Open Procurement Albania

Summary results

No. of announced tenders Total limit fund of tenders (in ALL, without VAT) No. of tenders declared with winner (in ALL, without VAT) Total limit fund of tenders declared by winner (in ALL, without VAT) Awarded total value (in ALL, without VAT)
296 48,222,656,845 217 30,598,977,554 28,794,884,514

Tenders list

Tender object Estimated / Ceiling Value ALL without VAT Stage Procedure Awarded value
Mbikëqyrja punimesh për objekte të financuara nga buxheti i shtetit për vitet 2018 – 2019 (Marrëveshje Kuadër ).
Minikonkurs nr.10: Mbikqyrja e punimeve te kryera ne objektin Projekti zhvillimor i bllokut nr. 2 Roskovec, Bashkia Roskovec .
2,876,599 Re-Proclaimed and Signed the Contract
Mbikëqyrja punimesh për objekte të financuara nga buxheti i shtetit për vitet 2018 – 2019 (Marrëveshje Kuadër ).
Minikonkurs nr.11: Mbikqyrja e punimeve te kryera ne objektin sistemim asfaltim i rrugesTepelene – Bence – Lekdush – shtese kontrate, Bashkia Tepelene .
565,694 Re-Proclaimed and Signed the Contract
Rikonstruksioni i rrugës Agim – Babunje, Bashkia Divjakë. 155,489,410 Signed the Contract 95,000,000
Projekti zhvillimor i Bllokut nr. 2, Roskovec. 246,876,559 Signed the Contract 193,736,484
Rikonstruksioni i Rrugës së Beratit (Plasmas – Karbunarë) Bashkia Lushnje. 122,273,551 Announced the Winner 69,330,179
Projektim i rikualifikimit urban pranë qendrës së qytetit Vlorë, Zona A drejtimi i kulles së Sahatit. 8,233,180 Announced the Winner 7,408,770
Projektimi i Zonës së Plazhit Durrës. 41,624,734 Announced the Winner 39,372,500
Mbikëqyrja punimesh për objekte të financuara nga buxheti i shtetit për vitet 2018 – 2019 (Marrëveshje Kuadër ).
Minikonkurs nr.4: Mbikqyrja e punimeve të kryera në objektin Rehabilitim i lumit Gjanica dhe rikonceptimi i qendrës së qytetit të Fierit .
8,479,850 Re-Proclaimed and Signed the Contract
Mbikëqyrja punimesh për objekte të financuara nga buxheti i shtetit për vitet 2018 – 2019 (Marrëveshje Kuadër ).
Minikonkurs nr.5: Mbikqyrja e punimeve të kryera në objektin Rikonstruksion/rikualifikimi urban pranë Qendrës së Qytetit Vlorë, zona B, drejtimi rrugës Justin Godart .
1,306,786 Re-Proclaimed and Signed the Contract
Mbikëqyrja punimesh për objekte të financuara nga buxheti i shtetit për vitet 2018 – 2019 (Marrëveshje Kuadër ).
Minikonkurs nr.6: Mbikqyrja e punimeve të kryera në objektin Rikonstruksion i rrugës Ramize Gjebrea, faza 2, (lidhja e rrugës së pyllit të sodës me rrugën transballkanike dhe autostradën .
927,810 Re-Proclaimed and Signed the Contract
Upgrading of vehicle access road Muzak Topia to Berat castle .
Rikonstruksion dhe zgjerim i rrugës Muzak Topia , segmenti nga rrethrrotullimi tek ish-rezervat e shtetit deri te labidari në kala.
Announced the Winner 299,960,703
Rikonstruksioni i Rrugës Ramize Gjebrea, Faza 2 (Lidhja e rrugës së Pyllit të Sodës me rrugën Transballkanike dhe Autostradën). 130,894,667 Signed the Contract 79,300,000
Rikonstruksion i segmentit Tamarë – Vermosh, Lot 2. Signed the Contract 63,977,459
Municipality of Gjirokastra – Concept, Detail Designs and Supervision for Integrated Urban Upgrading.
Bashkia Gjirokastër - Konceptimi, Detajimi dhe Mbikëqyrje për Azhurnimin e Integruar Urban.
