Open Procurement Albania

Graphical display of results by searched conditions

Summary results by searched conditions

Tenderer institution no. Successful Bidder /Supplier / Provider No. of announced tenders Total limit fund of tenders (in ALL, without VAT) No. of tenders declared with winner (in ALL, without VAT) Total limit fund of tenders declared by winner (in ALL, without VAT) Awarded total value (in ALL, without VAT)
22 Zenit 06 SHPK 90 118,041,834 90 118,041,834 108,874,454

Tenders list

Procuring Authority by Local Government Entity Tender object Estimated / Ceiling Value ALL without VAT ALL Stage Procedure Successful Bidder /Supplier / Provider Awarded value
Local Unit Bulqizë Mbikqyrje punimesh per Objektin "Ndertim rrjeti shperndares i fshatrave Gjorice si dhe ndertim Depo uji -faza 2 2,857,110 Signed the Contract Zenit 06 SHPK 2,518,998
Local Unit Tiranë Objekti I minikonkursit: “Mbikqyrja e punimeve “Ndërtimi i Godinës Tip në RSU nr.3 (nr.6)” (Programi i Rindërtimit).
Signed the Contract Zenit 06 SHPK 2,720,000
Local Unit Tiranë Objekti i minikonkursit: Mbikqyrja e punimeve “Ndërtimi i Shkollës “Sami Frashëri”. (Programi i Rindërtimit).
Signed the Contract Zenit 06 SHPK 4,769,609
Local Unit Librazhd Mbikqyrje per objektin : Rikonstruksion i Kanalit Vadites te Mesit, Gizavesh, Dorez , Librazhd . 1,078,197 Signed the Contract Zenit 06 SHPK 973 942
Local Unit Cërrik Mbikqyrje punimesh , Ndertim ujesjellesi per fshatrat Linas, kamunah, Mollas dhe Dasar, Nj.A administrative Mollas, Bashkia Cerrik 3,424,412 Signed the Contract Zenit 06 SHPK 2,899,982
Local Unit Pustec Studim projektim i furnizimit me uje per Bashkine Pustec 12,952,371 Signed the Contract Zenit 06 SHPK 12,945,000
Local Unit Tiranë Loti V: Mbikeqyrje te punimeve per objektin Rikonstruksion Rrjet Ujesjellesi dhe Kanalizimi ne Rrugen Xhemal Ali Pazari 73,087 Signed the Contract Zenit 06 SHPK 67,465.00
Local Unit Tiranë Loti 3: Mbikeqyrje te punimeve per objektin Permiresim furnizimi me uje ne zonen e Kasharit 325,910 Signed the Contract Zenit 06 SHPK 300840.1
Local Unit Tiranë Loti 2: Mbikeqyrje te punimeve per objektin Rikonstruksion Rrjet Kanalizimi ne Rrugen Sitki Cico,nr.1 120,008 Signed the Contract Zenit 06 SHPK 103,392.00
Local Unit Cërrik Projekt"Ndertimi i ujesjellesit te fshatrave Klos, Selvias, Qyrkan, Lumas, Nj.A Klos, Bashkia Cerrik 7,740,915 Signed the Contract Zenit 06 SHPK 6,593,310.00
Local Unit Tiranë Loti III: Studim Projektimi Ndertim shkolle dhe godine per sherbime komunitare - Vaqarr. (Programi i Rindërtimit) 4,891,619 Signed the Contract Zenit 06 SHPK 3,695,000.00
Local Unit Dropull Drejtim punimesh : Ujesjellesi nga burimi i Manxifes&Rikonstruksion I ujesjellesit te fshatrave Selo,Llovine,Krioner&Sotire,FazaII 3,840,378 Signed the Contract Zenit 06 SHPK 3,295,918.00
Local Unit Libohovë Mbikqyrje punimesh per objektin ""Rikonstruksion i rrjetit te ujesjellesit Libohove' 3,429,848 Signed the Contract Zenit 06 SHPK 2,983,337.00
