Open Procurement Albania

Rikonstruksion rruge NJ.A Manze

A Red Flag is a fact, event, or set of circumstances, or other information that may indicate a potential legal compliance concern for illegal or unethical business conduct, particularly with regard to corrupt practices and non-compliance with anti-corruption laws.

 • Disqualification of all competitive operators except the winner
 • Disqualification of all competitive operators except the winner

Procuring Authority / Buyer Local Unit Durrës
Procuring Authority / Buyer Bashkia Durres
Tender object Rikonstruksion rruge NJ.A Manze
Reference No. REF-00089-12-18-2018
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 33 333 000,00
Type of Contract
Procurement Method Open Procedure
Stage Procedure Signed the Contract
Tender Publication Date 19-12-2018
Last date of Submitted Documents 18-01-2019
Tender Held Date 18-01-2019
No. of Bidders 14
Bidders COMPANY RIVIERA 2008 SHPK
RAJLI NDERTIM &VARAKU E SHPK
A.L ASFALT & ALB KORÇA SHPK
BEQIRI SHPK
SHKELQIMI 07 SHPK
K.M.K & SINDER AB & ALBKONSTRUKSION SHPK
ALESIO – 2014 SHPK
LIQENI VII & JUNIK SHPK
ARDMIR & LLAZO SHPK
SARK SHPK
NDREGJONI SHPK
LALA SHPK
DENIS-05 SHPK
EURONDERTIMI 2000 SHPK
Successful Bidder /Supplier / Provider
 • SHKELQIMI 07 SHPK
 • The winning bid ALL without vat 20 026 532,00
  Bidder Announcement date 22-02-2019
  Award and Contract Amount ALL with VAT 24031838
  Contract date 05-03-2019
  Planned Milestones of Contract / Start and End Date 150 ditë
  Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
  Appeals Nuk ka pasur ankesa.
  Te skualifikuar:

  1. COMPANY RIVIERA 2008 :
  • Ka paraqitur oferte anormalisht te ulet.

  2. Ofertuesi RAJLI NDERTIM & VARAKU E :
  • Nuk ka përmbushur kërkesat për kualifikim te kerkuara ne dokumentat e tenderit.
  • Operatori ekonomik ne bashkim RAJLI NDERTIM, i cili, ne kete bashkepunim ka marre persiper 20% te punimeve, per pjesen qe zoteron, nuk ploteson kushtin per paraqitjen e puneve te ngjashme te lart kerkuara.

  3. Ofertuesi A.L-ASFALT & ALB KORCA :
  • Nuk ka përmbushur kërkesat për kualifikim te kerkuara ne dokumentat e tenderit.

  4. Ofertuesi BEQIRI :
  • Nuk ka përmbushur kërkesat për kualifikim te kerkuara ne dokumentat e tenderit.
  • Nuk ka vertetuar pervojen e meparshme per pune te se njejtes natyre.

  5. Ofertuesi LIQENI VII & JUNIK :
  • Nuk ka përmbushur kërkesat për kualifikim te kerkuara ne dokumentat e tenderit.
  • Te dy operatoret ekonomik ne bashkim LIQENI VII & JUNIK per punonjesit e mesiperm nuk kane paraqitur deshmi profesionale, por vetem deklarate qe jane punonjes.

  6. Ofertuesi ARDMIR & LLAZO :
  • Nuk ka përmbushur kërkesat për kualifikim te kerkuara ne dokumentat e tenderit.
  • Nuk ka vertetuar pervojen e meparshme per pune te se njejtes natyre.

  7. Ofertuesi EURONDERTIMI 2000 :
  • Nuk ka përmbushur kërkesat për kualifikim te kerkuara ne dokumentat e tenderit .
  • Ne formularin e ofertës, sipas Shtojcës 1 dhe ne Preventiv rezulton se: ofertuesi EURONDERTIMI 2000 ka paraqitur oferten e nje procedure tjeter, e pikerisht oferten e procedures me objekt: “Rikonstruksion rrruge NJA Ishem”.

  8. Ofertuesi SARK :
  • Operatorit ekonomik SARK i mungon vërtetimi qe i ka plotësuar detyrimet e taksave dhe tarifave vendore, për vitin 2018 per Bashkine Tirane.
  • Nuk ka vertetuar pervojen e meparshme per pune te se njejtes natyre.

  9. Ofertuesi NDREGJONI :
  • Nuk ka përmbushur kërkesat për kualifikim te kerkuara ne dokumentat e tenderite .

  10. Ofertuesi DENIS - 05 :
  • Operatorit ekonomik DENIS – 05 i mungon Shtojca 11, “DEKLARATË MBI KONTRATAT E LIDHURA DHE/ OSE NE PROÇES”.
  Cancellation reason
  Additions
  Transaction / Actual Spending
 • Monitor Transactions / Actual Spendings for this Contractor
 • Public Announcement Bulletin
  Announcement of Procurement
  Standard Tender Documents
  Technical Specification
  Bidder Announcement
  Signing of the Contract Nr.12 - Dt.25-03-2019
  Project

  Privacy Policy

  Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data