Open Procurement Albania

Rikonstruksion Rruga “Brioti”.

A Red Flag is a fact, event, or set of circumstances, or other information that may indicate a potential legal compliance concern for illegal or unethical business conduct, particularly with regard to corrupt practices and non-compliance with anti-corruption laws.

 • Disqualification of all competitive operators except the winner
 • Disqualification of all competitive operators except the winner

Procuring Authority / Buyer Local Unit Shkodėr
Procuring Authority / Buyer Bashkia Shkoder
Tender object Rikonstruksion Rruga “Brioti”.
Reference No. REF-24194-05-28-2019
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 19 258 655,00
Type of Contract Public Work Contract
Procurement Method Open Procedure
Stage Procedure Signed the Contract
Tender Publication Date 29-05-2019
Last date of Submitted Documents 28-06-2019
Tender Held Date 29-05-2019
No. of Bidders 11
Bidders S.M.O. Union
Company Riviera 2008
Nika
Alb-Tiefbau
Jubica
Delia Impex
Karl Gega Konstruksion
Rroku GUEST & V.A.S Konstruksion
PE-VLA-KU
Aurora Konstruksion
G.P.G Company
Successful Bidder /Supplier / Provider
 • ALB TIEFBAU SHPK
 • The winning bid ALL without vat 14,829,163.00 
  Bidder Announcement date 03-09-2019
  Award and Contract Amount ALL with VAT 17794995
  Contract date 04-09-2019
  Planned Milestones of Contract / Start and End Date 2 muaj
  Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
  Appeals Ka pasur ankesa.
  Me shkresėn nr.14082 prot datė 14.08.2019 protokolluar pranė Autoritetit Kontraktor Bashkia Shkodėr ka paraqitur formularin e ankesės pėr prokurimin nė lidhje me vendimin e KVO , operatori ekonomik ”Nika“ sh.p.k .
  Me shkresen nr.14082/1 prot datė 19.08.2019 iu kthye pergjigje operatorit ekonomik ”Nika” sh.p.k duke mos marre ne konsiderate pretendimet e tij dhe duke e refuzuar ate.
  Eshte respektuar afati 10 ditor i ankimimit prane KPP .
  Ka ofertues te skualifikuar.

  1-U skualifikua operatori ekonomik “ S.M.O Union”sh.p.k. per keto arsye:
  -Mungojne listepagesat e muajit te fundit maj 2019.

  2-U skualifikua operatori ekonomik “ Company Riviera 2008”sh.p.k. per keto arsye:
  -Oferta juaj skualifikohet ne baze te kerkeses tuaj per terheqje nga procedura.

  3-U skualifikua operatori ekonomik “ Nika”sh.p.k. per keto arsye:
  1-Nuk ka paraqitur listepagesat e muajit te fundit ,maj 2019 sipas kerkesave te DST,kapaciteti teknik pika 4.
  2-Ne vertetimin per Kontributet e Sigurimeve Shoqerore e Shendetesore per Tatimpaguesin - E-SIG 02/a mungon muaji I fundit ,maj 2019 sipas kerkesave te DST,kapaciteti teknik pika 4.
  3-Autobitumatricja me targa AA230 HV nuk ka ēertifikatė pėr transport mallrash tė rrezikshėm lėshuar nga institucionet perkatese (e vlefshme) si dhe i ka mbaruar afati i vlefshmerise se polices se sigurimit.
  4-Mungon kontrata e qerase per autobitumatricen me targa AA230 UL si dhe fotoja per identifikimin e mjetit.
  5-Nuk ka paraqitur dokumentacion se dispononi minifadrome sipas kerkesave te percaktuara ne DST,pika 11, kapaciteti teknik.
  6-Nuk ka paraqitur certifikaten PAS 99-2012 mbi « Sistemi i menaxhimit te integruar ».

  4-U skualifikua operatori ekonomik “PE-VLA-KU”sh.p.k., per keto arsye:
  -Mungon diploma e shkolles se larte per teknikun e ndertimit
  -Mungon dokumentacioni shoqerues per autobitumatrice
  -Nuk ka paraqitur vetdeklarimin sipas pikes 3 te DST,kapaciteti teknik
  -Mungon kontrata e punes se manovratorit
  -Makinerite e marra me qera sipas lejes se qarkullimit dhe certificates se transportit jane per perdorim vetjak dhe jo per te trete.
  Cancellation reason
  Additions
  Transaction / Actual Spending
 • Monitor Transactions / Actual Spendings for this Contractor
 • Public Announcement Bulletin
  Announcement of Procurement
  Standard Tender Documents
  Technical Specification
  Constructive Report
  Preventiv
  Bidder Announcement
  Signing of the Contract Nr.37 - Dt.16-09-2019
  Project

  Privacy Policy

  Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data