Local Unit Prrenjas Supervizim(Mbikqyrje)punimesh per objektin Rrjeti shperndares i ujesjellesit Prrenjas 2,752,708 Signed the Contract Zenit 06 SHPK 2,437,704.00
Local Unit Tiranë Matje topogjeodezike Signed the Contract Zenit 06 SHPK 100,000
Local Unit Tepelenë Blerje projekt preventivi Furnizim dhe Vendosje Matësa uji në pallatet me kollonë të brendëshme qyteti Tepelenë dhe Memaliaj. Signed the Contract Zenit 06 SHPK 350,000
Local Unit Përmet Supervizion punimesh në objektin "Kanali Strembec Signed the Contract Zenit 06 SHPK 150,000
Local Unit Lushnje Blerje sherbim hartim projekt-zbatim Signed the Contract Zenit 06 SHPK 250,000
Local Unit Dropull Studim projektim:"Ndertim Ura Llongo" Signed the Contract Zenit 06 SHPK 350,000
Local Unit Këlcyrë Supervizion Punimesh per Ndertim i Rrjetit te Jashtem te Ujesjellesit Kelcyre. 2,171,865 Signed the Contract Zenit 06 SHPK 1,900,676.00
Local Unit Fushë-Arrëz Sherbim supervizioni punimesh me objekt: Rikonstruksion i kanalit ujites lagjia Fushaxhi Signed the Contract Zenit 06 SHPK 73,000
Local Unit Kukës Sherbimi i mbikqyrjes se punimeve per objektin:Reabilitim i Kanalit Ujites Bushat Signed the Contract Zenit 06 SHPK 262,850
Local Unit Tiranë Mbikqyrja e punimeve per objektin: Ndertim rrjet ujesjellesi si dhe venia ne pune te investimit te bashkise ne rruget "Hysni Gerdolli",Rruga" Egnatia", Miftar Gerbolli, Avdyl Matoshi, Riza Cuka, Blloku Bon Bosko 326,580 Signed the Contract Zenit 06 SHPK 276,337.00
Local Unit Tiranë Loti i dytë: “Mbikqyrja e punimeve për objektin: “Rikonstruksinrrjetujesjellesidhekanalizimin e rrugenDalipZavalani, VathKoreshi, dherrugen midis Petronini Luarasi dhe Shyqyri Ishmi” 366,927 Signed the Contract Zenit 06 SHPK 310,477.00
Local Unit Tiranë Loti i tretë: “Mbikqyrja e punimeve për objektin: “Venie ne pune e rrjetit te ri te ujesjellisit ne zonen e vilave selite dhe rikonstruksin rrjeti ne rruget V.Hobdari, F. Bodinaku, dhe zonen e kufizuar nga rruga S. Delvina, J.Vrioni” 174,702 Signed the Contract Zenit 06 SHPK 147,825.00
Local Unit Librazhd Mbikqyrje per objektin : " Ndertim Ujesjellesi Hotolisht Fshat, Nj.A.Hotolisht dhe fshati Merqize, lagje Spathar, NJ.A.Qender " 1,204,221 Signed the Contract Zenit 06 SHPK 1,097,620.00
Local Unit Tiranë Loti i IV-te: Studim projektim, per objektin: Ndertimi terreneve sportive ne shkollen 9 – vjeçare Kosova 690,625 Announced the Winner Zenit 06 SHPK 680,000.00
Local Unit Tiranë Shtesë kontrate mbikqyrje për objektin “Rikonstruksioni i rrugës së Dibrës (farmacia 10-Oxhaku)”. 88,333 Signed the Contract + Additional Contract Zenit 06 SHPK 88,000.00
Local Unit Tiranë Loti i Parë: Mbikqyrja e punimeve për objektin: Ndërtimi i rrugëve të bllokut pranë ish Astirit 749,192 Signed the Contract Zenit 06 SHPK 655,725.00
Local Unit Tiranë Loti i X-të: Studim projektim, për objekin: “Rikonstruksion shkollës 9 vjecare “Ali Demi” 1,225,192 Signed the Contract Zenit 06 SHPK 1,220,000.00

Privacy Policy

Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data