Open Procurement Albania

Te dhenat per shoqerite publike qe zoterohen nga bashkite datojne qe prej korrikut 2015. Shoqerite e tjera publike datojne nga prilli 2018

Graphical display of results by tenderer institution

Summary results by tenderer institution

Tenderer institution no. Economic operator no. No. of announced tenders Total limit fund of tenders (in ALL, without VAT) No. of tenders declared with winner (in ALL, without VAT) Total limit fund of tenders declared by winner (in ALL, without VAT) Awarded total value (in ALL, without VAT)
181 1309 5,698 45,972,501,966 4,292 34,527,098,714 30,465,581,737

Tenders list

Procuring Authority / Buyer Tender object Estimated / Ceiling Value ALL without VAT ALL Stage Procedure Successful Bidder /Supplier / Provider Awarded value
Sh.A Posta Shqiptare Blerje SMS 2,469,000 Signed the Contract IMAGE & COMMUNICATIONS DEVELOPMENT 2,400,000.00
ECO Tirana Blerje uniformash dimerore,bluza jeleke veror dhe kapele me logo (verore), doreza pune FP3, syze protetive, kepuce 13,737,566 Announced Procurement
WOOD BULQIZA SHPK Prodhim lende djegse dru zjari per nevojat e popullates dhe eneteve publike 17,500,000 Announced Procurement
Sh.A Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Tirane "Plotësimi dhe zgjerimi i sistemit të monitorimit hidrometeorologjik në Kaskadën e lumit Drin (faza e dytë dhe e tretë)". 27,900,000 Signed the Contract 4 A -M SHPK 21,478,980.00
Operatori i Sistemit te Transmetimit OST Blerja e licencave per software-in e menaxhimit te llogjikes se PLC ne RTU e implementuara ne HEC-e dhe Analizatorit te Protokolleve 4,900,000 Announced the Winner 4,788,100.00
ALBCONTROL SH.A. ( ish A.N.T.A) Shpenzim për Flight Check 8,896,160 Announced Procurement
SH.A Ujesjelles Kanalizime Tirane Ndertim rrjet kanalizimi ne Rrugen "Kastriotet", Tirane 4,844,043 Announced the Winner ARB & TRANS-2010 4,457,386.00
Sh.A Ujesjelles Kanalizime Korce Ndertimi i rrjetit te furnizimit me uje fshati Vithkuq 20,389,100 Announced Procurement
Sh.A Ujesjelles Kanalizime Diber Sherbimi i ruajtjes dhe sigurise fizike per Ujesjelles Kanalizime-Diber 6,317,837 Announced Procurement
Operatori i Shperndarjes se Energjise Elektrike Blerje Maska Kirurgjikale nje perdorimshe te thjeshta ne kuader te masave mbrojtese per parandalimin e perhapjes se virusit Covid-19 11,760,000 Signed the Contract 11,060,000.00
Albgaz sh.a Projekti per ndertimin e qendres se mirembajtjes Korçe 2,447,606 Signed the Contract B-VAAL ENGINEERING 2029453.79
Sh.A Ujesjelles Kanalizime Durres Sherbimi i printimit dhe zarfimit te faturave per nevojat e UKD 6,330,816 Signed the Contract ADEL CO SHPK 6199833.6
Operatori i Shperndarjes se Energjise Elektrike Blerje materiale per mirembajtjen e sistemit elektrik te godines qendrore te OSHEE Group sh.a 1,989,743 Signed the Contract POWER INDUSTRIES 1,490,000.00
Sh.A Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Tirane Mirembajtja dhe suporti per blade servers dhe storage te infrastruktures virtuale ne KESH sh.a 4,848,000 Signed the Contract 4,800,000.00
Sh.A Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Tirane "Blerje artikuj higjeno-sanitare per KESH sh.a". 6,800,000 Cancelled Procurement
Sh.A Ujesjelles Kanalizime Vlore Blerje Klori per vitin 2020 10,600,000 Signed the Contract ATLANTIK 3 10,599,000.00
SH.A Ujesjelles Kanalizime Tirane Blerje karbon aktiv per UKT sh.a 41,387,500 Announced the Winner W.Center SHPK 235 Leken/Njesi
SH.A Administrimi i Mbetjeve Qarkut Korce Blerje karburant për nevojat e shoqerise se Administrimit te Mbetjeve te qarkut Korce, KRWM Sh.A viti 2020 13,300,105 Announced Procurement
Sh.A Posta Shqiptare Blerje Shtypshkrime 76,008,766 Signed the Contract INTERLOGISTIC 72,779,500.00
Sh.A Ujesjelles Kanalizime Kavaje RRJETI I KANALIZIMEVE TË UJËRAVE TË ZEZA LUZ, KAVAJË, (VAZHDIM) FAZA E II DHE RRJETI TERCIAL I KUZ NË ZONËN E GOLEMIT 125,016,587 Signed the Contract ALBA KONSTRUKSION 122,525,309.00
Sh.A Ujesjelles Kanalizime Kavaje Mbikqyrja e punimeve me objekt rrjeti i kanalizimeve te ujerave te zeza Luz, Kavaje, (vazhdim) faza e II dhe rrjeti tercial i kuz ne zonen e Golemit 2,031,044 Signed the Contract ARENA MK 1,790,300.00
Operatori i Shperndarjes se Energjise Elektrike Sherbim GPS per mjetet 3,318,000 Signed the Contract A-T-D - ALBANIAN TECHNOLOGY DISTRIBUTION 3,080,000.00
Sh.A Ujesjelles Kanalizime Elbasan Blerje materiale hidraulike per vitin 2020’’ 34,965,390 Signed the Contract ALEN - CO 34,581,080.00
Sh.A Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Tirane "Sigurimi i shendetit dhe sigurimi nga aksidentet personale te punonjesve te KESH sh.a". 143,132,724 Announced the Winner SIGMA INTERALBANIAN VIENNA INSURANCE GROUP SH.A & SICRED SH.A & INSIG SH.A 143,093,808.00
Operatori i Shperndarjes se Energjise Elektrike Siguracion TPL dhe nderkombetar per Automjetet 4,748,600 Signed the Contract INTERSIG VIENNA INSURANCE GROUP 4,734,358.00
Albanian Gas Service Company Sh.a Blerje mjete dhe pajisje (Tools). 64,436,637 Announced Procurement
ShA Ujesjelles Kanalizime Divjake F.V Tuba e Rakorderi Ujesjellesi PE 250 mm 1,500,000 Signed the Contract H A R M O N I A 1,454,600
Sh.A Ujesjelles Kanalizime Lushnje Rehabilitimi i linjes kryesore te linjes se furnizimit me uje nga rrotondo e Grabianit deri ne stacionin e pompave Virove, Lushnje. 255,558,458 Announced Procurement
SH.A Ujesjelles Kanalizime Tirane Loti 2 - Blerje Nafte(Eurodiesel) 72,334,500 Announced the Winner A&T SHA & OLSI SHPK & 2A2F-L OIL SHPK Marzhi i fitimit 19.2 %
SH.A Ujesjelles Kanalizime Tirane Loti 1 - Blerje Benzine pa plumb 2,656,800 Announced the Winner A&T SHA & OLSI SHPK & 2A2F-L OIL SHPK Marzhi i fitimit 18.6%

SUPPORTERS
USAID

Privacy Policy

Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data