Open Procurement Albania
Te dhenat per shoqerite publike qe zoterohen nga bashkite datojne qe prej korrikut 2015. Shoqerite e tjera publike datojne nga prilli 2018

Me ligjin Nr.162/2020 “Për Prokurimin Publik” janë shtuar procedurat: Procedurë konkurruese me negocim; Partneritet për inovacion; Dialogu konkurrues; Procedurë e hapur e thjeshtuar (neni 41 i ligjit 162/2020)
*Efektet fillojnë 31/03/2021.

Graphical display of results by searched conditions

Summary results by searched conditions

Procuring Authority / Buyer Successful Bidder /Supplier / Provider No. of announced tenders Total limit fund of tenders (in ALL, without VAT) No. of tenders declared with winner (in ALL, without VAT) Total limit fund of tenders declared by winner (in ALL, without VAT) Awarded total value (in ALL, without VAT)
Operatori i Sistemit te Transmetimit OST H & E ENERGY 3 291,800,000 3 291,800,000 288,056,100

Tenders list

  • < previous
  • 1
  • next >
Procuring Authority / Buyer Tender object Estimated / Ceiling Value ALL without VAT ALL Stage Procedure Successful Bidder /Supplier / Provider Awarded value
Operatori i Sistemit te Transmetimit OST Pajisje për mirëmbajtjen e Nënstacioneve 89,700,000 Announced the Winner H & E ENERGY 88,943,000
Operatori i Sistemit te Transmetimit OST Punime primare, furnizim dhe vendosje Transformator TR 63 MVA, 220/20 kV, në N/Stacionin Tirana 1, punime sekondare për përshtatjen e tij me sistemet ekzistuese 160,000,000 Signed the Contract H & E ENERGY 158,161,100
Operatori i Sistemit te Transmetimit OST Plotesimi dhe venia ne pune e traktit 110 kV ne N/stacionin Fier per N/stacionin 110/20 kV te OSHEE + Trajnimi i personelit inxhinjero teknik te DSHMT-se 42,100,000 Re-Proclaimed and Signed the Contract H & E ENERGY 40,952,000
  • < previous
  • 1
  • next >

Privacy Policy

Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data