Open Procurement Albania

Rikonstruksioni i godinave të konvikteve të studentëve në qytetet Shkodër (godina nr.2), Vlorë (konvikti i vajzave) Korçë (godina nr.1).

A Red Flag is a fact, event, or set of circumstances, or other information that may indicate a potential legal compliance concern for illegal or unethical business conduct, particularly with regard to corrupt practices and non-compliance with anti-corruption laws.

 • Disqualification of all competitive operators except the winner. Condition : The winner was not the lowest bidder.
 • Disqualification of all competitive operators except the winner. Condition : The winner was not the lowest bidder.

District Shkoder-Vlore-Korce
Loan No
Source of Loan/Financed by:
Loan Amount by Currency
Project Title
Description of the Project
Tender object Rikonstruksioni i godinave të konvikteve të studentëve në qytetet Shkodër (godina nr.2), Vlorë (konvikti i vajzave) Korçë (godina nr.1).
Reference No. REF-26485-06-13-2019
CPV Code
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 245,039,761
Type of Contract
Procurement Method Open Procedure
Stage Procedure Signed the Contract
Tender Announcement Date 14-06-2019
Opening Date for Submission of Bids 14-06-2019
Closing Date for Submission of Bids 15-07-2019
Sector
No. of Bidders 16
Bidders ARKONSTUDIO shpk & SHPRESA
2T shpk & ALKO-IMPEX General Construction
AURORA KONSTRUKSION shpk & S.AG shpk & SENKA
GJIKURIA
SALILLARI
4 A-M shpk & ED Konstrukstion
FUSHA
DELIA IMPEX
ELDA VI
BAHAS shpk & HASTOÇI
rifaj shpk & Denis 05 shpk & Lala
Company Riviera 2008 & Agri Konstruksion & Kacdedja
CURRI shpk dhe Xhengo
NIKA shpk KTHELLA shpk & MICULI
GI KONS shpk & BE-IS
Successful Bidder /Supplier / Provider
 • "SHPRESA" SHPK
 • ARKONSTUDIO 
 • The winning bid ALL without vat 172,000,000
  Bidder Announcement date 21-08-2019
  Contract date 27-08-2019
  Contract Value including VAT 206,400,000
  Contract Milestones Due Dates 4 muaj
  Appeals Ka pasur ankesa.
  Ka paraqitur ankesë; Bashkimi i Operatorëve Ekonomikë CURRI shpk dhe Xhengo shpk, ka marrë përgjigje më datë 07.8.2019; Bashkimi i Operatorëve Ekonomikë NIKA shpk KTHELLA shpk & MICULI shpk ka marrë përgjigje më datë 06.8.2019; Bashkimi i Operatorëve Ekonomikë Progeen shpk dhe Everest shpk kanë marrë përgjigje më datë 07.8.2019.
  Me vendim të KPP 554/2019, datë 20.8.2019 është vendosur mospranimi i ankimit të Bashkimi i Operatorëve Ekonomikë CURRI shpk dhe Xhengo shpk.

  Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm:

  1. DELIA IMPEX Shpk,
  Ne dokumentet e hedhura ne sistem ka vetëm vertetimin që konfirmon shlyerjen e të gjitha detyrimeve të energjisë elektrike dhe asnjë dokument tjetër.

  2. ELDA VI Shpk:
  Operatori ekonomik nuk ka hedhur ne sistem asnje nga dokumentet e kerkuara ne DST.

  3. Bashkimi i Operatorëve Ekonomik AGI KONS shpk & BE-IS
  Nuk plotëson kërkesat për kapacitetin teknik.

  4. Bashkimin e Operatorëve Ekonomik BAHAS shpk & HASTOÇI shpk:
  Nuk plotëson kërkesat për kapacitetin teknik.

  5. Bashkimi i Operatorëve Ekonomikë Arifaj shpk & Denis 05 shpk & Lala shpk:
  Nuk plotëson kriteret teknike.

  6. Bashkimi i Operatoreve Ekonomike Company Riviera 2008 & Agri Konstruksion & Kacdedja:
  Nuk plotëson kërkesat për kapacitetin teknik.

  7. Bashkimi i Operatorëve Ekonomikë Progeen shpk dhe Everest shpk:
  Nuk plotëson kërkesat për kapacitetin teknik.

  8. Bashkimi i Operatorëve Ekonomikë CURRI shpk dhe Xhengo shpk:
  Nuk plotëson kërkesat për kapacitetin teknik.

  9. Bashkimi i Operatorëve Ekonomikë NIKA shpk KTHELLA shpk & MICULI shpk:
  Nuk plotëson kërkesat për kapacitetin teknik.
  Cancellation reason
  Notes
  Transaction / Actual Spending Monitor treasury transaction for "SHPRESA" SHPK
  Monitor treasury transaction for ARKONSTUDIO 
  Relevant published Bulletin
  Tender Announcement
  Technical Specifications
  Decision of the Public Procurement Commission (PPC)
  Technical Report
  Bill of Quantities
  Announcement of Winner Nr.34 - Dt.26-08-2019
  Announcement of Contract Signing Nr.35 - Dt.02-09-2019
  Projekt Zbatimi per Rikonstruksionin e godinave te studenteve per qytetin Vlore (godina e femrave).

  Projekt Zbatimi per Rikonstruksionin e godinave te studenteve per qytetin Korce (Godina nr.1).

  Rikonstruksioni i godinave te studenëve - projekt zbatim (Shkoder).

  Privacy Policy

  Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data