Open Procurement Albania

"Sistemim - Asfaltim i rruges Muriqan-Gorice

A Red Flag is a fact, event, or set of circumstances, or other information that may indicate a potential legal compliance concern for illegal or unethical business conduct, particularly with regard to corrupt practices and non-compliance with anti-corruption laws.

 • Disqualification of all competitive operators except the winner
 • Disqualification of all competitive operators except the winner

Procuring Authority / Buyer Local Unit Shkodėr
Procuring Authority / Buyer Bashkia Shkoder
Tender object "Sistemim - Asfaltim i rruges Muriqan-Gorice
Reference No. REF-24856-05-30-2019
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 15 119 227,00
Type of Contract Public Work Contract
Procurement Method Open Procedure
Stage Procedure Signed the Contract
Tender Publication Date 31-05-2019
Last date of Submitted Documents 01-07-2019
Tender Held Date 01-07-2019
No. of Bidders 9
Bidders Delia Impex
Nika
Company Riviera 2008
Alb-Tiefbau
Karl Gega Konstruksion
MF Invest Group & “Mane/S
S.M.O. Vataksi & “S.M.O. Union Rroku GUEST
PE-VLA-KU
Successful Bidder /Supplier / Provider
 • SMO VATAKSI SHPK - SMO UNION SHPK
 • The winning bid ALL without vat 12 897 511,00
  Bidder Announcement date 03-09-2019
  Award and Contract Amount ALL with VAT 15477013
  Contract date 04-09-2019
  Planned Milestones of Contract / Start and End Date 2 muaj
  Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
  Appeals Ka pasur ankesa.
  Me shkresėn nr.14081 prot datė 14.08.2019 protokolluar pranė Autoritetit Kontraktor Bashkia Shkodėr ka paraqitur formularin e ankesės pėr prokurimin nė lidhje me vendimin e KVO , operatori ekonomik ”Nika“ sh.p.k .
  Me shkresen nr.14081/1 prot datė 19.08.2019 iu kthye pergjigje operatorit ekonomik ”Nika” sh.p.k duke mos marre ne konsiderate pretendimet e tij dhe duke e refuzuar ate.
  Ka ofertues te skualifikuar:

  1-U skualifikua operatori ekonomik “ Delia Impex”sh.p.k, per keto arsye:
  -Ne preventivin tuaj ka gabim ne volume ne zerin nr.4 te preventivit Mbjellje bari ne skarpat sasia 2240 ne preventivin e AK ndersa ju e ka paraqitur 224 ndersa tek zeri shtrese asfalto betoni sasia 1326 ne preventivin e AK ndersa ju e ka paraqitur 2326,gabimi ne perqindje 6.4%.

  2-U skualifikua operatori ekonomik“Nika” sh.p.k. per keto arsye:
  1-Nuk ka paraqitur listepagesat e muajit te fundit ,maj 2019 sipas kerkesave te DST,kapaciteti teknik pika 4.
  2-Ne vertetimin per Kontributet e Sigurimeve Shoqerore e Shendetesore per Tatimpaguesin - E-SIG 02/a mungon muaji I fundit ,maj 2019 sipas kerkesave te DST,kapaciteti teknik pika 4.
  3-Autobitumatricja me targa AA230 HV nuk ka ēertifikatė pėr transport mallrash tė rrezikshėm .lėshuar nga institucionet perkatese (e vlefshme) si dhe i ka mbaruar afati i vlefshmerise se polices se sigurimit.
  4-Mungon kontrata e qerase per autobitumatricen me targa AA230 UL si dhe fotoja per identifikimin e mjetit.
  5-Nuk ka paraqitur dokumentacion se dispononi minifadrome sipas kerkesave te percaktuara ne DST,pika 11, kapaciteti teknik.
  6-Nuk ka paraqitur certifikaten PAS 99-2012 mbi « Sistemi i menaxhimit te integruar »

  3-U skualifikua operatori ekonomik “ Company Riviera 2008”sh.p.k. per keto arsye:
  -Oferta skualifikohet ne baze te kerkeses se operatorit per terheqje nga procedura

  4-U skualifikua operatori ekonomik “ Alb-Tiefbau”sh.p.k, per keto arsye:
  -Ne vertetimin leshuar nga OSHEE nuk ka te paguar muajin e fundit te maturuar qe eshte muaji maj 2019.

