Open Procurement Albania

Graphical display of results by local government entities

Summary results

Seller authority no. Economic operator no. No. of announced auctions Total initial value of auctions (in ALL, without VAT) No. of auctions declared with winner Total initial value of auctions declared by winner (in ALL, without VAT) Awarded total value (in ALL, without VAT)
51 113 551 212,001,006 233 102,706,876 100,550,241

Auctions list

Auction Object Initial value ALL Seller authority Auction Status
Lot 2: Për vjeljen dhe grumbullimin e bimëve mjeksore,tanifere e eterovajore dhe prodhimet e dyta pyjore.
100,100 Local Unit Librazhd Ankand i shpallur
Lot 3: Për vjeljen dhe grumbullimin e bimëve mjeksore,tanifere e eterovajore dhe prodhimet e dyta pyjore.
114,050 Local Unit Librazhd Ankand i shpallur
Lot 4: Për vjeljen dhe grumbullimin e bimëve mjeksore,tanifere e eterovajore dhe prodhimet e dyta pyjore.
22,000 Local Unit Librazhd Ankand i shpallur
Dhënie në përdorim të sipërfaqes së fondit pyjor/kullosor. 47,650 Local Unit Prrenjas Lidhur kontrata
Dhënie me qera të tokës Pyjore me Parcela Nr. 31/a në zonen kadastrale 3227 me nr.pasurie 22”. 590,400 Local Unit Kuçovë Lidhur kontrata
Dhënie me qera të tokës Pyjore me Parcela Nr. 35/ e në zonen kadastrale 3561 me nr.pasurie 1284/1”. 858,800 Local Unit Kuçovë Lidhur kontrata
Material drusor. 425,500 Local Unit Malësi e Madhe Anuluar ankandi
Loti 1 :Vjelja dhe grumbullimi i bimeve MTE – Ek. Pyjore Arren 164,700 Local Unit Kukës Ankand i shpallur
Loti 2 :Vjelja dhe grumbullimi i bimeve MTE – Ek. Pyjore Bicaj-Kolosjan 218,100 Local Unit Kukës Ankand i shpallur
Loti 3 :Vjelja dhe grumbullimi i bimeve MTE – Ek. Pyjore Bushtrice 45,485 Local Unit Kukës Ankand i shpallur
Loti 4 :Vjelja dhe grumbullimi i bimeve MTE – Ek. Pyjore Surroj 52,500 Local Unit Kukës Ankand i shpallur
Loti 5 :Vjelja dhe grumbullimi i bimeve MTE – Ek .Pyjore Leproj 113,810 Local Unit Kukës Ankand i shpallur
Loti 6 :Vjelja dhe grumbullimi i bimeve MTE – Ek. Pyjore Mamez-Kalimash 200,550 Local Unit Kukës Ankand i shpallur
Loti 7 :Vjelja dhe grumbullimi i bimeve MTE – Ek. Pyjore Terthore e Lumes. 161,250 Local Unit Kukës Ankand i shpallur
Loti II - Për dhënie në përdorim të sipërfaqes pyjore/kullosore. 10,000 Local Unit Librazhd Njoftuar fituesi
Loti IV - Për dhënie në përdorim të sipërfaqes pyjore/kullosore. 5,000 Local Unit Librazhd Njoftuar fituesi
Loti VII - Për dhënie në përdorim të sipërfaqes pyjore/kullosore. 28,400 Local Unit Librazhd Njoftuar fituesi
Loti 1: Per vjeljen, grumbullimin dhe shitjen e bimeve mjeksore, tanifere e eterovajore natyrore. 23,000 Local Unit Prrenjas Ankand i shpallur
Loti 3: Per vjeljen, grumbullimin dhe shitjen e bimeve mjeksore, tanifere e eterovajore natyrore. 28,850 Local Unit Prrenjas Ankand i shpallur
Dhënie në përdorim të sipërfaqes pyjore/kullosore. 60,000 Local Unit Kolonjë Ankand i shpallur

Privacy Policy

Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data