Open Procurement Albania

Ndertim Parku Rekreativ, FAZA II-te

A Red Flag is a fact, event, or set of circumstances, or other information that may indicate a potential legal compliance concern for illegal or unethical business conduct, particularly with regard to corrupt practices and non-compliance with anti-corruption laws.

 • Disqualification of all competitive operators except the winner
 • Disqualification of all competitive operators except the winner

Procuring Authority / Buyer Local Unit Kavajë
Procuring Authority / Buyer Bashkia Kavaje
Tender object Ndertim Parku Rekreativ, FAZA II-te
Reference No. REF-02221-12-27-2018
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 24 995 616,00
Type of Contract
Procurement Method Open Procedure
Stage Procedure Signed the Contract
Tender Publication Date 28-12-2018
Last date of Submitted Documents 30-01-2019
Tender Held Date 30-01-2019
No. of Bidders 7
Bidders STERKAJ SHPK
EURO NDERTIM 2000 SHPK
K.M.K SHPK
BAJRAMI N SHPK
LIQENI VII SHPK
AGRO-KORANI SHPK
VELLEZERIT HYSA SHPK
Successful Bidder /Supplier / Provider
 • Vellezerit Hysa
 • The winning bid ALL without vat 24 715 421,00
  Bidder Announcement date 08-03-2019
  Award and Contract Amount ALL with VAT 29658505
  Contract date 20-03-2019
  Planned Milestones of Contract / Start and End Date 4 muaj
  Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
  Appeals Nuk ka patur ankesa.
  Jane skualifikuar:

  1. " Euro Ndertim 2000'' sh.p.k :
  • Nuk disponon specilistin e larte agronom.Gjithashtu ka mungese ne mjetet e kerkuara, mungon grejderi dhe autobitumatrice.

  2. Bajrami – N sh.p.k :
  • Per mjetin autobitumatrice nuk ka dokumenatcion bashkelidhur si siguracion dhe certifikate kontrolli teknik sic eshte kerkuar ne DST.
  • Nuk ka specialist te larte agronom , ka bere vetdeklarim dhe liste notash per Hazif Bajrami per mbarimin e shkolles se mesme bujqesore por qe nuk eshte e barazvlefshme me diplome te shkolles se larte agronom. Mjeti grejder ndonese eshte mjet me goma nuk ka paraqitur leje qarkullimi, siguracion dhe kontroll teknik.

  3. Agro – Korani'' sh.p.k.:
  • Ka marre persiper edhe punime ndertimi per te cilat duhet te disponoje licence profesionale ne fushen e zbatimit te punimve ne ndertim. Keshtu ka marre persiper te kryeje edhe shtrim me pllaka guri nderkohe qe per kete ze punimesh nuk ka licence, nuk e ka ne objektin e veprimtarise sipas regjistrit ne QKR si dhe nuk ka specialist perkates dhe as inxhinier,drejtues,teknikpunimesh.
  . • Ne shtojcen e deklarimit te makinerive nuk eshte deklaruar fabrike per shtrim pllakash.

  4. Sterkaj sh.p.k :
  • Nuk ka arritur te paraqese vertetim per pagesen e taksave vendore ne bashkine Berat e Devoll ku sipas QKR ka ushtruar aktivitet ne periudhen e kerkuar neD.S.T Nuk ka paraqitur analize cmimesh.

  5. Liqeni VII'' sh.p.k :
  • Nje nga pjesetaret e ketij B O ka drejtus teknik te dypunesuar ne kundershtim me percaktimet e VKM nr 42 dt. 16/1/2008”Per miratimin e rregullores per kriteret dhe procedurat e dhenies se licencave ptofesionale te zbatimit, klasifikimit dhe disiplinimit te subjekteve juridike qe ushtrojne veprimtari ndertimi” Kokretisht, Drejtuesi teknik i “Ndregjoni”shpk z. Z.M ,figuron njekohesisht i punesuar ne Bashkine Tirane( institucion publik i qeverisjes vendore)
  • Te dy operatoret nuk kane paraqitur dokumentacion te plote per te deshmuar plotesimin e pikes 2.2.3 te kritereve te vecanta per kualifikim.

  5. K.M.K sh.p.k :
  • Alb Konstruksion ka paraqitur vertetim oshee ne emer te hotel Skampa dhe jo te personit juridik Alb Konstruksion.
  • Nuk ka asnje dokumentacion bashkelidhur se cafre maredhenie ka ndermjet Hotel Skampa dhe Alb Kostruksion.
  • Ska paraqitur vertetim taksash vendore per Alb Konstruksion ne bashki Tirane ku sipas ekstraktit QKB ushtron aktivitet.
  Cancellation reason
  Additions
  Transaction / Actual Spending
 • Monitor Transactions / Actual Spendings for this Contractor
 • Public Announcement Bulletin
  Announcement of Procurement
  Standard Tender Documents
  Technical Specification
  Constructive Report
  Preventiv
  Bidder Announcement
  Signing of the Contract Nr.13 - Dt.01-04-2019

  Privacy Policy

  Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data