Open Procurement Albania

Summary results

No. of announced tenders Total limit fund of tenders (in ALL, without VAT) No. of tenders declared with winner (in ALL, without VAT) Total limit fund of tenders declared by winner (in ALL, without VAT) Awarded total value (in ALL, without VAT)
296 48,222,656,845 217 30,598,977,554 28,794,884,514

Tenders list

Tender object Estimated / Ceiling Value ALL without VAT Stage Procedure Awarded value
Supervision of works for the reconstruction of educational institutions, in areas affected by the earthquake - Lot 7: "Object: "Supervision of works for Construction of educational institutions Vorë and Shijak Municipality". (Reconstruction Program). 4,323,521 Announced Procurement
Construction of educational institutions, in areas affected by the earthquake - Lot 1: "Object: "Construction of educational institutions Kurbin and Lezhë Municipality". (Reconstruction Program). 511,405,370 Announced Procurement
Construction of educational institutions, in areas affected by the earthquake - Lot 2: "Object: "Construction of educational institutions Krujë Municipality". (Reconstruction Program). 490,413,615 Announced Procurement
Construction of educational institutions, in areas affected by the earthquake - Lot 3: "Object: "Construction of educational institutions Durrës 1 Municipality". (Reconstruction Program). 845,723,696 Announced Procurement
Construction of educational institutions, in areas affected by the earthquake - Lot 4: "Object: "Construction of educational institutions Durrës 2 Municipality". (Reconstruction Program). 850,692,969 Announced Procurement
Construction of educational institutions, in areas affected by the earthquake - Lot 5: "Object: "Construction of educational institutions Kavajë and Rrogozhinë Municipality". (Reconstruction Program). 414,766,205 Announced Procurement
Construction of educational institutions, in areas affected by the earthquake - Lot 6: "Object: "Construction of educational institutions Kamëz Municipality". (Reconstruction Program). 621,757,340 Announced Procurement
Construction of educational institutions, in areas affected by the earthquake - Lot 7: "Object: "Construction of educational institutions Vorë and Shijak Municipality". (Reconstruction Program). 440,458,658 Announced Procurement
Rishikimi i projektit ekzistues të zbatimit për Rikonstruksionin e rrugës Roskovec – Rrethrrotullimi Poshnjë 4,359,021 Announced Procurement
Mbikëqyrja e punimeve për rindërtimin e shtëpive individuale në zonat e prekura nga tërmeti (Programi i Rindertimit). 52,251,922 Announced Procurement
Supervision of rehabilitation of three national roads section: Vlore – Orikum Road (10.6km), Shëngjin – Baks-Rrjoll Road (13km) and Zgosht-Ura e Cerenecit Road (47.1km) Announced Procurement
Rishikim i projektit ekzistues për rikonstruksionin e segmentit rrugor Perlat – Kurbnesh – Krej Lurë dhe Projektim për rikonstruksionin e segmentit rrugor Krej Lurë – Fushë Lurë 19,597,915 Announced Procurement
Projektim, Rikontruksioni i rrugës Qafë Qelë - Koman 24,853,084 Announced Procurement
Projektim, Rikonstruksioni i rrugës Ersekë - Leskovik 28,035,886 Announced Procurement
Projektim, Rikonstruksioni i rrugës Përmet - Çarshovë 21,326,218 Announced Procurement
Rehabilitation of Vlore – Orikum Road (10.6km) Announced Procurement
Rehabilitation of Shëngjin – Baks-Rrjoll Road (13 km) Announced Procurement
Design services for urban regeneration of Vlora central waterfront, Flag Square and port area .
60,703,000 Announced the Winner 57,133,326
Loti III – Rikonstruksion rruge Unaza Lumalas - Melçan – Porodinë, Bashkia Korçë 62,644,466 Announced the Winner 37,927,170
Projektim për rikualifikimin e Zonës Bregdetare Vlorë - Radhimë - Orikum Loti III 53,943,848 Announced Procurement
Projektim Sistemim asfaltimi i rrugës Zgosht-Ura e Çerenecit. 13,486,333 Announced Procurement
Consultant Service for Market Development for the South of Albania. Announced Procurement
Consultant Services for identification, design of prioritized measures to address urgent safety concerns and prevent loss of heritage structures in the castle of Gjirokastra.
Shërbime konsulente për identifikimin, hartimin e masave me përparësi për të adresuar shqetësimet urgjente të sigurisë dhe parandalimin e humbjes së strukturave të trashëgimisë kulturore në kështjellën e Gjirokastrës.
Announced the Winner 257,062 Euro (including all indirect taxes)
Loti I - Ndërhyrje për përmirësimin e infrastrukturës në shërbim të turizmit, Qerret, Bashkia Kavajë. 125,000,048 Announced the Winner 70,000,630
Loti III - Mbikqyrja e punimeve Rivitalizimi urban i zonave me potencial te larte turistik ne Rajonin 3 dhe 4 . 3,088,351 Signed the Contract 2,693,343
Loti II- Ndërtimi i rrugës së re përgjatë lumit Osumit si dhe ndërhyrje përmirësuese në bypassin e rrugës Antipatrea dhe rehabilitimi i rrugës lidhëse ndërmjet rrugës Shëtitorja Osumi dhe rrugës Antipatrea, Bashkia Berat 166,390,267 Signed the Contract 92,129,875
Loti II - Mbikqyrja e punimeve “Ndërtimi i rrugës së re përgjatë lumit Osumit si dhe ndërhyrje përmirësuese në bypassin e rrugës Antipatrea dhe rehabilitimi i rrugës lidhëse ndërmjet rrugës Shëtitorja Osumi dhe rrugës Antipatrea, Bashkia Berat” 1,505,832 Signed the Contract 1,331,122
Loti III - Mbikqyrja e punimeve ““Rikonstruksion rruge Unaza Lumalas - Melçan – Porodinë, Bashkia Korçë” 768,188 Announced the Winner 690,000
Loti I - Mbikqyrja e punimeve “Ndërhyrje për përmirësimin e infrastrukturës në shërbim të turizmit, Qerret, Bashkia Kavajë” 1,234,375 Announced the Winner 1,087,500
Reconstruction of the road Gusmar – Kuc .
Rikonstruksion i rrugës "Gusmar – Kuc".
Announced the Winner 4,817,034 USD

Privacy Policy

Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data