Open Procurement Albania

Blerje Internet –Intranet,Marreveshje Kuader - me nje operator ekonomik ku te gjitha kushtet jane te percaktuara - me afat per 2 vite,

A Red Flag is a fact, event, or set of circumstances, or other information that may indicate a potential legal compliance concern for illegal or unethical business conduct, particularly with regard to corrupt practices and non-compliance with anti-corruption laws.

 • Disqualification of all competitive operators except the winner
 • Disqualification of all competitive operators except the winner

Procuring Authority / Buyer Sh.A Posta Shqiptare
Procuring Authority / Buyer
Tender object Blerje Internet –Intranet,Marreveshje Kuader - me nje operator ekonomik ku te gjitha kushtet jane te percaktuara - me afat per 2 vite,
Reference No. REF-43323-11-13-2019
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 85 824 000,00
Type of Contract
Procurement Method Open Procedure
Stage Procedure Announced the Winner
Tender Publication Date 14-11-2019
Last date of Submitted Documents 10-12-2019
Tender Held Date 10-12-2019
No. of Bidders 3
Bidders Communication Progress shpk & Albtelekom shpk
Albanian Satellite Communications
Abcom
Successful Bidder /Supplier / Provider
 • COMMUNICATION PROGRESS - ALBTELECOM
 • The winning bid ALL without vat 59 472 000,00
  Bidder Announcement date 07-01-2020
  Award and Contract Amount ALL with VAT
  Contract date
  Planned Milestones of Contract / Start and End Date Afati i ofrimit të shërbimit do të jetë për 2 (dy) vite kalendarike nga data e nënshkrimit të kontratës.
  Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
  Appeals Nuk ka pasur ankesa.
  Janë skualifikuar operatorët ekonomik të mëposhtëm:

  1.Operatori Ekonomik “Abcom” sh.p.k :
  Nuk ka paraqitur ofertë ekonomike.

  2. Operatori Ekonomik “Albanian Satellite Communications” sh.p.k. :
  • Nuk plotësohet pika 2.1/b e kritereve të vecanta të kualifikimit pasi Deklarata per paraqitje oferte te pavaruar – nuk eshte klikuar asnje nga alternativat (a ose b).
  • Nuk plotësohet pika 3.3.3 pasi mungon deshmia e partneritetit me prodhuesit/distributorët e autorizuar të pajisjeve dhe shërbimeve për optimizimin e performancës që kërkohen në specifikimet teknike.
  • Nuk plotësohet pika 3.3.5 e kritereve të veçanta të kualifikimit në të cilën citohet : Nuk paraqitur deshmi per punonjes te certifikuar CCNP ose ekuivalent, operatori Ekonomik nuk ka paraqitur asnjë çertifikim për inxhinierët që plotësojnë kriterin e mësipërm.
  • Nuk plotësohet pika 3.3.5 e kritereve të veçanta të kualifikimit në të cilën citohet : nuk kane paraqitur deshmi per punonjes te certifikuar ITIL, operatori Ekonomik nuk ka paraqitur asnjë çertifikim për inxhinierët që plotësojnë kriterin e mësipërm.
  • Nuk plotësohet pika 3.3.5 e kritereve të veçanta të kualifikimit në të cilën citohet : Nuk kane paraqitur deshmi per punonjes te certifikuar ne teknologji mbrojtje rrjeti. operatori Ekonomik nuk ka paraqitur asnjë çertifikim për inxhinierët që plotësojnë kriterin e mësipërm.
  Cancellation reason
  Additions
  Transaction / Actual Spending
 • Monitor Transactions / Actual Spendings for this Contractor- Monitor Transactions / Actual Spendings for this Contractor
 • Public Announcement Bulletin
  Announcement of Procurement
  Standard Tender Documents
  Bidder Announcement

  SUPPORTERS
  USAID

  Privacy Policy

  Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data