Open Procurement Albania

Summary results

No. of announced tenders Total limit fund of tenders (in ALL, without VAT) No. of tenders declared with winner (in ALL, without VAT) Total limit fund of tenders declared by winner (in ALL, without VAT) Awarded total value (in ALL, without VAT)
296 48,222,656,845 217 30,598,977,554 28,794,884,514

Tenders list

Tender object Estimated / Ceiling Value ALL without VAT Stage Procedure Awarded value
Shtesë kontrate Rikonstruksion i rrugës së Velipojës, Segmenti Harku i Berdices – Baks Lot III. 69,260,579 Signed the Contract + Additional Contract 69,260,579
Shtesë kontrate Rikonstruksion i rrugës së Velipojës, Segmenti Harku i Berdices – Baks Lot I. 65,615,344 Signed the Contract + Additional Contract 65,615,162
Reconstruction of the road Qafe Thore – Theth , Shkoder.
Rindërtimi i rrugës" Qafe Thore - Theth ", Shkoder.
Announced the Winner 613,585,590
Design preparation for the requalification of the coastline Vlore Radhime- Orikum, Lot II.
Përgatitja e projektimit për rikualifikimin e vijës bregdetare Vlorë Radhime- Orikum, Lot II.
26,097,000 Announced the Winner 24,500,000
Reconstruction of rain water drainage system in the area including the neighborhoods Hajro Cakerri, 4 Heronjte, 28 Nentori, Vlore.
Rindërtimi i sistemit të kullimit të ujërave të shiut në zonën qe përfshijne lagjet Hajro Cakerri, 4 Heronjte, 28 Nentori, Vlorë.
Announced the Winner 35,792,195
Ndërtimi i Stacionit të Pompimit, tubacionit kryesor dhe rrjetit shpërndarës të ujësjellësit të Grabianit. 160,512,641 Announced the Winner 102,987,111
Supervision services for the road Pogradec-Tushemisht".
Shërbime të mbikëqyrjes për rrugën "Pogradec-Tushemisht".
Announced the Winner 21,360,000
Reconstruction of the road Pogradec – Tushemisht".
Rikonstruksioni i rrugës "Pogradec - Tushemisht".
Announced the Winner 377,388,382
Urban requalification and construction of the tourism centers in Vermosh.
Rikualifikimi urban dhe ndërtimi i qendrave të turizmit në Vermosh
Announced the Winner 117,844,607
Projektim për objektin Vazhdimi i Shëtitores së Vlorës – Segmenti jugor nga fushat e sportit deri tek tuneli . 14,078,834 Announced the Winner 14,006,000
Rikonstruksion i Sheshit Taulantia Bashkia Durres. 362,816,046 Announced the Winner 284,308,036
Rikonstruksioni i Rrugës Balldre - Bend Bashkia Lezhë 372,504,453 Announced the Winner 316,628,785
Ndertimi i pedonales dhe korsise se bicikletave te Liqenit Belshit, Faza e III. 155,703,178 Announced the Winner 101,503,501
Urban Requalification Works in Puka Municipality (second phase).
Punime per Rikualifikimin Urban të Bashkisë Pukë (faza e dyte).
Announced the Winner 88,928,369
Construction/Reconstruction of Water Supply Systems in Rural Areas in Albania – Lot 3 in the Municipalities of Vlore, Himare, Lushnje and Ura Vajgurore.
Ndërtimi / Rindërtimi i Sistemeve të Ujësjellësit në Zonat Rurale të Shqipërise - Loti 3 në Bashkitë Vlorë, Himare, Lushnje dhe Ura Vajgurore.
Announced Procurement
Rikonstruksion i rrugës Aksi Nacional –Luftinjë (faza e parë –Rruga e Izvorit). 193,696,011 Announced the Winner 109,603,326
