Open Procurement Albania

Blerje sherbimi per mirembajtjen e rrjeteve hidraulike, ngrohje-ftohje kaldaja, kondicionere dhe pajisje te tjera per vitin 2019.

Procuring Authority / Buyer Local Unit Tiranë
Procuring Authority / Buyer Bashkia Tirane
Tender object Blerje sherbimi per mirembajtjen e rrjeteve hidraulike, ngrohje-ftohje kaldaja, kondicionere dhe pajisje te tjera per vitin 2019.
Reference No. REF-38015-10-02-2019
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 4 166 666,00
Type of Contract
Procurement Method Request for Proposal
Stage Procedure Signed the Contract
Tender Publication Date 03-10-2019
Last date of Submitted Documents 14-10-2019
Tender Held Date 14-10-2019
No. of Bidders 3
Bidders CLIMACASA shpk & AL-TEK shpk
ALTEC shpk
SULOLLARI-KLIMA shpk
Successful Bidder /Supplier / Provider
 • Climacasa SHPK - AL-TEK SHPK
 • The winning bid ALL without vat 3 125 000,00
  Bidder Announcement date 22-11-2019
  Award and Contract Amount ALL with VAT 3750000
  Contract date 06-01-2020
  Planned Milestones of Contract / Start and End Date Mirëmbajtja e rrjeteve hidraulike do të kryhet për një periudhë kohore 1 (një) vit nga data e lidhjes së kontratës.
  Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
  Appeals Nuk ka pasur ankesa.
  Operatorët ekonomikë të s’kualifikuar janë si më poshtë vijon:
  1. Operatori ekonomik “ALTEC” shpk
  Nuk plotëson kërkesat e përcaktuara në dokumentet e tenderit.
  2. Operatori ekonomik “Sulollari Klima”
  Nuk ka paraqitur në sistemin elektronik ofertën ekonomike dhe dokumentacionin e plotë ligjor e teknik të kërkuar tek kriteret e vecanta për kualifikim pjesë përbërëse e dokumenteve të tenderit për këtë procedurë.
  Cancellation reason
  Additions
  Transaction / Actual Spending
 • Monitor treasury transaction for Climacasa SHPK viti 2012-2013
  Monitor treasury transaction for Climacasa SHPK viti 2014
  Monitor treasury transaction for Climacasa SHPK viti 2015-2018
  Monitor treasury transaction for Climacasa SHPK viti 2019-2020

  Monitor treasury transaction for AL-TEK SHPK viti 2012-2013
  Monitor treasury transaction for AL-TEK SHPK viti 2014
  Monitor treasury transaction for AL-TEK SHPK viti 2015-2018
  Monitor treasury transaction for AL-TEK SHPK viti 2019-2020
 • Public Announcement Bulletin
  Announcement of Procurement
  Standard Tender Documents
  Bidder Announcement
  Signing of the Contract Nr.1 - Dt.13-01-2020

  Privacy Policy

  Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data