Open Procurement Albania

Blerje bllok bronz

Procuring Authority / Buyer Sh.A Albpetrol
Procuring Authority / Buyer
Tender object Blerje bllok bronz
Reference No. REF-30926-07-19-2019
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 3 125 000,00
Type of Contract Purchase of Goods
Procurement Method Request for Proposal
Stage Procedure Signed the Contract
Tender Publication Date 22-07-2019
Last date of Submitted Documents 01-08-2019
Tender Held Date 01-08-2019
No. of Bidders 2
Bidders Arblev
Westec
Successful Bidder /Supplier / Provider
 • A R B L E V
 • The winning bid ALL without vat 3 097 000,00
  Bidder Announcement date 20-08-2019
  Award and Contract Amount ALL with VAT 3716400
  Contract date 24-09-2019
  Planned Milestones of Contract / Start and End Date 30 ditė
  Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
  Appeals Nuk ka patur ankesa.
  Jane skualifikuar ofertuesit e meposhtem:

  1. Operatori ekonomik “Westec” shpk :
  - Operatori ekonomik nuk ka paraqitur dokumetacioinin e plote lidhur me dokumentacionin e kerkuar. Ne kundershtim kjo me pikat: 2.2 ”Per kapacitetin teknik”, germat:
  - Furnizime te mėparshme tė ngjashme nė njė vlerė jo me te vogel se: 1 250 000 leke, tė realizuara gjatė tre viteve tė fundit. Operatori ekonomik nuk ka paraqitur asnje dokument ne sistem.
  - Kataloge teknike nga firma/t prodhuese per mallin e tenderuar. Operatori ekonomik nuk ka paraqitur asnje dokument ne sistem.
  - Ofertuesi ne rast se nuk eshte prodhues, te paraqese Autorizim nga Prodhuesi, ose distributor i autorizuar, i cili merr persiper te furnizoje Ofertuesin me mallin objekt prokurimi. Operatori ekonomik nuk ka paraqitur asnje dokument ne sistem.
  - Ofertuesi te paraqese, perpara afatit te fundit per hapjen e ofertave, nje moster (lingote) bronzi. Mostra te paraqitet dhe te dorezohet se bashku me nje kerkese per paraqitje mostre te protokolluar ne Albpetrol sha perpara afatit te fundit per paraqitjen e ofertave. Mostra se bashku me kerkesen te dorezohet ne zyren e protokoll arkives ne Albpetrol sha. Operatori ekonomik nuk ka paraqitur dhe dorezuar asnje moster “Lingote Bronzi“, prane shoqerise Albpetrol sh.a., perpara afatit te fundit te hapjes se ofertave.
  Cancellation reason
  Additions
  Transaction / Actual Spending
 • Monitor Transactions / Actual Spendings for this Contractor
 • Public Announcement Bulletin
  12. Njoftim fituesi-Blerje bronz.docx
  DST-Blerje bronz.docx
  3. Njoftim kontrate- Blerje bronz.docx
  DST-Blerje bronz.docx
  17. Njoftimi i lidhjes se kontrates-Blerje bllok bronz.docx
  DST-Blerje bronz.docx

  SUPPORTERS
  USAID

  Privacy Policy

  Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data