Open Procurement Albania

Avolzhime dhe riparime

Procuring Authority / Buyer Local Unit Shkodër
Procuring Authority / Buyer Sh.A Ujesjelles Kanalizime Shkoder
Tender object Avolzhime dhe riparime
Reference No. REF-31632-07-26-2019
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 3 000 000,00
Type of Contract Public Service Contract
Procurement Method Request for Proposal
Stage Procedure Signed the Contract
Tender Publication Date 29-07-2019
Last date of Submitted Documents 08-08-2019
Tender Held Date 08-08-2019
No. of Bidders 2
Bidders Remonti Elektrik
ELEKTROINVEST
Successful Bidder /Supplier / Provider
 • Remonti Elektrik
 • The winning bid ALL without vat 3,000,000.00 
  Bidder Announcement date 03-09-2019
  Award and Contract Amount ALL with VAT 3600000
  Contract date 09-09-2019
  Planned Milestones of Contract / Start and End Date 10 ditë
  Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
  Appeals Nuk ka pasur ankesa.
  Jane skualifikuar:

  1. Shoqeria “ELEKTROINVEST”:
  - Nga verifikimi i dokumentacionit te paraqitur rezulton se ofertuesi ka vetem nje inxhiner elektrik pjese e stafit te shoqerise, ne kundershtim me kriterin e vecante kualifikues, ku thuhet: “Operatori ekonomik duhet te paraqese nje deshmi nga administrate tatimore, per punesimin mesatar jo me pak se 8 (tete) punonjesish per periudhen janar-qershor 2019, ku perfshihen minimalisht edhe dy inxhinier elektrik. Operatori ekonomik duhet te paraqese listepagesen e sigurimeve shoqerore dhe shendetesore per kete periudhe kohe”
  Cancellation reason
  Additions
  Transaction / Actual Spending
 • Monitor Transactions / Actual Spendings for this Contractor
 • Public Announcement Bulletin
  Announcement of Procurement
  Standard Tender Documents
  Bidder Announcement
  Signing of the Contract Nr.37 - Dt.16-09-2019

  Privacy Policy

  Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data