Open Procurement Albania

Mirëmbajtje me performancë të rrugëve Rajoni Jugor - Loti VI : “Mirëmbajtje rutinë me performancë rruga k/Muzine - Delvine + rruga Delvine - Qafe gjashte + rruga Ura Kardhiq - Prongji + rruga Vergo - K/Shijan + rruga Vergo - Prongji (loti 4+5+6)

Procuring Authority / Buyer Albanian Road Authority
Procuring Authority / Buyer Autoriteti Rrugor Shqiptar
Tender object Mirëmbajtje me performancë të rrugëve Rajoni Jugor : Loti VI : “Mirëmbajtje rutinë me performancë rruga k/Muzine - Delvine + rruga Delvine - Qafe gjashte + rruga Ura Kardhiq - Prongji + rruga Vergo - K/Shijan + rruga Vergo - Prongji (loti 4+5+6)

Burimi i Financimit : Buxheti i Shtetit.
Marrveshja kuader do te lidhet nga Autoriteti Rrugor Shqiptar në emër dhe për llogari të Drejtorise se Rajonit Jugor, Gjirokaster
Reference No. REF-65450-07-14-2020
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 125 577 584,00
Type of Contract
Procurement Method Restricted Procedure, over the high monetary limit
Stage Procedure Announced the Winner
Tender Publication Date 16-07-2020
Last date of Submitted Documents 05-08-2020
Tender Held Date 05-08-2020
No. of Bidders 2
Bidders 1. ARTI
2. Alko Impex General Construction dshh & Konstruksion & Alko Impex General Construction
Successful Bidder /Supplier / Provider
 • ARTI SHPK
 • The winning bid ALL without vat 123 053 902,00
  Bidder Announcement date 26-10-2020
  Award and Contract Amount ALL with VAT
  Contract date
  Planned Milestones of Contract / Start and End Date Kohëzgjatja e marveshjes kuadër në muaj 48 . Kohëzgjatja e kontratës / kontratave, bazuar ne marveshjen kuader sipas nevojave të autoritetit kontraktor .
  Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
  Appeals Nuk ka operatore te skualifikuar
  Cancellation reason
  Additions
  Transaction / Actual Spending
 • Public Announcement Bulletin Contracts signed under the Framework Agreement Autoriteti Rrugor Shqiptar REF-65450-07-14-2020
  Announcement of Procurement
  Standard Tender Documents
  Bidder Announcement
  Signing of the Contract
  Cancellation of Procurement
  Contract Notice

  Standard Documents Of The Restricted Procedure / Services

  Preventivi i Fondit Limit
  Limit Fund Bill Of Quantities

  Relacion Teknik (Projekt me Pershkrim)
  Technical Report (DESCRIPTIVE PROJECT)

  Specifikimet Teknike
  Technical Specifications

  Privacy Policy

  Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data