Open Procurement Albania

Te dhenat per shoqerite publike qe zoterohen nga bashkite datojne qe prej korrikut 2015. Shoqerite e tjera publike datojne nga prilli 2018

Graphical display of results by tenderer institution

Summary results by tenderer institution

Tenderer institution no. Economic operator no. No. of announced tenders Total limit fund of tenders (in ALL, without VAT) No. of tenders declared with winner (in ALL, without VAT) Total limit fund of tenders declared by winner (in ALL, without VAT) Awarded total value (in ALL, without VAT)
181 1309 5,698 45,972,501,966 4,292 34,527,098,714 30,465,581,737

Tenders list

Procuring Authority / Buyer Tender object Estimated / Ceiling Value ALL without VAT ALL Stage Procedure Successful Bidder /Supplier / Provider Awarded value
Sh.A Posta Shqiptare Sherbimi i ruajtjes se objekteve dhe personelit me roje te kategorise 1.3.A Qarku Kukes, Qarku Lezhe, Qarku Diber 11,838,092 Announced the Winner Nazeri 2000 SHPK 11825204.4
Sh.A Albpetrol Sherbim i sigurimit te punonjesve nga aksidentet ne pune 20,937,455 Signed the Contract Eurosig sha & Sigal Uniqa Group Austria sha & Sicred sha & Sigma InterAlbania Vienna Insurance Group sha 20,878,550.00
Sh.A Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Tirane SISTEMI FOTOVOLTAIK Ne TARRACeN E NDeRTESeS KRYESORE Te ADMINISTRATeS Te KESH SH.A. 11,205,021 Announced Procurement
Sh.A Ujesjelles Kanalizime Elbasan Blerje Klori 14,248,000 Announced the Winner ''2 AT'' 13,884,000.00
SH.A Ujesjelles Kanalizime Tirane Rikonceptimi i skemes se furnizimit me ujë ne zonen e Qesarakes Rr."Shefqet Kukës" 144,227,727 Announced Procurement
SH.A Ujesjelles Kanalizime Tirane Rikonstruksion rrjet ujesjellesi ne zonen tek Rruga "Mine Peza" 27,541,415 Announced Procurement
Sh.A Ujesjelles Bulqize Asistence Teknike, Trajnim, Projektim, Zhvillim dhe Shërbim i Sistemit te Integruar Web-Gis, për Menaxhimin e Aseteve te Ngurtësuara, dhe Procesit te Faturimit ne SH.A. Ujësjellës Kanalizime Bulqizë. 3,400,000 Cancelled Procurement
Sh.A Ujesjelles Kanalizime Belsh Blerje Gazoil D1 1,500,000 Re-Proclaimed and Cancelled
Sh.A Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Tirane Prime sigurimi per automjetet e KESH sh.a 2,668,731 Signed the Contract ALB - SIGURACION 2,218,800.00
Sh.A Ujesjelles Kanalizime Shkoder Blerje automjet vetshkarkues 1,291,250 Announced Procurement
Sh.A Ujesjelles Bulqize Blerje Nafte D1 per nevoja te Ujesjelles Kanalizime Bulqize 1,400,000 Signed the Contract REJ.ON.OIL  Marzh fitimi 12.80 %
Sh.A Ujesjelles Bulqize Blerje matesa dhe rakorderi hidraulike 2,000,000 Signed the Contract A.M.U SHPK 1,550,450.00
Sh.A Ujesjelles Kanalizime Kavaje Blerje karburanti 5,766,667 Signed the Contract KASTRATI Marzhi i fitimit 15%
Sh.A Posta Shqiptare Blerje Kasaforta te vogla, te mesme, te medha dhe per posten sekrete 17,151,500 Signed the Contract A & A SECURITY SURVEY SHPK 17,080,000.00
Sh.A Albpetrol Blerje makine per trajtime siperfaqesore me rryma te frekuencave te mesme 2,000,000 Signed the Contract Denisa Beshaj 1,440,000.00
Sh.A Albpetrol Blerje tubo naftesjellesi 7,964,897 Signed the Contract ALEN - CO 7,650,812.00
Operatori i Sistemit te Transmetimit OST Punime per perfundimin e linjes kabllore 110 kV Tirana-Selite dhe lidhja me nenstacionin 110/20 kV Kombinat 60,220,220 Announced the Winner
Sh.A Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Tirane Kolaudim dhe rimbushje fikese zjarri 2,843,150 Announced Procurement
Sh.A Ujesjelles Kanalizime Sarande NDERTIM STACION I RI PUS-ÇPIMI NE VRION DHE LIDHJA ME RRJETIN KRYESOR TRANSMETUES 11,880,279 Cancelled Procurement
Sh.A Ujesjelles Kanalizime Shkoder Blerje karburant 3,771,316 Cancelled Procurement
Sh.A Posta Shqiptare Blerje goma automjetesh 5,320,700 Signed the Contract GAJD Company SHPK 3,752,000.00
Operatori i Shperndarjes se Energjise Elektrike Studimi dhe vleresimi per nje strategji mirembajtje dhe planifikimi i parkut te Transformatoreve 11,700,490 Cancelled Procurement
ALBCONTROL SH.A. ( ish A.N.T.A) Kontrate blerje pjesë ndërrimi, mirëmbajtje, mbështetje teknike, rinovim licensash për sistemin VIOP, Cisco, Wireles,Telekonference 45,250,000 Announced Procurement
Sha Ujesjelles-Kanalizime Sarande NDERTIM STACION I RI PUS-ÇPIMI NE VRION DHE LIDHJA ME RRJETIN KRYESOR TRANSMETUES 11,880,279 Cancelled Procurement
Sh.A Posta Shqiptare Loti i Parë: Rikonstruksion i Filialeve te Postës Shkodër, Lezhë, Mat dhe Kukës 32,277,999 Signed the Contract KEVIN CONSTRUKSION 22641847.41
ALBCONTROL SH.A. ( ish A.N.T.A) Shpenzime sigurimi për automjetet. 2,900,000 Announced the Winner ANSIG 2,899,000.00
Operatori i Sistemit te Transmetimit OST “Ndërhyrje për rastet emergjente (Punimet primare dhe sekondare ne nenstacionin 220 kV te Rrashbullit per instalimin dhe vendosjen ne pune te çelesit dhe ndaresit tre fazor 220 kV ne traktin e zbaralidhesit si dhe furnizimi i paisjeve qe u demtuan nga termeti i dates 26.11.2019)”. 39,500,000 Announced the Winner ENCOAL 36,950,000.00
Operatori i Sistemit te Transmetimit OST Bilete avioni Tirane-Viene-Tirane Announced Procurement
ECO Tirana Blerje Kompatator 25mc 5,972,833 Signed the Contract SPARKLE 32 4,880,000.00
SH.A Ujesjelles Kanalizime Maliq Blerje tubacione dhe materiale hidraulike 1,300,000 Signed the Contract FalComX 969,900.00

SUPPORTERS
USAID

Privacy Policy

Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data