Announced the Winner 403,873.5 Euro
Design preparation for the requalification of the coastline Vlore – Radhime – Orikum.
Përgatitja e projektimit për rikualifikimin e vijës bregdetare Vlorë - Radhime - Orikum .
Announced the Winner 23,920,000
Rehabilitim i Lumit Gjanica dhe Rikonceptim i Qendrës së qytetit të Fierit. 708,127,500 Signed the Contract 676,303,207
Rikonstruksion /rikualifikimi urban pranë Qendrës së qytetit Vlorë Zona B drejtim rrugës Justin Godart. 157,222,127 Signed the Contract 149,688,322
Construction of road Gjorm Bridge – Brataj – Laskos Bridge in Selenica Region.
Ndërtimi i rrugës Ura e Gjormit - Brataj - Ura e Laskos në rajonin e Selenicës.
Announced the Winner
Mbikëqyrja punimesh për objekte të financuara nga buxheti i shtetit për vitet 2018 – 2019 (Marrëveshje Kuadër ).
Minikonkurs nr.2: Mbikqyrja e punimeve të kryeranë objektin Ndërtimi i stacionit të pompimit, depos 50 m3 dhe rrjetit elektrik TU dhe TM për furnizimin e depos 2000 m3 të lugut të Dardhës, Sarandë .
450,608 Re-Proclaimed and Signed the Contract
Mbikëqyrja punimesh për objekte të financuara nga buxheti i shtetit për vitet 2018 – 2019 (Marrëveshje Kuadër ).
Minikonkurs nr.1: Mbikqyrja e punimeve të kryera në objektin: Rikonstruksioni i rrugëve të brendëshme dhe rikualifikimi i hapësirave publike tek zona e plazhit tek shkëmbit te Kavajës, Bashkia Durrës .
1,910,520 Re-Proclaimed and Signed the Contract
Mbikëqyrja punimesh për objekte të financuara nga buxheti i shtetit për vitet 2018 – 2019 (Marrëveshje Kuadër ).
Minikonkurs nr.3: Mbikqyrja e punimeve të kryera në objektin Rruga Qendër Gosë – Hekurudha – Gosë e Madhe, Bashkia Rrogozhinë .
608,870 Re-Proclaimed and Signed the Contract
Bazaar cobble stone roads rehabilitation in Gjirokastra.
Rehabilitimi i infrastruktures dhe restaurimi i kalldremeve, ne pazarin e Gjirokastres
Announced the Winner 114,815,228
Construction of road Laskos Bridge - Qeparo and Laskos Bridge – Kuç connection road, in Himarë Region.
Ndërtimi i rrugës Ura e Laskos - Ura e Qeparos dhe Laskos - rruga lidhëse Kuç, në Himarë.
Announced the Winner 2,950,030,123
Construction of the tourism centers Valbone.
Ndërtimi i qendrave të turizmit Valbone.
Announced the Winner 69,449,899
Mbikëqyrja punimesh për objekte të financuara nga buxheti i shtetit për vitet 2018 – 2019 (Marrëveshje Kuadër ). 41,666,667 Re-Proclaimed and Announced the Winner
Rruga Qendër Gose – Hekurudha - Gose e Madhe, Bashkia Rrogozhinë. 79,997,650 Signed the Contract 43,490,748
Ndërtimi i stacionit të pompave për furnizimin e depos 2000 m3 të Lugut të Dardhës, Sarandë. 23,024,450 Signed the Contract 17,331,090
Rikonstruksioni i rrugëve të brendshme dhe rikualifikimi i hapësirave publike tek zona e plazhit tek Shkëmbi i Kavajës, Bashkia Durrës. 372,584,260 Signed the Contract 228,121,762
Primary Data Collection, Development of Mid-Term and End Follow up Surveys, Assessment of PDO findings achievement in the framework of PIUTD. Announced the Winner 84,672 Euro
Vazhdimi i Shëtitores se Vlorës – Segmenti jugor nga Fusha e Sportit deri të Tuneli. 199,079,827 Cancelled Procurement

Privacy Policy

Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data