Open Procurement Albania

Te dhenat per shoqerite publike qe zoterohen nga bashkite datojne qe prej korrikut 2015. Shoqerite e tjera publike datojne nga prilli 2018

Graphical display of results by tenderer institution

Summary results by tenderer institution

Tenderer institution no. Economic operator no. No. of announced tenders Total limit fund of tenders (in ALL, without VAT) No. of tenders declared with winner (in ALL, without VAT) Total limit fund of tenders declared by winner (in ALL, without VAT) Awarded total value (in ALL, without VAT)
181 1309 5,698 45,972,501,966 4,292 34,527,098,714 30,465,581,737

Tenders list

Procuring Authority / Buyer Tender object Estimated / Ceiling Value ALL without VAT ALL Stage Procedure Successful Bidder /Supplier / Provider Awarded value
Sh.A Posta Shqiptare Sherbimi i ruajtjes se objekteve dhe personelit me roje te kategorise 1.3.A Qarku Fier, Qarku Berat, Qarku Vlore, Qarku Gjirokaster; 13,037,805 Announced the Winner ANAKONDA SECURITY 12,561,196.00
Operatori i Sistemit te Transmetimit OST Blerje bileta avioni Tirane-Sarajeve Announced Procurement
Operatori i Sistemit te Transmetimit OST Blerje sherbim doganor 1,152,500 Cancelled Procurement
SH.A Ujesjelles Kanalizime Mallakaster Blerje 'Gazoili D1' per vitin 2020 2,878,326 Signed the Contract ERI Marzhi i fitimit 7.9 %
Sh.A Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Tirane Blerje dhe instalim i një transformator fuqie 170 MVA,242/13.8 KV për HEC Koman përfshirë pjesët rezervë, ri-instalim dhe komisionimin e sistemit ekzistues të mbrojtjes kundër zjarrit të transformatorit si dhe sistemit ekzistues të monitorimit DGA&BMT të 245,830,000 Announced the Winner LA-OR sh.p.k & Shansi Invest 243,659,920.00
Sh.A Ujesjelles Kanalizime Elbasan blerje bojra kancelari per zyrat 1,067,976 Signed the Contract InfoSoft Office 600,490.00
Sh.A Ujesjelles Kanalizime Korce Ruajtja e objekteve te UKKO Sh.A me punonjes sherbimi, sistem alarmi dhe kamera 16,470,000 Signed the Contract 16461707.9
SH.A Ujesjelles Kanalizime Tirane Ndertim dhe rikonstruksion linjash kanalizimi ne Njesite 1,2,3,4,5 dhe Drejtorine Rajonale 17,164,727 Signed the Contract INA 15,478,810.00
SH.A Ujesjelles Kanalizime Tirane Ndertim rrjet shperndares ujesjellesi ne fshatin Qenam, Njesia Administrative Zall-Herr 24,321,691 Signed the Contract ARB & TRANS-2010 21883853.4
SH.A Ujesjelles Kanalizime Tirane Rikonstruksion dhe adaptim ne ambientet e laboratorit 2,588,423 Signed the Contract ARB & TRANS-2010 2,381,318.00
SH.A Ujesjelles Kanalizime Tirane Loti i peste: Mbikqyrja e punimeve per objektin: Ndertim dhe rikonstruksion linjash kanalizimi ne Njesite 1,2,3,4,5 dhe Drejtorine Rajonale 446,283 Signed the Contract A & E Engineering SHPK 411,953.00
SH.A Ujesjelles Kanalizime Tirane Loti i trete: Mbikqyrja e punimeve per objektin: Ndertim rrjet shperndares ujesjellesi ne fshatin Qenam, Njesia Administrative Zall-Herr 632,364 Signed the Contract B-VAAL ENGINEERING 583720.57
