KASTRATI SHA 15.90 % Marzh Fitimi
Loti IV. “Furnizim me lëndë djegëse për automjete Benzine pa plumb”, 499,120,815 Announced the Winner KASTRATI & KASTRATI SHA 17.9 % Marzh Fitimi
Mirembajtja e objekteve ndertimore ne Spitalin Psikiatrik "Ali Mihali" Vlore 5,264,116 Re-Proclaimed and Announced the Winner ERIL B&B & ADRIATIK 4,380,000.00
Sherbim gatimi dhe shperndarje ushqimi per Qendren Spitalore Xhaferr Kongoli Elbasan 40,701,733 Cancelled Procurement
Loti III Blerje vajra lubrifikant, alkool frenash dhe pastrues motori 66,633,208 Announced the Winner TOP-OIL 37,800 (Shumatorja e çmimeve për njësi e ofruar) leke pa tvsh.
Blerje materiale kancelarie me baze letre per Garden e Republikes 1,333,200 Announced the Winner
Loti III Blerje vajra lubrifikant, alkool frenash dhe pastrues motori 216,072 Cancelled Procurement
Loti II "Blerje bateri per automjete" 141,929 Cancelled Procurement
Kontrate ne baze te nje Marreveshje kuader : Loti III. "Blerje tonera për Ministrinë e Mbrojtjes dhe institucionet e varësisë". 2,500,062 Signed the Contract Infosoft Office SHPK&Interlogistic SHPK
Loti II "Blerje bateri për automjete" 10,405,536 Announced the Winner ALSTEZO 325,800 (Shumatorja e çmimeve për njësi e ofruar) leke pa tvsh.
Blerje uniformash dhe elementesh te tjera perberese te tyre per Garden e Republikes 33,469,702 Re-Proclaimed and Cancelled
Blerje Tonera 14,519,082 Announced the Winner InfoSoft Office 624,791.54 leke per njesi.
Kontrate ne baze te nje Marreveshje kuader : Loti III. "Blerje tonera për Ministrinë e Mbrojtjes dhe institucionet e varësisë". Signed the Contract Infosoft Office SHPK&Interlogistic SHPK

SUPPORTERS
Embassy of USA

The establishment of this portal's database is financially supported from the US Embassy Democracy Commission, Small Grants Program.

Privacy Policy

Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data