Open Procurement Albania

Blerje veshje të ndryshme pune për UKT sh.a

A Red Flag is a fact, event, or set of circumstances, or other information that may indicate a potential legal compliance concern for illegal or unethical business conduct, particularly with regard to corrupt practices and non-compliance with anti-corruption laws.

 • Disqualification of all competitive operators except the winner
 • Disqualification of all competitive operators except the winner

Procuring Authority / Buyer SH.A Ujesjelles Kanalizime Tirane
Procuring Authority / Buyer
Tender object Blerje veshje të ndryshme pune për UKT sh.a
Reference No. REF-79305-11-19-2020
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 8 999 573,00
Type of Contract
Procurement Method Open Procedure
Stage Procedure Announced the Winner
Tender Publication Date 20-11-2020
Last date of Submitted Documents 15-12-2020
Tender Held Date 15-12-2020
No. of Bidders 4
Bidders 1.“ Vojsava Zenelaj”
2. “Westec” sh.p.k
3.”Malbertex” sh.p.k
4. Gentian Sadiku
Successful Bidder /Supplier / Provider
 • Vojsava Zenelaj
 • The winning bid ALL without vat 7,992,520
  Bidder Announcement date 11-01-2021
  Award and Contract Amount ALL with VAT
  Contract date
  Planned Milestones of Contract / Start and End Date
  Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
  Appeals Ka pasur ankesa.
  Gjatë afatit ligjor për pritjen e ankesave nga shoqëritë pjesëmarrëse në tender, pranë Autoritetit Kontraktor, UKT sh.a është paraqitur Formulari i Ankesës nga operatori ekonomik “Gentian Sadiku” K-21101 Prot hyrës , datë 21.12.2020.
  Gjithashtu pranë Autoritetit Kontraktor UKT sh.a është paraqitur ankesë nga operatori ekonomik pjesëmarrës,“Vojsava Zenelaj ” shpk hyrë në UKT sh.a me shkresën Nr.21285, Prot. datë 23.12.2020.
  Komisioni i Shqyrtimit të Ankesave pasi ka shqyrtuar ankesën e operatorit ekonomik Gentian Sadiku” ka konkluduar në mospranimin e ankesës të operatorit ekonomik Gentian Sadiku”.
  Komisioni i Shqyrtimit të Ankesave pasi ka shqyrtuar ankesën e operatorit ekonomik”Vojsava Zenelaj” ka konkluduar në pranimin pjesërisht të ankesës të paraqitur.
  Janë skualifikuar operatorët ekonomikë te mëposhtëm:
  1.“Westec” sh.p.k - Përkatësisht për arsyet e mëposhtme:
  a. Operatori ekonomik Westec sh.p.k nuk ka arritur të dëshmojë përmbushjen e pikës 3 të kushteve të veçanta të kualifikimit, si dhe përmbushjen e specifikimeve teknike të kërkuara nga AK.
  b. Operatori ekonomik Westec sh.p.k nuk ka arritur të dëshmojë përmbushjen e pikës 2.3.2 të kushhteve të veçanta të kualifikimit.
  2. ”Malbertex” sh.p.k - Përkatësisht për arsyet e mëposhtme:
  a. Operatori ekonomik Malbertex sh.p.k nuk ka arritur të dëshmojë përmbushjen e pikës 2.3 të kushteve të vecanta të kualifikimit.
  b. Operatori ekonomik Malbertex sh.p.k nuk ka arritur të dëshmojë përmbushjen e pikës 3 të kushteve të vecanta të kualifikimit.
  3. Gentian Sadiku
  Përkatësisht për arsyet e mëposhtme:
  Operatori ekonomik Malbertex sh.p.k nuk ka arritur të dëshmojë përmbushjen e pikës 2.3.2.2 të kushteve të veçanta të kualifikimit.
  Cancellation reason
  Additions
  Transaction / Actual Spending
 • Public Announcement Bulletin
  Announcement of Procurement
  Standard Tender Documents
  Bidder Announcement

  Privacy Policy

  Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data