Open Procurement Albania

Te dhenat per shoqerite publike qe zoterohen nga bashkite datojne qe prej korrikut 2015. Shoqerite e tjera publike datojne nga prilli 2018

Graphical display of results by tenderer institution

Summary results by tenderer institution

Tenderer institution no. Economic operator no. No. of announced tenders Total limit fund of tenders (in ALL, without VAT) No. of tenders declared with winner (in ALL, without VAT) Total limit fund of tenders declared by winner (in ALL, without VAT) Awarded total value (in ALL, without VAT)
181 1309 5,698 45,972,501,966 4,292 34,527,098,714 30,465,581,737

Tenders list

Procuring Authority / Buyer Tender object Estimated / Ceiling Value ALL without VAT ALL Stage Procedure Successful Bidder /Supplier / Provider Awarded value
Sh.A Ujesjelles Kanalizime Vlore Blerje kapak pusetash metalik dhe zgara kunetash shiu dhe furnizim vendosje zgarash shiu ne Lungomare, per vitin 2020 7,340,782 Announced the Winner C O L O M B O SHPK 7,289,520.00
SH.A Ujesjelles Kanalizime Tirane Blerje kimikate per UKT sh.a 132,982,500 Announced the Winner W.Center SHPK Shumatorja e cmimeve për njësi 122 lekë pa tvsh
Sh.A Ujesjelles Kukes Blerje Nafte 2,512,620 Signed the Contract KASTRATI 2,512,620.00
Sh.A Ujesjelles Kanalizime Belsh Blerje Gazoil D1 1,500,000 Re-Proclaimed and Signed the Contract PAOLA Marzhi i fitimit 15 %
Operatori i Shperndarjes se Energjise Elektrike Printim i fatures te energjise elektrike dhe zarfimi ne versionin Selfmailer 44,460,000 Re-Proclaimed and Signed the Contract ALBANIAN DIGITAL PRINTING SOLUTIONS & SERVICES SHPK 43,368,000.00
ALBCONTROL SH.A. ( ish A.N.T.A) Kontrate mirëmbajtje dhe Blerje P/n e pajisjes se navigimit DME, Prodhim Indra 20,000,000 Signed the Contract R & T 19,680,000.00
ILLYRIAN GUARD SH.A Marrjen me qera operacionale leasing per pajisjen me sisteme alarmi dhe kamera vëzhgimi të objekteve. 197,772,000 Announced Procurement
ILLYRIAN GUARD SH.A Furnizim - Vendosje sisteme sigurie 7,723,333 Announced the Winner ELEKTROSEK 4,043,000.00
Sh.A Ujesjelles Kanalizime Sarande RIKONSTRUKSIONI I PUSIT NR. 1 VRION 1,226,577 Signed the Contract A.91 1,181,000.00
Sh.A Posta Shqiptare Hartim i Projektit te Zyrave Postare 2,279,340 Signed the Contract Zenit 06 SHPK 2,056,472.00
Sh.A Ujesjelles Kanalizime Shkoder Blerje kimikate dhe reagnte 5,378,035 Signed the Contract ''2 AT'' 5,287,150.00
Sh.A Ujesjelles Kanalizime Berat-Kucove Blerje Karburanti per vitin 2020 2,528,170 Signed the Contract "GEGA CENTER GKG" 2,528,170.00
Sh.A Ujesjelles Kanalizime Kruje Rikonstruksion i pjesshem I magazines se Ujesjelles Kanalizime Kruje 1,271,745 Announced the Winner A&T Marzh fitimi 8.89%
Albanian Gas Service Company Sh.a Sigurimi i jetës dhe shëndetit të punonjësve të AGS SH.A 6,074,167 Announced the Winner 6,071,400.00
Sh.A Ujesjelles Kanalizime Durres Mbikqyrje per prokurimin me objekt: Permiresim i furnizimit me uje lagja nr. 1, Vardardhe, nj. adm Sukth, Bashkia Durres 2,259,969 Cancelled Procurement
