Open Procurement Albania

Loti I: "Mbikqyrje e objektit "Rehabilitim i shkolles se mesme Gjergj Pekmezi"

Procuring Authority / Buyer Local Unit Pogradec
Procuring Authority / Buyer Bashkia Pogradec
Tender object Loti I: "Mbikqyrje e objektit "Rehabilitim i shkolles se mesme Gjergj Pekmezi"
Reference No. REF-31554-07-25-2019
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 1 189 223,00
Type of Contract
Procurement Method Request for Proposal
Stage Procedure Signed the Contract
Tender Publication Date 26-07-2019
Last date of Submitted Documents 05-08-2019
Tender Held Date 05-08-2019
No. of Bidders 5
Bidders INSTITUTI DEKLIADA-ALB SHPK
ZENIT&CO SHPK
NOVATECH STUDIO SHPK
M.A.K STUDIO SHPK
ARENA MK SHPK
Successful Bidder /Supplier / Provider
 • ARENA MK
 • The winning bid ALL without vat 1 047 922,00
  Bidder Announcement date 04-09-2019
  Award and Contract Amount ALL with VAT 1257506
  Contract date 11-09-2019
  Planned Milestones of Contract / Start and End Date Nga e nesërmja e datës së nënshkrimit të kontratës, deri ne perfundim te punimeve.
  Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
  Appeals Nuk ka pasur ankesa.
  Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm:

  1. NOVATECH STUDIO SHPK:
  - Oferta e paraqitur me vlere 1 040 570,41 (Nje milion e dyzete mije e peseqind e shtatedhjete leke e dyzete e nje qindarka) leke eshte poshte vleres minimale te percaktuar nga zbatimi i formulës së intepolimit, per kete arsye referuar kritereve te DST, kjo oferte skualifikohet.
  Cancellation reason
  Additions
  Transaction / Actual Spending
 • Monitor Transactions / Actual Spendings for this Contractor
 • Public Announcement Bulletin
  Announcement of Procurement
  Standard Tender Documents
  Bidder Announcement
  Signing of the Contract Nr.37 - Dt.16-09-2019

  Privacy Policy

  Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data