Open Procurement Albania

Blerje materiale tė nevojshme pėr Arkivėn Qėndrore dhe Arkivat e Drejtorive Rajonale

A Red Flag is a fact, event, or set of circumstances, or other information that may indicate a potential legal compliance concern for illegal or unethical business conduct, particularly with regard to corrupt practices and non-compliance with anti-corruption laws.

 • Disqualification of all competitive operators except the winner
 • Disqualification of all competitive operators except the winner

Procuring Authority / Buyer Operatori i Shperndarjes se Energjise Elektrike
Procuring Authority / Buyer
Tender object Blerje materiale tė nevojshme pėr Arkivėn Qėndrore dhe Arkivat e Drejtorive Rajonale
Reference No. REF-17347-04-09-2019
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 44 948 500,00
Type of Contract Purchase of Goods
Procurement Method Open Procedure
Stage Procedure Signed the Contract
Tender Publication Date 10-04-2019
Last date of Submitted Documents 03-05-2019
Tender Held Date 03-05-2019
No. of Bidders 4
Bidders Dynamicx Group
Inpress
Kristalina -KH
Rama Graf
Successful Bidder /Supplier / Provider
 • Kristalina KH SHPK
 • The winning bid ALL without vat 43 470 000,00
  Bidder Announcement date 19-08-2019
  Award and Contract Amount ALL with VAT 52164000
  Contract date 04-09-2019
  Planned Milestones of Contract / Start and End Date 10 muaj
  Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
  Appeals Ka pasur ankesa.
  •BO “Inpress” sh.p.k dhe “Marketing & Distribution” sh.p.k, ka paraqitur ankesė kundėr vendimit tė kvo, rregjistruar Nr. 13536 Prot., datė 20.06.2019.
  • OSHEE sh.a me shkresėn Nr. 13536/3 Prot., datė 26.06.2019 i ka komunikuar BO “Inpress” sh.p.k dhe “Marketing & Distribution” sh.p.k vendimarrjen pėr mospranimin e ankesės.
  • BO “Inpress” sh.p.k dhe “Marketing & Distribution” sh.p.k ka paraqitur ankese ne KPP ne datėn 08.07.2019.
  • KPP me vendimin nr. K.P.P.537/2019 date 14.08.2019 ka vendosur:
  1. Tė mos pranojė ankesėn e paraqitur nga BOE ankimues “Inpress” shpk “Marketing & Distribution” shpk pėr procedurėn e prokurimit, “Procedurė e Hapur” me REF17347-04-09-2019, me objekt Blerje materiale tė nevojshme pėr Arkivėn Qėndrore dhe Arkivat e Drejtorive Rajonale” me fond limit 44,948,500 lekė pa tvsh, zhvilluar mė datė 27.05.2019 nga autoriteti kontraktor, OSHEE sh.a.
  2. Autoriteti kontraktor lejohet tė vijojė me hapat e mėtejshėm tė procedures sė prokurimit.

  Janė skualifikuar ofertuesit e mėposhtėm:

  1. OE “Albdesign PSP” sh.p.k, :
  - Nuk paraqet asnje nga dokumentat e kerkuar ne DST.
  - Nuk paraqet oferte ekonomike
  2. OE “Rama Graf” sh.p.k : -OE nuk ploteson ne vlere kriterin e furnizimeve te ngjashme. Dokumenton vetem 8,300,000 leke nga 17,600,000 leke te kerkuara.
  -OE nuk ploteson ne vlere kriterin e punesimit mesatar. Dokumenton vetem 6,5 punonjes/muaj nga 20 punonjes/muaj te kerkuara.
  -OE nuk paraqet designer te punesuar.
  -OE nuk paraqet Certifikate ISO 14001.
  -OE nuk paraqet Certifikate ISO 16245.
  -OE nuk paraqet leje mjedisore te tipit C.

  3. BO “Inpress” sh.p.k dhe “Marketing & Distribution” sh.p.k :
  - Ne zbatim te nenit 45 te ligjit “Per prokurimet publike”, ne permbushje te plotesimit te kritereve te pergjithshme te DST, OE “Marketing Distribution” sh.p.k nuk paraqet ne vetedeklarimin sipas shtojces 8, te dhenat per Personin/Personat fizike ne cilesine ortakut te shoqerise.
  - Referuar kontrates se bashkepunimit, OE “Marketing & Distribution” sh.p.k merr persiper te kryeje procesin e prodhimit te artikullit “dosje”, nderkohe qe ky OE nuk paraqet dokumentacion qe provon disponimin e pajisjeve/makinerive te nevojshme per kete qellim.

  4. OE “Dynamicx Group” sh.p.k :
  - Referuar vertetimit te tatimeve nr. Nr. T01107250, date 28.05.2019, OE rezulton me detyrim tatimor diten e hapjes se ofertave.

  Cancellation reason
  Additions
  Transaction / Actual Spending
 • Monitor Transactions / Actual Spendings for this Contractor
 • Public Announcement Bulletin
  Njoftimi_i_Kontrates.docx
  PROCEDURĖ_e_HAPUR_MALLRA.docx
  Fletepalosje A4 3 kolona per cdo krah.pdf
  Specifikime OSHEE ok--SKICAT 1-12.pdf
  20x21 palosje ne mes.pdf
  15-18.pdf
  Njoftimi_i_Fituesit_app.docx
  Specifikime OSHEE ok--SKICAT 1-12.pdf
  Shtojce per shtyrjen e afatit.docx
  15-18.pdf
  PROCEDURĖ_e_HAPUR_MALLRA.docx
  Shtojce nr.2.docx
  20x21 palosje ne mes.pdf
  Fletepalosje A4 3 kolona per cdo krah.pdf
  Shtojce per modifikimin e dokumentave e sakte.docx
  Formulari i kontrates se nenshkruar.docx
  Shtojce per modifikimin e dokumentave e sakte.docx
  Shtojce per shtyrjen e afatit.docx
  Specifikime OSHEE ok--SKICAT 1-12.pdf
  20x21 palosje ne mes.pdf
  15-18.pdf
  Shtojce nr.2.docx
  PROCEDURĖ_e_HAPUR_MALLRA.docx
  Fletepalosje A4 3 kolona per cdo krah.pdf
  KPP Decision

  SUPPORTERS
  USAID

  Privacy Policy

  Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data