Open Procurement Albania

Te dhenat per shoqerite publike qe zoterohen nga bashkite datojne qe prej korrikut 2015. Shoqerite e tjera publike datojne nga prilli 2018

Graphical display of results by tenderer institution

Summary results by tenderer institution

Tenderer institution no. Economic operator no. No. of announced tenders Total limit fund of tenders (in ALL, without VAT) No. of tenders declared with winner (in ALL, without VAT) Total limit fund of tenders declared by winner (in ALL, without VAT) Awarded total value (in ALL, without VAT)
181 1309 5,698 45,972,501,966 4,292 34,527,098,714 30,465,581,737

Tenders list

Procuring Authority / Buyer Tender object Estimated / Ceiling Value ALL without VAT ALL Stage Procedure Successful Bidder /Supplier / Provider Awarded value
Operatori i Sistemit te Transmetimit OST Instalimi i trosit OPGW ne linjen 154 kV Bistrica 1 – Kufi 31,450,000 Announced the Winner 30859027.5
Sh.A Albpetrol Sherbim i sigurimit te garancive doganore per magazinat fiskale 11,901,721 Announced the Winner SIGAL UNIQA GROUP AUSTRIA 11,798,886.00
ALBCONTROL SH.A. ( ish A.N.T.A) Blerje kancelerie. 5,576,347 Announced Procurement
Sh.A Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Tirane Blerje pajisje dhe pjese rezerve per mirembajtjen e agregateve e pajisjeve te centralit 51,895,239 Announced the Winner NOVAMAT 47,018,360.00
Sh.A Ujesjelles Kanalizime Durres Rehabilitim i rrjetit te kanalizimeve ne zonen e qytetit, Bashkia Durres 8,200,000 Signed the Contract Balili Konstruksion Shpk & KUPA Shpk 8,147,041.00
Operatori i Sistemit te Transmetimit OST Blerje Sherbim Doganor 1,152,500 Cancelled Procurement
Sh.A Ujesjelles Kanalizime Vlore Blerje materiale ndertimi per vitin 2020 2,072,530 Cancelled Procurement
K.F. Lushnja 1930 Sherbimi i sigurise fizike (steward) per ndeshjet sportive ne stadium 1,318,306 Announced the Winner Nazeri 2000 SHPK 1,255,440.00
Termocentrali Vlore sh.a Sigurimi i AQT-ve te TEC Vlore sh.a 30,200,000 Re-Proclaimed and Signed the Contract Albsig & SIGAL UNIQA Group AUSTRIA &SIGMA INTERALBANIAN VIENNA INSURANCE GROUP & INSIG SH.A 30,100,000.00
SH.A Ujesjelles Kanalizime Tirane Sherbime per automjete tek te tretet ( eskavatore furgona, autovetura) 4,211,400 Announced the Winner POWER INDUSTRIES 4,210,500.00
Operatori i Shperndarjes se Energjise Elektrike Sherbimi i Pastrimit per nevoja te OSHEE Group sh.a 7,346,220 Announced the Winner CLEAN FAST 6197428.8
Operatori i Shperndarjes se Energjise Elektrike Sherbimi i Pastrimit per nevoja te OSHEE Group sh.a 7,346,220 Announced the Winner CLEAN FAST 6197428.8
SH.A Ujesjelles Kanalizime Tirane Loti i tete: Mbikqyrja e punimeve per objektin: Ndertim stacione monitorimi uji ne 38 pika ne qytetin e Tiranes 132,403 Signed the Contract INFRATECH SHPK 122,218.00
Sh.A Ujesjelles Kanalizime Durres Blerje mjete per nevojat e UKA sha 19,840,000 Signed the Contract MEKTRIN MOTORS 19,600,000.00
Operatori i Shperndarjes se Energjise Elektrike Upgrade dhe mirembajtje të infrastrukturës aktuale te datacenter dhe DR Site 169,905,000 Signed the Contract ALBITAL - CANON & S & T ALBANIA 166,500,000.00
Sh.A Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Tirane "Riparimi i difekteve dhe kthimi në gjendje normale pune për 4 (katër) setet DGA të monitorimit on-line të gazeve të transformatoreve 150 MVA në HEC Fierzë" 25,000,000 Announced the Winner SHANSI INVEST 24,700,000.00
Sh.A Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Tirane "Kolaudim dhe rimbushje fikese zjarri". 2,843,150 Cancelled Procurement
Sh.A Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Tirane "Zhvillimi Strategjik i Sektorit Energjetik". 69,500,000 Signed the Contract CONSULTING & MANAGEMENT ALBANIA 69,350,000.00
Sh.A Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Tirane "Perpilimi i Strategjise dhe Planit te Veprimit per Pergjegjshmerine Sociale te Korporates (PSK) per KESH sh.a". 10,822,500 Announced Procurement
Sh.A Porti Detar Sarande Ndertimi i Tualeteve ne kalate. 3,000,000 Announced the Winner AA&P 2,785,120.00
Sh.A Ujesjelles Kanalizime Vore Blerje Materiale te ndryshme Hidraulike e te tjera. 2,972,400 Signed the Contract A.K.M ALBANIAN INVESTMENT GROUP 2,886,632.00
Rezidenca Studentore Universitare Nr.2 Sh.a Blerje lëndë djegëse solar për kaldajat 4,329,460 Cancelled Procurement
SH.A Ujesjelles Kanalizime Tirane Ndertim rrjet ujesjellesi dhe venie ne pune e rrjetit ekzistues ne zonen e Shkozes se Siperme’’ 4,135,528 Re-Proclaimed and Signed the Contract VIANTE Konstruksion 3,846,828.00
Sh.A Albpetrol Rikonstruksion i plote ne grupin Nr. 2 Amonice - QPN – Gorisht 3,499,320 Signed the Contract ANTE-GROUP SHPK 3,439,122.00
Operatori i Sistemit te Transmetimit OST Bilete avioni Tirane-Bruksel-Tirane Announced the Winner KELVIN TRAVEL 26,840.00
Sh.A Ujesjelles Kanalizime Durres Ndertim pusi dublikat dhe pastrim pusi ekzistues, romanat njesia adm,Rrashbull,Bashkia Durres 3,500,000 Signed the Contract A.K.M 3,487,000.00
Operatori i Sistemit te Transmetimit OST Blerje bileta avioni Tirane-Zyrih-Tirane Announced the Winner KELVIN TRAVEL 167,750.00
Operatori i Sistemit te Transmetimit OST Bileta avioni Tirane-Viene-Tirane Announced the Winner ALBTOURS D-VAS tour 92,000.00
Operatori i Sistemit te Transmetimit OST Bilete avioni Tirane-Bruksel-Tirane Announced the Winner ALBTOURS D-VAS tour 28,900.00
Sh.A Albpetrol Riparim pjesorPastrim i RVM 5000/8 Zharrez Q.A.SH.N.G. Patos 26,448,539 Announced the Winner NGRACAN 1934 & Shendelli 24,234,997.00

SUPPORTERS
USAID

Privacy Policy

Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data