  5-U skualifikua operatori ekonomik “ Karl Gega konstruksion”sh.p.k, per keto arsye:
  -Per mjetin autobitumatrice nuk ka paraqitur kontraten e shitjes ndaj subjektit Albavia dhe as certifikaten e pronesise se automjetit por ka paraqitur vetem nje deklarate.Sipas lejes se qarkullimit ky automjet nuk eshte kamion autobitumatrice .
  -Leja e transportit per automjetin autobot uji me targa AA 409 RJ leshuar nga Bashkia Himare eshte pa nr protokolli.
  -Nuk ka paraqitur dokumentacion se dispononi manovrator.Per manovratoret e paraqitur nga shoqeria Albavia duhet te kishit paraqitur kontrate bashkepunimi dhe jo kontrate qeraje automjetesh
  -Kamioni I marre me qera nga shoqeria Pasqyli referuar lejes se qarkullimit nuk eshte kamion vetshkarkues sic kerkohet ne DST por kamion me tende.
  Kamioni I marre me qera nga shoqeria Arens nuk eshte kamion vetshkarkues sic kerkohet ne DST por kamion me vinc

  6-U skualifikua bashkimi i operatoreve ekonomik “MF Invest Group”sh.p.k & “Mane/S”sh.p.k
  -Kontrata e bashkepunimit midis dy shoqerive pjesemarrese nuk eshte bere sipas VKM nr.914, dt.29.12.2014“Pėr Miratimin e Rregullave te Prokurimit Publik“e ndryshuar ,neni 74,pika 2, ku thuhet „Para dorėzimit tė ofertės, bashkimi duhet tė krijohet zyrtarisht, me njė marrėveshje tė noterizuar, ku tė pėrcaktohen pėrfaqėsuesi i grupit, pėrqindja e pjesėmarrjes sė punės/shėrbimit/furnizimit dhe elementet konkrete, qė do tė kryejė secili nga anėtarėt e kėtij bashkimi” pasi ne kontraten e bashkepunimit nuk ka percaktuar elementet konkrete qe do te kryeje secili nga anetaret e ketij bashkimi.
  -Nuk ka paraqitur deklaratat per mosangazhimin e fuqise punetore sipas pikes 4,kaoaciteti teknik ne dst
  -Ne vertetimin leshuar nga OSHEE per shoqerine Manes sh.p.k nuk ka te paguar muajin e fundit te maturuar qe eshte muaji maj 2019 ndersa mungon fare per shoqerine “MF Invest Group”sh.p.k

  7-U skualifikua operatori ekonomik “ Pe-Vla-Ku”sh.p.k, per keto arsye:
  -Mungon diploma e shkolles se larte per teknikun e ndertimit
  -Mungon dokumentacioni shoqerues per autobitumatrice
  -Nuk ka paraqitur vetdeklarimin sipas pikes 3 te DST,kapaciteti teknik
  -Mungon kontrata e punes se manovratorit
  -Makinerite e marra me qera sipas lejes se qarkullimit dhe certificates se transportit jane per perdorim vetjak dhe jo per te trete.
  Cancellation reason
  Additions
  Transaction / Actual Spending
 • Monitor Transactions / Actual Spendings for this Contractor- Monitor Transactions / Actual Spendings for this Contractor
 • Public Announcement Bulletin
  Announcement of Procurement
  Standard Tender Documents
  Technical Specification
  Constructive Report
  Preventiv
  Bidder Announcement
  Signing of the Contract Nr.37 - Dt.16-09-2019
  Project

  Privacy Policy

  Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data