Open Procurement Albania

Rikonstruksioni i konviktit te djemve te shkolles : Kristo Isak –Berat

A Red Flag is a fact, event, or set of circumstances, or other information that may indicate a potential legal compliance concern for illegal or unethical business conduct, particularly with regard to corrupt practices and non-compliance with anti-corruption laws.

 • Disqualification of all competitive operators except the winner
 • Disqualification of all competitive operators except the winner

Procuring Authority / Buyer Local Unit Berat
Procuring Authority / Buyer Qendra Ekonomike e Arsimit Bashkia Berat
Tender object Rikonstruksioni i konviktit te djemve te shkolles : Kristo Isak –Berat
Reference No. REF-06868-02-07-2019
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 23 222 295,00
Type of Contract
Procurement Method Open Procedure
Stage Procedure Announced the Winner
Tender Publication Date 08-02-2019
Last date of Submitted Documents 11-03-2019
Tender Held Date 11-03-2019
No. of Bidders 7
Bidders Beqiri SHPK
ELDA-VL SHPK
FLED SHPK
Glavenica SHPK
Zdravo SHPK
Shendelli SHPK
LEON KONSTRUKSION SHPK
Successful Bidder /Supplier / Provider
 • ZDRAVO
 • The winning bid ALL without vat 21 364 684,00
  Bidder Announcement date 25-04-2019
  Award and Contract Amount ALL with VAT
  Contract date
  Planned Milestones of Contract / Start and End Date 14 javë
  Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
  Appeals Ka pasur ankesa.
  Operatori Ekonomik “Glavenica ” sh.p.k ka paraqitur ankes me shkrim Autoritetit Kontraktor, protokolluar prane Drejtorise se Arsimit Bashkia Berat date 08.04.2019 nr. 373 Prot. Autoriteti Kontraktor ka kthyer pergjigje me shkrim Date 12.04.2019 nr 391 prot.
  Pas shqyrtimit te ankeses se Operatorit Ekonomik jane pranuar disa nga pika te saj .
  Antaret e KVO kane bere rivleresim ne sistem per kete operator ekonomik ne dt 12.04.2019.

  Jane skualifikuar operatoret e meposhtem:

  1. FLED ” sh.p.k :
  Nuk ka paraqitur oferte ekonomike.
  2. GLAVENICA ” shpk:
  Ka këto mangesi në dokumentacion:
  • Diploma e mjekut M.K. eshte fotokopje ne kundershtim me kushtin e vendosur ne dst kriteret e pergjithshme te kualifikimit Nëse gjuha e përdorur në procedurë është gjuha shqipe, atëherë dokumentat në gjuhë të huaj duhet të shoqërohen me një përkthim të noterizuar në gjuhën shqipe.

  3. ELDA-VL” shpk :
  • Nuk ka paraqitur asnje dokument pervec QKR.

  4. Beqiri shpk :
  • Bilanci 2017 nuk eshte i shoqeruar nga akt ekspertiza e kryer nga nje ekspert kontabel i autorizuar si kriter i kerkuar ne DST .

  5. Shendelli shpk :
  • Teknikut te ndertimit V. A. i mungon certifikata e aftesise profesionale si kriter i kerkuar ne DST.
  • Ne makinerite e kerkuar ne DST fikse zjarri jane 13 cope.
  Cancellation reason
  Additions
  Transaction / Actual Spending
 • Monitor Transactions / Actual Spendings for this Contractor
 • Public Announcement Bulletin
  Announcement of Procurement
  Standard Tender Documents
  Technical Specification
  Preventiv
  Bidder Announcement
  Signing of the Contract

  Privacy Policy

  Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data