Open Procurement Albania

Te dhenat per shoqerite publike qe zoterohen nga bashkite datojne qe prej korrikut 2015. Shoqerite e tjera publike datojne nga prilli 2018

Graphical display of results by tenderer institution

Summary results by tenderer institution

Tenderer institution no. Economic operator no. No. of announced tenders Total limit fund of tenders (in ALL, without VAT) No. of tenders declared with winner (in ALL, without VAT) Total limit fund of tenders declared by winner (in ALL, without VAT) Awarded total value (in ALL, without VAT)
181 1307 5,694 45,719,936,072 4,289 33,447,727,779 29,525,248,180

Tenders list

Procuring Authority / Buyer Tender object Estimated / Ceiling Value ALL without VAT ALL Stage Procedure Successful Bidder /Supplier / Provider Awarded value
SH.A Ujesjelles Kanalizime Tirane Ndërtim rrjet ujësjellësi në rrugen Ymer Haxhi Prizreni, ndërtim rrjet ujësjellësi në rrugen Tajar Zavalani, Pjeter Arbnori, Sulejman Pashe Ballgjini 16,116,655 Announced the Winner SENKA SHPK 13,394,009.00
Tirana Parking Shërbime të pastrimit dhe gjelbërimit 8,815,389 Signed the Contract FUSHA SHPK 8,758,037.00
Sh.A Ujesjelles Kanalizime Durres Sigurim i automjeteve 1,512,042 Signed the Contract SIGMA INTERALBANIAN VIENNA INSURANCE GROUP sh.a. 1,510,264.00
Sh.A Ujesjelles Kanalizime Berat-Kucove Blerje hipokloritkalciumi 5,985,000 Announced Procurement
Operatori i Sistemit te Transmetimit OST Testimi i punonjesve per sigurimit teknik 2,146,240 Announced Procurement
Operatori i Sistemit te Transmetimit OST Sherbim linje telekomunikacioni NDC HTSO-NDC OST, per nje vit 2,250,000 Announced Procurement
SH.A Ujesjelles Kanalizime Tirane Ndertimi i Godines se Re te Ujesjellesit. 480,000,552 Re-Proclaimed Procurement
ECO Tirana Blerje vajra minerale dhe graso per motorre dhe komponente mekanik, antifrize, AD BLU 4,948,050 Signed the Contract TOP-OIL 4,746,400.00
Sh.A Ujesjelles Kanalizime Elbasan Avolzhim e riparim elektromotorresh 1,855,000 Signed the Contract Klodian Çilaj 1,825,000.00
Sh.A Ujesjelles Kanalizime Sarande Blerje karburanti per nevoja te Shoqerise 6,000,000 Announced Procurement
ECO Tirana Blerje detergjente per Eco Tirana.sh.a 1,635,000 Signed the Contract S.L.M. 1,269,360.00
Rezidenca Studentore Universitare Nr.1 Sha Blerje dyshekë, jastëkë, batanije për godinën 11-12 2,530,000 Announced Procurement
Sh.A Ujesjelles Kanalizime Gjirokaster Materiale hidraulike per mirembajtjen e rrjetit hidraulik 4,729,758 Signed the Contract ERVIN LUZI 3,890,005.00
Sh.A Posta Shqiptare Blerje Peshore Elektronike 3,175,000 Signed the Contract ALMedical 3,104,000.00
SH.A Ujesjelles Kanalizime Tirane Sherbim GPS mjetesh 3,298,200 Announced the Winner A-T-D - ALBANIAN TECHNOLOGY DISTRIBUTION 3,174,000.00
Sh.A Ujesjelles Kanalizime Gjirokaster Materiale per mirembajtjen e rrjetit K.U.Z 1,832,257 Announced the Winner ERVIN LUZI 1,389,000.00
Sh.A Ujesjelles Kanalizime Fier Blerje Karburanti Gazoil D1 dhe Benzine 5,525,000 Announced Procurement
Tirana Parking Sherbime Vijezime dhe Vendosje Tabelash 6,987,429 Announced Procurement
Sh.A Ujesjelles Kanalizime Vau Dejes F.V matësa familjare per UK Vau Dejës 4,232,825 Announced Procurement
Operatori i Sistemit te Transmetimit OST Zgjerimi i sistemit te lokalizimit te defekteve ne Linjat e Tensionit te Larte 100,000,000 Signed the Contract G . A . C 99,730,002.00
SH.A Ujesjelles Kanalizime Tirane Përmirësim furnizimi me ujë në bllokun e kufizuar nga rrugët Rr.”Robert Shvarc”, “Liman Kaba”, “Skënder Luarasi” dhe “Hasan Alla" 64,086,626 Announced the Winner SENKA SHPK 52,349,164.00
SH.A Ujesjelles Kanalizime Tirane "Ndertim rrjet kanalizimi Rruga e Durresit’’ 144,987,028 Announced the Winner 113715031.5
Sha Ujësjellës Kanalizime Kamëz Blerje Karburanti 10,000,000 Signed the Contract Shpresa-Al SHPK Marzh I fitimit 22%
Sh.A Ujesjelles Kanalizime Vlore Blerje materiale ndertimi per vitin 2020 2,072,530 Signed the Contract ASI-2A CO 2,069,000.00
ECO Tirana Blerje materiale per riparimin e ndertimin e kazaneve 4,998,750 Announced Procurement
Operatori i Shperndarjes se Energjise Elektrike Sherbimi i riparimit te transformatoreve te fuqise TM/TU me fuqi deri ne 1.8 MVA 200,000,000 Announced Procurement
Sh.A Posta Shqiptare Sherbim printimi dhe fotokopje 1,936,000 Announced Procurement
SH.A Ujesjelles Kanalizime Tirane Ruajtja dhe Siguria Fizike me Roje Private dhe Shoqerimi I Vlerave Monetare per UKT sh.a 596,310,000 Announced the Winner 596261025.38
Sh.A Ujesjelles Kanalizime Lezhe Blerje Hipoklorit Natriumi dhe Hipoklorit Kalciumi per ujin e pijshem 5,400,000 Signed the Contract ''2 AT'' 5,380,000.00
Sh.A Ujesjelles Kanalizime Sarande Permiresimi i KUZ Sarande (Sarande- ITUN, Bajpas dhe vendosje saracineska manovrimi, ajrues) 14,518,689 Announced Procurement

SUPPORTERS
USAID

Privacy Policy

Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data