Open Procurement Albania

"Plotësimi dhe zgjerimi i sistemit të monitorimit hidrometeorologjik në Kaskadën e lumit Drin (faza e dytë dhe e tretë)".

Procuring Authority / Buyer Sh.A Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Tirane
Procuring Authority / Buyer
Tender object "Plotësimi dhe zgjerimi i sistemit të monitorimit hidrometeorologjik në Kaskadën e lumit Drin (faza e dytë dhe e tretë)".
Reference No. REF-47031-12-31-2019
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 27 900 000,00
Type of Contract
Procurement Method Open Procedure
Stage Procedure Signed the Contract
Tender Publication Date 06-01-2020
Last date of Submitted Documents 30-01-2020
Tender Held Date 30-01-2020
No. of Bidders 3
Bidders 4 A-M
DIVITECH
PC STORE
Successful Bidder /Supplier / Provider
 • 4 A -M SHPK
 • The winning bid ALL without vat 21 478 980,00
  Bidder Announcement date 24-02-2020
  Award and Contract Amount ALL with VAT 25774776
  Contract date 07-05-2020
  Planned Milestones of Contract / Start and End Date 6 muaj
  Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
  Appeals Nuk ka pasur ankesa.
  Eshtë skualifikuar oferta e operatorit ekonomik "PC STORE" SHPK, pasi :
  1) Nuk plotëson kriterin 2.3.2 të kritereve të veçanta për kualifikim, sepse nuk ka paraqitur asnjë nga çertifikatat e Standartit ISO të kërkuar në këtë kriter.
  2) Nuk plotëson kriterin 2.3.4 të kritereve të veçanta për kualifikim, sepse nuk ka paraqitur tabelën me listën e mallrave që do të furnizojë.
  3) Nuk plotëson kriterin 2.3.5 të kritereve të veçanta për kualifikim, sepse nuk ka paraqitur listën e inxhiniereve të diplomuar në fushën e elektronikes ose informatikës, nga të cilët dy prej tyre të jenë të certifikuar nga prodhuesit të mallrave të ofruar. Mungojnë diplomat dhe Çertifikatat përkatëse të lëshuar nga prodhuesit.
  4) Nuk plotëson kriterin 2.3.6 të kritereve të veçanta për kualifikim, sepse nuk ka paraqitur autorizim prodhuesi për mallrat objekt tenderi.
  5) Nuk plotëson kriterin 2.3.7 të kritereve të veçanta për kualifikim, sepse nuk ka paraqitur deklaratë nga prodhuesit ose distributori i autorizuar për të vërtetuar statusin e autorizuar në Territorin e Shqipërisë.
  Cancellation reason
  Additions
  Transaction / Actual Spending
 • Monitor treasury transaction for 4 A -M SHPK viti 2012-2013
  Monitor treasury transaction for 4 A -M SHPK viti 2014
  Monitor treasury transaction for 4 A -M SHPK viti 2015-2018
  Monitor treasury transaction for 4 A -M SHPK viti 2019-2020
 • Public Announcement Bulletin
  Announcement of Procurement
  Standard Tender Documents
  Bidder Announcement

  Privacy Policy

  Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data