Open Procurement Albania

Loti 6 "Shërbim gatimi dhe shpërndarje ushqimi për Repartin Ushtarak nr. 1030 (Forcat Tokësore)";

Contracted Institution Central Purchasing Agency
Tenderer Institution
Tender object Loti 6 "Shërbim gatimi dhe shpërndarje ushqimi për Repartin Ushtarak nr. 1030 (Forcat Tokësore)";
Reference No. REF-58421-05-18-2020
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 103 109 842,00
Type of Contract
Procurement Method Open Procedure above the high monetary limit
Stage Procedure Announced the Winner
Tender Publication Date 20-05-2020
Last date of Submitted Documents 06-07-2020
Tender Held Date 06-07-2020
No. of Bidders 3
Bidders 1.DION-AL
2. GUSTOSO” SHPK & “BLAND ASHIKU
3.SINANI TRADING
Successful Bidder /Supplier / Provider
 • DION-AL (Ish "SHPRESA" SHPK)
 • The winning bid ALL without vat 102 885 200,00
  Bidder Announcement date 02-10-2020
  Award and Contract Amount ALL with VAT
  Contract date
  Planned Milestones of Contract / Start and End Date Duke filluar nga data e lidhjes së kontratës/kontratave me përfundim deri në plotësimin e nevojave të autoriteteve kontraktore, sipas marrëveshjes kuadër, për secilin lot.
  Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
  Appeals Ka pasur ankesa.
  Ka marrë përgjigje nga autoriteti kontraktor më vendimin e KSHA-së nr.1558/2 datë 13.08.2020.
  Ka marrë përgjigje nga Komisioni Prokurimit Publik më vendimin nr.382/2020 datë 17.09.2020.
  Janë s kualifikuar operatorët ekonomikë të mëposhtëm:

  1) “SINANI TRADING” SHPK:
  Operatori ekonomik nuk ka paraqitur ofertë ekonomike si dhe asnjë prej dokumenteve të kërkuara në DT.

  2.“GUSTOSO” SHPK dhe “BLAND ASHIKU” PF:
  “GUSTOSO” SHPK dhe “BLAND ASHIKU” PF: nuk plotëson nënpikën 4.1, të seksionit 3.3, Kapaciteti teknik, pasi Operatori Ekonomik, “Bland Ashiku”, në momentin e hapjes së ofertave, nuk arriti të paraqesë dokumentacionin e kërkuar për dy shoferat. Nuk arriti të paraqesë, çertifikatën e kualifikimit origjinale ose kopje të noterizuar, të saj, për kuzhinierin B.A.; ndërsa për kuzhinierin K. H. dhe ndihmës kuzhinierët/shërbyesit e gatimit D.L, D.H. dhe E.T. nuk arriti të provojë eksperiencën 1 vjeçare, në punë, sipas profesioneve përkatëse.
  Cancellation reason
  Additions
  Transaction / Actual Spending
 • Public Announcement Bulletin
  Announcement of Procurement
  Standard Tender Documents
  KPP Decision
  Bidder Announcement
  Tender Documents

  Privacy Policy

  Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data