Open Procurement Albania

Te dhenat per shoqerite publike qe zoterohen nga bashkite datojne qe prej korrikut 2015. Shoqerite e tjera publike datojne nga prilli 2018

Graphical display of results by tenderer institution

Summary results by tenderer institution

Tenderer institution no. Economic operator no. No. of announced tenders Total limit fund of tenders (in ALL, without VAT) No. of tenders declared with winner (in ALL, without VAT) Total limit fund of tenders declared by winner (in ALL, without VAT) Awarded total value (in ALL, without VAT)
181 1309 5,698 45,972,501,966 4,292 34,527,098,714 30,465,581,737

Tenders list

Procuring Authority / Buyer Tender object Estimated / Ceiling Value ALL without VAT ALL Stage Procedure Successful Bidder /Supplier / Provider Awarded value
Sh.A Ujesjelles Kanalizime Korce Blerje Gazoil D1 5,668,120 Announced the Winner O L S I SHPK 5,668,120.00
Sh.A Ujesjelles Mirdite Blerje Hipoklorit Natriumi dhe Hipoklorit Kalciumi 2,160,000 Signed the Contract ATLANTIK 3 2,160,000.00
Sh.A Ujesjelles Patos Blerje makine vakumi. 3,100,000 Signed the Contract A D E L SH P K 2,570,000.00
Sh.A Ujesjelles Patos Blerje karburant per shoqerine sha Ujesjelles- Kanalizime Patos 4,500,000 Signed the Contract O L S I SHPK Marzhi I fitimit 19.5 %
Operatori i Sistemit te Transmetimit OST Implementimi i nje sistemi Backup dhe Disaster Recovery 11,440,000 Announced Procurement
Sh.A Posta Shqiptare Per blerjen e pajisjeve mbrojtese ndaj COVID-19 10,000,000 Signed the Contract 9,991,000.00
Sh.A Ujesjelles Kanalizime Durres Blerje materiale dhe pajisje elektrike 59,930,057 Signed the Contract LIGUS SHPK 54,900,000.00
Sh.A Ujesjelles Kanalizime Durres Blerje materiale hidraulike 164,975,892 Signed the Contract POWER INDUSTRIES 154,673,739.00
Sh.A Ujesjelles Kanalizime Durres Blerje vegla, pajisje mekanike 35,000,000 Signed the Contract L'Angolo 33,988,500.00
Sh.A Ujesjelles Kanalizime Pogradec Blerje materiale hidraulike dhe tubo per nevojat e Shoqerise 1,799,660 Signed the Contract A.M.U SHPK 1,759,810.00
Sh.A Ujesjelles Kanalizime Korce Riparim- sherbimi i automjeteve 2,973,400 Signed the Contract Besnik Meçi 2,346,850.00
Sh.A Albpetrol Blerje gazoil 10 ppm 144,032,308 Announced the Winner A G A -1 138,327,883.00
Sh.A Posta Shqiptare Blerje Tonera, Bojera Printeri 60,034,800 Announced Procurement
SH.A Ujësjelles Kanalizime Kurbin Blerje nafte për nevojen e Sh.a Ujësjelles Kanalizime Kurbin 2,495,350 Signed the Contract Linda 80 SHPK Marzh fitimi 6.52 %
ILLYRIAN GUARD SH.A Blerje pajisje per shtimin e kapaciteteve te Salles Operative dhe Dhome Serveri 7,936,550 Announced Procurement
Sh.A Ujesjelles Gramsh Blerje eskavatori me zinxhir gome 1,460,000 Signed the Contract PAERA 1,450,000.00
Tirana Parking Blerje Bileta Elektronike per Parkim 7,312,833 Announced Procurement
Sh.A Ujesjelles Himare Blerje pompash uji dhe kaseta komandimi 1,750,000 Signed the Contract MUHOPLUS LTD 1,740,000.00
Sh.A Ujesjelles Kanalizime Pogradec Blerje pjese kembimi dhe riparim automjetesh per Ujesjelles Kanalizime sha Pogradec 998,000 Signed the Contract KADIU 950,000.00
Sh.A Ujesjelles Malesi e Madhe Blerje karburanti (Naftë D1) 1,680,000 Announced Procurement
HEC LANABREGAS sh.a Blerje Karburant 1,006,500 Signed the Contract A&T 13.9% marzh fitimi.
Sh.A Ujesjelles Kanalizime Kavaje Blerje klori 2,520,000 Re-Proclaimed and Signed the Contract ATLANTIK 3 2,520,000.00
Bajkaj Land Sh.a Blerje karbyranti diesel per Landfillin Bajkaj 6,300,000 Announced the Winner A&T 11.9% Marzh fitimi.
Termocentrali Vlore sh.a Blerje karburant per makinat e Tec Vlore sh.a 2,060,068 Cancelled Procurement
Operatori i Shperndarjes se Energjise Elektrike Loti 1. Blerje doreza plastike kirurgjikale (pako 100 copeshe) dhe dezifektant duarsh me baze alkoli ne paketim 0.5 lt 6,300,000 Signed the Contract EGIAN MED 6,289,500.00
Operatori i Shperndarjes se Energjise Elektrike Loti 2. Blerje maska respiratore me filter dhe valvul te tipit FPP1. 11,000,000 Signed the Contract 10,500,000.00
Operatori i Shperndarjes se Energjise Elektrike Loti 3. F.V Dezifektim ambientesh te brendshme dhe te jashtme. 12,000,000 Announced Procurement CLEAN FAST 10,680,000.00
Sh.A Ujesjelles Kanalizime Durres Blerje pjese kembimi per automjete 19,982,894 Signed the Contract START CO shpk & AUTOVISION 19,977,840.00
Sh.A Albpetrol Blerje lubrifikant dhe graso per nevoja te Albpetrol sh.a 11,303,000 Announced Procurement
Sh.A Posta Shqiptare Sherbimi i ruajtjes se objekteve dhe personelit me roje te kategorise 1.3.A Qarku Tirane, Qarku Elbasan; 28,929,978 Announced the Winner EUROGJICI-SECURITY Shpk 27718854.09

SUPPORTERS
USAID

Privacy Policy

Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data