Open Procurement Albania

Loti 4 - "Blerje ushqime koloniale"-Qarku Shkoder

Contracted Institution Central Purchasing Agency
Tenderer Institution
Tender object Loti 4 - "Blerje ushqime koloniale"-Qarku Shkoder
Reference No. REF-54371-03-12-2020
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 730 463,00
Type of Contract
Procurement Method Request for Proposal
Stage Procedure Announced the Winner
Tender Publication Date 13-03-2020
Last date of Submitted Documents 31-03-2020
Tender Held Date 31-03-2020
No. of Bidders 2
Bidders NELSA
NIKA
Successful Bidder /Supplier / Provider
 • Nelsa SHPK
 • The winning bid ALL without vat 643 050,00
  Bidder Announcement date 08-05-2020
  Award and Contract Amount ALL with VAT
  Contract date
  Planned Milestones of Contract / Start and End Date Duke filluar nga data e lidhjes së kontratës/kontratave me përfundim deri në plotësimin e nevojave të autoriteteve kontraktore, sipas marrëveshjes kuadër, për secilin lot.
  Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
  Appeals Nuk ka pasur ankesa.
  Janë skualifikuar operatorët ekonomikë të mëposhtëm:
  1) NIKA” SHPK:
  • Operatori ekonomik nuk përmbush kriterin e përcaktuar në pikën 3 të Kapacitetit ligjor/prefesional i operatorëve ekonomike, pasi certefikata ISO 9001 e paraqitur nga ana e tij është lëshuar për qellim “prodhim dhe shpërndarje ushqimi” (sherbim katering) i ndryshëm nga objekti i procedurës “blerje ushqimesh”.
  • Operatori ekonomik nuk përmbush kriterin e përcaktuar në pikën 4 të Kapacitetit ligjor/prefesional i operatorëve ekonomike, pasi certefikata ISO 22000 ose ekuivalent e paraqitur nga ana e tij është lëshuar për qellim “prodhim dhe shpërndarje ushqimi” (sherbim katering) i ndryshëm nga objekti i procedurës “blerje ushqimesh”.
  Cancellation reason
  Additions
  Transaction / Actual Spending
 • Monitor treasury transaction for Nelsa SHPK viti 2012-2013
  Monitor treasury transaction for Nelsa SHPK viti 2014
  Monitor treasury transaction for Nelsa SHPK viti 2015-2018
  Monitor treasury transaction for Nelsa SHPK viti 2019-2020
 • Public Announcement Bulletin
  Announcement of Procurement
  Standard Tender Documents
  Bidder Announcement

  Privacy Policy

  Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data