SH.A Ujesjelles Kanalizime Tirane Loti i dyte: Mbikqyrja e punimeve per objektin: Rikonstruksion dhe adaptim ne ambientet e laboratorit 54,410 Signed the Contract A & E Engineering SHPK 49,027.00
Operatori i Sistemit te Transmetimit OST Bileta avioni Tirane-Shtutgart-Tirane Announced the Winner AMADEUS TRAWELL AND TOURS 379,000.00
ALBCONTROL SH.A. ( ish A.N.T.A) Shpenzime mirëmbajtje sistemeve financa, prokurimi, buxheti, e-ticket 24,980,000 Announced Procurement
Albgaz sh.a Evidentimi ne terren dhe vleresimi teknik i integritetit te linjave teknologjike dhe tubacioneve nentokesore te shoqerise Albgaz sh.a. dhe vleresimi i thelluar i ndikimit ne mjedis te tyre, per efekt te pajisjes me Lejen Mjedisore 46,287,238 Announced Procurement
SH.A Ujesjelles Kanalizime Tirane Blerje reagente dhe paisje laboratori 9,415,613 Signed the Contract KRIJON SHPK 9,347,920.00
SH.A Ujesjelles Kanalizime Tirane Rikonstruksion rrjet ujesjellesi Adresa: Rr.'Zogu i Zi-21-Dhjetori, Artan Lenja, Kongresi I Lushnjes, Tirane 16,172,217 Signed the Contract L.T.E CONSTRUCTION 15,101,972.00
SH.A Ujesjelles Kanalizime Tirane Ndertim rrjet ujesjellesi ne Rr.'Xhorxhi Martini', 'Jeronim De Rada','Myrteza Kelliçi' 10,990,115 Signed the Contract L.T.E CONSTRUCTION 10,239,448.00
SH.A Ujesjelles Kanalizime Tirane Loti i gjashte: Mbikqyrja e punimeve per objektin: Rikonstruksion rrjet ujesjellesi Adresa:Rr.'Zogu I Zi-21-Dhjetori,Artan Lenja,Kongresi I Lushnjes",Tirane 420,478 Signed the Contract Tower SHPK 388,133.00
Sh.A Ujesjelles Kanalizime Vlore Blerje matesa uji dhe rakorderi per matesat per vitin 2020 18,506,052 Announced Procurement
Rezidenca Studentore Universitare Nr.1 Mobilimi i godines 11-12 18,563,800 Announced the Winner RO-AL SHPK 17,594,000.00
SH.A Ujesjelles Kanalizime Tirane Zhvillim Software per taksen e nderteses 8,163,333 Signed the Contract XPERT SYSTEMS 7,050,000.00
Sh.A Ujesjelles Kanalizime Belsh Blerje Gazoil D1 1,500,000 Cancelled Procurement
Sh.A Ujesjelles Kanalizime Korce Blerje bilete avioni vajtje–ardhje me itinerar Selanik-Entebbe(Ugande)-Selanik Announced Procurement
Operatori i Sistemit te Transmetimit OST Bileta avioni Tirane-Madrid-Tirane Announced the Winner AR & LO 194,200.00
SH.A Ujesjelles Kanalizime Tirane Permiresim Furnizimi me uje Adresa: Rruga'Myslym Keta','Skender Vila, Tirane. 4,926,511 Signed the Contract ARB & TRANS-2010 4,486,133.00
SH.A Ujesjelles Kanalizime Tirane Loti i shtate: Mbikqyrja e punimeve per objektin: Permiresim Furnizimi me uje Adresa:Rruga'Myslym Keta','Skender Vila'Tirane 128,089 Signed the Contract B-VAAL ENGINEERING 118,236.00
SH.A Ujesjelles Kanalizime Tirane Loti i katert: Mbikqyrja e punimeve per objektin: Ndertim rrjet ujesjellesi ne Rr.'Xhorxhi Martini','Jeronim De Rada','Myrteza Kelliçi' 285,743 Signed the Contract B-VAAL ENGINEERING 263,763.00
Operatori i Shperndarjes se Energjise Elektrike Blerje kancelari dhe shtypshkrime për nevojat e shoqerisë OSHEE sh.a 126,736,606 Signed the Contract INTERLOGISTIC 122,361,614.00

SUPPORTERS
USAID

Privacy Policy

Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data