Open Procurement Albania

“Shërbim gatimi dhe shpërndarje ushqimi për Drejtorinë Vendore të Policisë Durrës”

A Red Flag is a fact, event, or set of circumstances, or other information that may indicate a potential legal compliance concern for illegal or unethical business conduct, particularly with regard to corrupt practices and non-compliance with anti-corruption laws.

 • Disqualification of all competitive operators except the winner
 • The Procuring Authority has disqualified all competitive operators with a bid lower than the winning bid

Contracted Institution Central Purchasing Agency
Tenderer Institution
Tender object “Shërbim gatimi dhe shpërndarje ushqimi për Drejtorinë Vendore të Policisë Durrës”
Reference No. REF-82542-12-17-2020
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 2 600 000,00
Type of Contract
Procurement Method Request for Proposal
Stage Procedure Announced the Winner
Tender Publication Date 18-12-2020
Last date of Submitted Documents 28-12-2020
Tender Held Date 28-12-2020
No. of Bidders 4
Bidders 1) “SILVER” SHPK
2) “DAJTI PARK 2007” SHPK
3) “DION-AL” SHPK
4) “NELSA” SHPK
Successful Bidder /Supplier / Provider
 • DION-AL (Ish "SHPRESA" SHPK)
 • The winning bid ALL without vat 2 296 490,00
  Bidder Announcement date 25-01-2021
  Award and Contract Amount ALL with VAT
  Contract date
  Planned Milestones of Contract / Start and End Date Duke filluar nga data e lidhjes së kontratës/kontratave me përfundim deri në plotësimin e nevojave të autoritetit kontraktor, sipas marrëveshjes kuadër.
  Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
  Appeals Ka pasur ankesa.
  Marrë përgjigje: me vendimin e KSHA-së në Organin Qendror Blerës me shkresën nr. 04/1 datë 07.01.2020.
  Janë skualifikuar operatorët ekonomikë të mëposhtëm:

  1. “DAJTI PARK 2007" SHPK
  Operatori ekonomik nuk përmbush nënpikën 2 gërma d) të seksionit 2.3 “Kapaciteti Teknik” të Kritereve të vecanta të kualifikimit, pasi në momentin e hapjes së ofertave, nuk arriti të paraqesë Certifikatë për mbrojtjen nga zjarri dhe shpëtimin të vlefshme. Certifikata për mbrojtjen nga zjarri dhe shpëtimin e paraqitur në SPE nga operatori ekonomik në ditën e hapjes së ofertave, nuk rezulton të jetë lëshuar për ambientin për të cilin operatori ekonomik ka paraqitur dokumentacionin që vërteton pronësinë e objektit ku ushtron veprimtarinë e shërbimit dhe gatimit të ushqimit.

  2. “SILVER” SHPK
  bazuar në kërkesën për tërheqje të tij nga procedura e prokurimit, e protokolluar me tonën nr. 65 prot. datë 11.01.2021.
  Cancellation reason
  Additions
  Transaction / Actual Spending
 • Public Announcement Bulletin Contracts signed under the Framework Agreement Agjencia E Blerjeve Të Përqendruara REF-82542-12-17-2020
  Announcement of Procurement
  Standard Tender Documents
  Bidder Announcement

  Privacy Policy

  Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data