Open Procurement Albania

Ndërtim rrjet ujësjellësi në zonën që kufizohet nga rrugët Vangjel Noti,Qemal Dracini, Bruzi dhe Shinat e trenit

A Red Flag is a fact, event, or set of circumstances, or other information that may indicate a potential legal compliance concern for illegal or unethical business conduct, particularly with regard to corrupt practices and non-compliance with anti-corruption laws.

 • Disqualification of all competitive operators except the winner
 • Disqualification of all competitive operators except the winner

Procuring Authority / Buyer SH.A Ujesjelles Kanalizime Tirane
Procuring Authority / Buyer Local Unit Tiranë
Tender object Ndërtim rrjet ujësjellësi në zonën që kufizohet nga rrugët Vangjel Noti,Qemal Dracini, Bruzi dhe Shinat e trenit
Reference No. REF-22998-05-21-2019
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 12 886 343,00
Type of Contract
Procurement Method Open Procedure
Stage Procedure Signed the Contract
Tender Publication Date 22-05-2019
Last date of Submitted Documents 24-06-2019
Tender Held Date 22-05-2019
No. of Bidders 4
Bidders MF Invest Group & “MANE/S
SENKA
ARB TRANS
L.T.E Construksion
Successful Bidder /Supplier / Provider
 • L.T.E CONSTRUCTION
 • The winning bid ALL without vat 11,904,218.00 
  Bidder Announcement date 08-07-2019
  Award and Contract Amount ALL with VAT 14285061.6
  Contract date 15-08-2019
  Planned Milestones of Contract / Start and End Date 2 muaj
  Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
  Appeals Nuk ka pasur ankesa.
  Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm:

  1. Oferta e paraqitur nga Bashkimi i operatorëve ekonomik “MF Invest Group” shpk & “MANE/S” shpk :
  “MF INVESTEMENT GRUP ” SHP.K në kontratat e paraqitura për plotësimin e kriterit mbi përvojën e mëparëshmë si punë të ngjashme nuk ka paraqitur asnjë kontratë me objekt Ndertim Rrjet Ujesjellesi dhe si rrjedhojë përkatësishtë duke ju referuar Preventivit të këtij objekt prokurimi “ MF Investement Group ” sh.p.k si përfaqësues I B.O.E “MANE/S ” SHP.K & MF INVESTEMENT GROUP nuk ka paraqitur kontratë të ngjashme shme me zërat në preventive.
  Si rrjedhojë ky OE nuk zotëron kapacitet të mjaftueshëm teknik për sa i përket Përvojës së suksesshme në realizimin e Kontratave pune të ngjashme për të realizuar kontratën për këtë objekt prokurimi duke mos përmbushur Kriteret e veçanta për kualifikim, Kapaciteti Teknik dhe profesional, pika 1/b, cka bie në kundërshtim me pikën 1 gërma (b) të nenit 46 të ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin Publik” i ndryshuar.

  2. Oferta e paraqitur nga operatori ekonomik “ARB TRANS” sh.p.k :
  Nuk ka paraqitur oferet ekonomik.
  Cancellation reason
  Additions
  Transaction / Actual Spending
 • Public Announcement Bulletin
  Announcement of Procurement
  Standard Tender Documents
  Technical Specification
  Preventiv
  Bidder Announcement
  Signing of the Contract Nr.34 - Dt.26-08-2019

  SUPPORTERS
  USAID

  Privacy Policy

  Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data