Operatori i Shperndarjes se Energjise Elektrike Blerje panele mbrojtese per arketaret e qendrave te kujdesit ndaj klientit ne kuader te masave mbrojtese per parandalimin e perhapjes se virusit Covid 19 3,000,000 Signed the Contract SAKULI SHPK 2,940,000.00
Sh.A Ujesjelles Kanalizime Vlore Blerje rroba pune per vitin 2020 2,077,980 Signed the Contract GENTIAN SADIKU 1,984,815.00
Sh.A Ujesjelles Kanalizime Korce " Sigurimi i automjeteve, sigurimi i shendetit ne udhetim, sigurimi i aktiveve afatgjata te UKKO Sh.A, si dhe sigurimi nga aksidentet personale 1,953,600 Re-Proclaimed and Signed the Contract SIGMA INTERALBANIAN VIENNA INSURANCE GROUP sh.a. 1,942,100.00
Sh.A Ujesjelles Kanalizime Durres Projekt per vendosje matesash ne pallatet me kollone te brendshme, Loti II, Qyteti i Durresit 36,523,313 Announced Procurement
Sh.A Ujesjelles Kanalizime Durres Mbikqyrje per prokurimin me objekt Projekt per vendosje matesash ne pallatet me kollone te brendshme, loti II, Qytet Durres. 910,532 Announced the Winner Elite Studio shpk & Erald-G shpk & Trasport Highway Consulting shpk 836,533.00
Sh.A Ujësjellës - Kanalizime Finiq Blerje materiale hidraulike 1,666,667 Announced the Winner LLAMBI NIKA 597,350.00
SH.A Ujesjelles Kanalizime Tirane Furnizim vendosje kamera sigurie per godinat e UKT sh.a 8,300,000 Signed the Contract STRICT SHPK & Klajger Konstruksion SHPK 7,031,400.00
Sh.A Ujesjelles Kanalizime Lushnje Blerje Gazoil 10 ppm ULSD per nevojat e Sh.a Ujesjelles Kanalizime Lushnje 9,693,983 Announced the Winner Nushi SHPK Marzh fitimi 7%
Sh.A Ujesjelles Kanalizime Vlore Mirembajtje sistem faturimi dhe shtim te sherbimeve, per vitin 2020 1,880,000 Signed the Contract KREATX 1,850,000.00
Sh.A Ujesjelles Gramsh Rikonstruksion i linjes kryesore te ujesjellesit fshati Mashan,Njesia Administrative Kodovjat & vendosje matesash ne pallatet me kollone te brendshme qyteti Gramsh 30,239,843 Announced Procurement
SH.A Ujesjelles Kanalizime Tirane Sherbim Siguracion Makinash 3,999,994 Signed the Contract EUROSIG SHA 3,999,103.00
Sh.A Posta Shqiptare Rikonstruksioin i zyrave postare të filialeve Tiranë, Durrës, Qendra Tranzite, Ndryshime ndarjesh për shkak të ndryshimit të strukturës dhe Ndryshimi i ndriçimit nga floureshent në led (322 copë) në Godinën e Drejtorisë së Përgjithshme 40,257,943 Signed the Contract ILIRIADA & 4 A-M 39,522,739.00
Sh.A Posta Shqiptare Rikonstruksioin i zyrave postare te filialeve Vlore, Sarande, Gjirokaster 36,876,509 Signed the Contract Avduli shpk & Bahas shpk 33,516,860.00
Sh.A Ujesjelles Kanalizime Sarande BLERJE POMPE PER LARGIMIN E UJERAVE TE NDOTURA KSB, KRTE150-401/374UEG-S 4,600,000 Announced Procurement
SH.A Ujesjelles Kanalizime Kelcyre Rikostruksion i Ujesjellesit te fshatit Rodenj - Fshat i Ri 27,500,000 Cancelled Procurement

SUPPORTERS
USAID

Privacy Policy

Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data