Open Procurement Albania

Te dhenat per shoqerite publike qe zoterohen nga bashkite datojne qe prej korrikut 2015. Shoqerite e tjera publike datojne nga prilli 2018

Graphical display of results by tenderer institution

Summary results by tenderer institution

Tenderer institution no. Economic operator no. No. of announced tenders Total limit fund of tenders (in ALL, without VAT) No. of tenders declared with winner (in ALL, without VAT) Total limit fund of tenders declared by winner (in ALL, without VAT) Awarded total value (in ALL, without VAT)
234 1415 6,067 77,345,669,743 4,556 51,544,603,660 44,933,177,801

Tenders list

Procuring Authority / Buyer Tender object Estimated / Ceiling Value ALL without VAT ALL Stage Procedure Successful Bidder /Supplier / Provider Awarded value
Sh.A Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Tirane “Mbikqyrje punimesh për nevojat e KESH sh.a” 30,000,000 Announced Procurement
Drejtoria Rajonale e OSSH Durres "Zgjerim rrjeti 20kV,me kabina dhe rrjett TU te ri, perfshire zonat e mbuluara nga fiderat 6 kV ne zonen e Shijakut, dhe zgjerim rrjeti 20kV, ndertim kabine elektrike dhe rrjeti TU per zonen e Metalles se Re." 86,032,948 Announced Procurement
Drejtoria Rajonale e OSSH Vlore “Rikonstruksion i rrjetit TM ne fiderin XH1, rikonstruksion kabina dhe rrjeti TU me kabell ABC n.st Xhyherine 35/10kV". 87,417,240 Announced Procurement
Drejtoria Rajonale e OSSH Durres "Zgjatimi i fiderit 7 me kabina dhe rrjet te ri TU, Nenstacioni i Gjirit te Lalezit" 58,067,416 Announced Procurement
Sh.A Ujesjelles Kanalizime Korce Sigurimi i automjeteve, sigurimi i shëndetit në udhëtim, sigurimi i aktiveve afatgjata të UKKO Sh.A, si dhe sigurimi nga aksidentet personale 1,563,200 Announced Procurement
Ndermarrja Sherbimeve Komunale Durres Loti II Benzine Premium Unl 10 ppm 1,156,833 Announced Procurement
Ndermarrja Sherbimeve Komunale Durres Loti I Nafte 10 ppm ULSD 109,199,733 Announced Procurement
Drejtoria e Tensionit te Larte OSSH sh.a Ndertim i N/Stacionit 110/35/20 kV Hoxhare 1x40/50MVA 404,975,000 Announced the Winner “ETS” shpk & “DOKO” shpk 395,068,250
Operatori i Sistemit te Transmetimit OST Ndërtimi i linjës së re 110 kV, me një qark, Lushnje – Fier 250,250,000 Announced the Winner PRIMA ENERGY & R & T 246,246,000
Ujesjelles-Kanalizime Kamez Sh.a Ndërtim Kun Laknas (Rruga Çekejve) 9,685,729 Announced Procurement
Ndermarrja e Sherbimeve Publike Korce Ndricues 3,333,000 Announced Procurement
Sh.A Ujesjelles Peqin Blerje materiale hidraulike 20,189,000 Announced Procurement
Sh.A Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Tirane Dublimi i nivelmatësave automatikë dhe integrimi i matjes së kuotave nga stacionet e nivelmatësave automatikë, në sistemin e kontroll - monitorimit (CMS) për Njësitë e Prodhimit HEC Vau Dejës, HEC Koman dhe HEC Fierzë 65,000,000 Announced the Winner ATOM 63,850,000
Drejtoria e Tensionit te Larte OSSH sh.a Rikonstruksion i N/Stacionit Tirana 1, Seksioni II nga 35/6 kV në 35/20kV 129,965,878 Announced the Winner Aci Enegineering sh.p.k & Sterkaj sh.p.k 125,292,053
Drejtoria Rajonale e OSSH Fier Aksesore per mirembajtje te rrjeteve TM, Kabinave TM/TU dhe rrjeteve TU 64,929,720 Announced the Winner R&R KOMPANI 63,557,000
Drejtoria Rajonale e OSSH Kukes Rikonstruksion tokëzimi kabinash Kukës 31,117,637 Announced the Winner EL-POWER 30,997,575
Drejtoria Rajonale e OSSH Elbasan Rikostruksion i rrjetit TU me kabull ABC Cerrik, ndertim i kabines se re shtyllore Shtemaj 1 dhe rikostruksion i rrjetit TU me kabull ABC Shtemaj 1 86,465,754 Announced the Winner “NOVAMAT“ sh.p.k & “Victoria Invest” sh.p.k & “DIAL.SH” sh.p.k 86,441,033
Sh.A Ujesjelles Kanalizime Sarande NDERTIM LINJA UJESJELLESI,PUSETA KONTROLLI DHE SISTEMIM KOLEKTORI KRYESOR SHPERNDARES, BERDENESH 2,502,500 Announced the Winner “ILIRIA/D” shpk & “MANE/S” shpk 2,412,630
Sh.A Ujesjelles Kanalizime Pogradec Blerje materiale hidraulike dhe Corrogete per nevojat e Shoqerise” 2,997,220 Announced Procurement
Sh.A Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Tirane Furnizim 2(dy) transformatorëve të thatë me fuqi S=500 KVA, tension 13.8/04 KV, për nevojat vetjake të agregatëve ne HEC Koman 11,950,000 Announced Procurement
Nderrmarrja Rruga Durres Blerje Beton 2021 8,333,000 Announced Procurement
Sh.A Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Tirane Blerje 8 (tetë) automjetesh per nevojat e Njesive Prodhuese dhe KESH Qender 40,000,000 Announced the Winner AUTO STAR ALBANIA 36,800,000
Operatori i Shperndarjes se Energjise Elektrike Group sh.a Upgrade në infrastrukturën aktuale dhe mirembajtje te Data Center ne Primacy Site dhe DR Site 184,775,000 Announced the Winner ALBITAL - CANON & S & T ALBANIA 181,000,000
Ndermarrja e Sherbimeve Mbeshtetese te Arsimit dhe Cerdhes, Korce Mjete didaktike 1,700,000 Signed the Contract Adenis Kastrati 1,633,500
Ndermarrja e Sherbimeve Publike Vlore Blerje Asfaltobeton 12,500,000 Announced Procurement
Ndermarrja Sherbimeve Komunale Durres Blerje Pesticide 1,580,000 Announced Procurement
Sh.A Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Tirane "Riparimi i dëmtimeve të turbinave te AGI dhe AG3 në Hec Fierzë dhe rehabilitim i dëmtimeve të turbinave të 5 (pesë) agregateve në HEC Vau i Dejës". 49,806,888 Announced Procurement
Drejtoria Rajonale e OSSH Durres "Zgjerim rrjeti 20kV, me kabina dhe rrjet TU te ri,perfshire zonat e mbuluara nga fiderat 6kV ne zonen e Kavajes" 76,481,906 Announced Procurement
Drejtoria Rajonale e OSSH Durres "Rikonstruksion rrjeti TM,kabina,dhe rrjet TU me percjellesa Al me vetembajtje te tipit ABC ne Rrogozhine , dhe Zgjatimi i fiderit J08,F2 Kavaje 20KV dhe berja e tij unaze me fiderin F8 Golem,rikonstruksion dhe ndertimi i kabinave." 96,158,878 Announced Procurement
Sh.A Posta Shqiptare Blerje vula datare, vula shërbimi dhe darë vulosje 5,891,040 Announced the Winner XPERT SYSTEMS 5,850,000

Privacy Policy

Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data