Ndertim i ures se Zeze dhe mbrojtje nga permbytjet te qytetit Fushe Kruje. 384,683,580 Signed the Contract 368,248,045
Construction/Reconstruction of Water Supply Systems in Albania - Lot 1 .
Ndërtimi / Rindërtimi i Sistemeve të Ujësjellësit në Shqipëri - Lot 1.
Announced the Winner 719,095,203
Rivitalizimi urban i bulevardit Maliq - Drithas . 189,703,418 Signed the Contract 133,831,303
Reconstruction of Water Supply Systems in Rural Areas in Albania – Lot 2.
Rindërtimi i sistemeve të furnizimit me ujë në zonat rurale në Shqipëri - Lot 2.
Announced the Winner 10,249,187.69 Euro
Design and Supervision Gjirokastra System of Museums Municipality of Gjirokastra , Consulting Services.
Projektimi dhe Mbikëqyrja e Sistemit te Muzeve të Gjirokastrës, Bashkia e Gjirokastrës , Shërbimet e Këshillimit.
Announced the Winner 219,994 Euro
Mbikëqyrja punimesh për objekte të financuara nga buxheti i shtetit për vitet 2018 – 2019 (Marrëveshje Kuadër ).
Minikonkurs nr.12: Mbikqyrja e punimeve të kryera në objektin: Rikonstruksion i Unazës Bujqësore të Myzeqesë (Segmenti Rrethrrotullim Imesht-Ngurrez, Fier i Ri – Kashtbardh, QerretKadiaj-Saver Lot 1) Bashkia Lushnje .
2,641,482 Re-Proclaimed and Signed the Contract
Mbikëqyrja punimesh për objekte të financuara nga buxheti i shtetit për vitet 2018 – 2019 (Marrëveshje Kuadër ).
Minikonkurs nr.13: Mbikqyrja e punimeve të kryera në objektin Rikualifikim i Parkut Industrial Kucovë .
1,945,717 Re-Proclaimed and Signed the Contract
Rikualifikim i Parkut Industrial Kuçove. 180,382,176 Signed the Contract 127,371,394
Supervision Services for Civil Works in Albanian Alps area and Vlora region .
Shërbimet e Mbikëqyrjes për Punët Civile në Alpet Shqiptare dhe ne Vlorë.
7,324,000 Announced the Winner 6,800,000
Rikonstruksioni i Unazes Bujqesore te Myzeqese (Segmentet Rrethrrotullim - Imesht- Ngurrez, Fier i Ri - Kashtbardh, Qerret - Kadiaj –Saver Loti 1). 609,859,941 Re-Proclaimed and Signed the Contract 348,710,431
Punime Shtese per objektin Sistemim Asfaltim i rruges Tepelene-Bence-Lekdush. 67,532,830 Signed the Contract 47,059,442
Mbikëqyrja punimesh për objekte të financuara nga buxheti i shtetit për vitet 2018 – 2019 (Marrëveshje Kuadër ).
Minikonkurs nr.7: Mbikqyrja e punimeve të kryera ne objektin Rikonstruksion i sheshit te Shirokes, Bashkia Shkoder .
3,808,523 Re-Proclaimed and Signed the Contract
Mbikëqyrja punimesh për objekte të financuara nga buxheti i shtetit për vitet 2018 – 2019 (Marrëveshje Kuadër ).
Minikonkurs nr. 8: Mbikqyrja e punimeve te kryera ne objektin Rikonstruksion i rruges se Beratit (Plastmas – Karbunare) Bashkia Lushnje .
844,095 Re-Proclaimed and Signed the Contract
Mbikëqyrja punimesh për objekte të financuara nga buxheti i shtetit për vitet 2018 – 2019 (Marrëveshje Kuadër ).
Minikonkurs nr.9: Mbikqyrja e punimeve te kryera ne objektin Rikonstruksion i rruges Agim Babunje, Bashkia Divjake .
1,042,625 Re-Proclaimed and Signed the Contract

Privacy Policy

Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data