Open Procurement Albania

Te dhenat per shoqerite publike qe zoterohen nga bashkite datojne qe prej korrikut 2015. Shoqerite e tjera publike datojne nga prilli 2018

Graphical display of results by tenderer institution

Summary results by tenderer institution

Tenderer institution no. Economic operator no. No. of announced tenders Total limit fund of tenders (in ALL, without VAT) No. of tenders declared with winner (in ALL, without VAT) Total limit fund of tenders declared by winner (in ALL, without VAT) Awarded total value (in ALL, without VAT)
181 1309 5,698 45,972,501,966 4,292 34,527,098,714 30,465,581,737

Tenders list

Procuring Authority / Buyer Tender object Estimated / Ceiling Value ALL without VAT ALL Stage Procedure Successful Bidder /Supplier / Provider Awarded value
Sh.A Ujesjelles Kanalizime Sarande Mirembajtja e automjeteve dhe makinerive te Ndermarjes 3,480,109 Signed the Contract KADIU 2,092,400.00
Sh.A Posta Shqiptare Blerje Hibrid Mail 175,122,534 Signed the Contract SINTEZA CO SHPK 174,715,000.00
Sh.A Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Tirane Upgrade i sistemit informatik të sigurisë së digave në digën e Qyrsaqit në HEC Vau Dejës 6,500,000 Signed the Contract DIVITECH SHPK 6,319,890.00
Sh.A Posta Shqiptare Blerje vaj, antifrize, graso dhe alkol per automjete 2,955,480 Announced the Winner TOP-OIL 2,797,420.00
Operatori i Sistemit te Transmetimit OST Bilete avioni Tirane-Bruksel-Tirane Announced the Winner EXPLORER TRAVEL & TOURS 30,000.00
SH.A Ujesjelles Kanalizime Tirane Loti i Pare: Mbikqyrja e punimeve per objektin: Ndertimi i Godines se Re te Ujesjellesit. 4,378,805 Signed the Contract ERALD-G SHPK&HMK Consulting SHPK 3,521,164.00
Operatori i Sistemit te Transmetimit OST Upgrade i sistemit te kontrollit te releve te nenstacionit 220/110/35/20 kV Koplik 35,664,000 Announced the Winner ALBAELETTRICA SHPK & ADVANCED BUSINESS SOLUTIONS – ABS SHPK 30,412,500.00
Operatori i Sistemit te Transmetimit OST Bilete avioni Tirane-Bruksel-Tirane Announced the Winner KELVIN TRAVEL 26,840.00
SH.A Ujesjelles Kanalizime Tirane Blerje Sinjalistike Rrugore 998,142 Signed the Contract FREDI ELECTRONIC 777,500.00
SH.A Ujesjelles Kanalizime Tirane Ndertim stacione monitorimi uji ne 38 pika ne qytetin e Tiranes 5,092,435 Signed the Contract L.T.E CONSTRUCTION 4,630,185.00
SH.A Ujesjelles Kanalizime Tirane Blerje pajisje dhe sistem operativ per modernizimin e teknologjise Call Center (Nr. i Gjelbert) 5,000,000 Signed the Contract 3i-Solutions & SYNAPSE ATS 4,756,565.00
Operatori i Sistemit te Transmetimit OST Blerje e nje Autotransformatori te ri 300 MVA, 400/230 kV per N/ST Tirana 2 293,279,980 Announced the Winner ALB-STAR SHPK - SHANSI-INVEST SHPK - G.M.K SHPK 284,481,580.00
Termocentrali Vlore sh.a Transporti i punonjesve te Tec Vlore sh.a 1,390,662 Re-Proclaimed and Signed the Contract FJOIG 1,385,748.00
Sh.A Albpetrol Shërbim Mirëmbajtje e Sistemeve IT 4,980,000 Announced the Winner H O R I Z O N 4,900,000.00
Sh.A Albpetrol Blerje solucion antikoroziv (inhibitor) 2,887,290 Announced the Winner FAT GROUP 2,749,800.00
Operatori i Sistemit te Transmetimit OST Sherbimi i mirembajtjes per godinen e OST sh.a. 17,639,000 Announced the Winner HTM 13,250,000.00
Sh.A Albpetrol Blerje tel avolzhimi dhe materiale ndihmese 7,931,625 Announced the Winner VESA 2014 7,771,000.00
Operatori i Sistemit te Transmetimit OST Blerje bileta avioni Tirane-Bruksel-Tirane Announced the Winner ALBTOURS D-VAS tour 122,500.00
Operatori i Sistemit te Transmetimit OST Blerje materiale dhe vegla pune te sigurimit teknik si dhe pajisjet (laborator) per testimin e mjeteve te sigurimit teknik 29,953,531 Signed the Contract KLEDIA-06 28,990,460.00
Operatori i Sistemit te Transmetimit OST Rinovimi i Sistemit Antivirus 2,263,326 Signed the Contract Ylli Muça 1,874,623.00
Operatori i Sistemit te Transmetimit OST Bileta avioni Tirane-Bruksel-Tirane Announced the Winner KELVIN TRAVEL 98,088.00
Operatori i Sistemit te Transmetimit OST Blerje e moduleve shtese per softin ODMS dhe sherbim mirembajtje / suport per nje periudhe 3 vjeçare 34,327,000 Signed the Contract EMC Group & FIRST 33,862,600.00
Operatori i Sistemit te Transmetimit OST Blerje bileta avioni Tirane-Bruksel-Tirane Announced the Winner KELVIN TRAVEL 65,205.00
Operatori i Sistemit te Transmetimit OST Bilete avioni Tirane-Bruksel-Tirane Announced the Winner AR & LO 31,950.00
Operatori i Sistemit te Transmetimit OST Blerje bilete avioni Tirane-Bruksel-Tirane Announced the Winner AR & LO 31,720.00
SH.A Ujesjelles Kanalizime Tirane -Loti i katert: Mbikqyrja e punimeve per objektin: Ndertim rrjet ujesjellesi dhe venie ne pune e rrjetit ekzistues ne zonen e Shkozes se Siperme’’ 107,524 Announced the Winner B-VAAL ENGINEERING 99,253.00
Sh.A Ujesjelles Kanalizime Berat-Kucove Blerje karburanti per vitin 2020 3,075,208 Cancelled Procurement
K.F. Lushnja 1930 Transport dhe akomodim i ekipit të parë të Klubit të Futbollit dhe Akademisë, Lushnje 4,960,000 Announced the Winner TEMPO 4,838,524.00
Operatori i Sistemit te Transmetimit OST Blerje karburanti 40,000,000 Announced the Winner BOLV-OIL SHA & O L S I SHPK 40,000,000.00
SH.A Ujesjelles Kanalizime Tirane Mirembajtje Software dhe te lexim faturim ( tablet reader) dhe webservice. 7,991,667 Signed the Contract JEHONA SOFTWARE 7,760,000.00

SUPPORTERS
USAID

Privacy Policy

Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data