Open Procurement Albania

Sherbimi i ruajtjes se objekteve me roje private

Procuring Authority / Buyer Sh.A Ujesjelles Kanalizime Librazhd
Procuring Authority / Buyer Local Unit Librazhd
Tender object Sherbimi i ruajtjes se objekteve me roje private.
Fondi i Marrveshjes Kuader (per 24 muaj) - 20,015,540 (njezet milion e pesembedhjete mije e peseqind e dyzet) lekë pa TVSH ; Fondi planifikuar per vitin e pare 12 muaj me 10,007,270 leke pa tvsh; dhe per vitin e dyte me 10,007,270 leke pa tvsh; Kontrata do te lidhet per cdo vit sipas fondit te miratuar.
Reference No. REF-06170-02-04-2019
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 20 015 540,00
Type of Contract
Procurement Method Open Procedure
Stage Procedure Signed the Contract
Tender Publication Date 05-02-2019
Last date of Submitted Documents 07-03-2019
Tender Held Date 07-03-2019
No. of Bidders 5
Bidders UEVI -2015
Eurogjici-Security
Bahiti -G
Kumria 1
Nazeri 2000
Successful Bidder /Supplier / Provider
 • Nazeri 2000 SHPK
 • The winning bid ALL without vat 19,836,259.90 
  Bidder Announcement date 08-07-2019
  Award and Contract Amount ALL with VAT 4959066
  Contract date 10-07-2019
  Planned Milestones of Contract / Start and End Date 24 muaj
  Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
  Appeals Ka pasur ankesa.
  Ka marre përgjigje me vendim te K.P.P. 289/2019 date 17.05.2019.
  Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm:

  1. Te skualifikoje oferten e operatorit ekonomik ““Eurogjici-Security”” sh.p.k
  Operatori nuk ka arritur te paraqese dokumentacion te plote dhe te sakte per te deshmuar plotesimin e te gjithe kerkesave per kualifikim sic kerkohen ne shtojcat e DT.

  2. Te skualifikoje oferten e operatorit ekonomik ““Bahiti-G”” sh.p.k :
  Operatori nuk ka arritur te paraqese dokumentacion te plote dhe te sakte per te deshmuar plotesimin e te gjithe kerkesave per kualifikim sic kerkohen ne shtojcat e DT.

  3. Te skualifikoje oferten e operatorit ekonomik “UEVI-2015” sh.p.k :
  Operatori nuk ka arritur te paraqese dokumentacion te plote dhe te sakte per te deshmuar plotesimin e te gjithe kerkesave per kualifikim sic kerkohen ne shtojcat e DT.

  Cancellation reason
  Additions
  Transaction / Actual Spending
 • Monitor Transactions / Actual Spendings for this Contractor
 • Public Announcement Bulletin
  Announcement of Procurement
  Standard Tender Documents
  Bidder Announcement
  Signing of the Contract Nr.37 - Dt.16-09-2019
  Appeals and Decisions of the PPA

  SUPPORTERS
  USAID

  Privacy Policy

  Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data