Open Procurement Albania

Loti 4 "Blerje ushqime koloniale, per Drejtorine e Pergjithshme te Burgjeve

Nje shenim me RedFlag eshte nje fakt, ngjarje, ose grup i rrethanave ose informacione te tjera qe mund te tregojne nje shqetesim apo ekspozim dhe mbi rrezik potencial te pajtueshmerise ligjore per sjellje te paligjshme ose joetike te biznesit, vecanerisht ne lidhje me praktika korruptive dhe mosrespektimit te ligjeve anti-korrupsion.Vleresimi per keto kategori do te behet ne menyre automatike, me filtra analitik te paracaktuar

 • Skualifikim i te gjithe operatoreve konkurrues pervec fituesit
 • Autoriteti Prokurues ka skualifikuar te gjithe operatoret pjesemarres ne gare me oferte me te ulet se oferta fituese

Autoritet Prokurues Agjencia E Blerjeve Të Përqendruara
Institucion Kontraktues Drejtoria e Pergjithshme e Burgjeve
Objekti i Tenderit Loti 4 "Blerje ushqime koloniale, per Drejtorine e Pergjithshme te Burgjeve
Nr. Reference REF-53914-03-11-2020
Vlera / Fondi Limit 155 587 640,00
Lloji i Kontrates Publike Blerje Mallrash (Marrëveshje Kuadër)
Lloji i Procedures E hapur, mbi kufirin e lartë monetar
Statusi i Tenderit Njoftuar Fituesi
Data e Njoftimit te Tenderit 12-03-2020
Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve 27-04-2020
Data e mbajtjes se tenderit 27-04-2020
Nr. i Operatoreve Konkurues 6
Operatore Konkurues • LUAN RRUSHI SHPK
•EMKO SHPK
•BESNIKU SHPK
•GERTI -1987 SHPK dhe OLTA SHARRA” PF •NELSA SHPK
•LINDI-AL SHPK
Operator Ekonomik Kontraktues
 • GERTI - 1987 SHPK-OLTA SHARRA PF
 • Oferta fituese Leke pa TVSH 151 552 380,00
  Data e shpalljes se fituesit 30-06-2020
  Vlera e kontraktuar Leke me TVSH
  Data e lidhjes se kontrates
  Kohezgjatja e kontrates Duke filluar nga data e lidhjes së kontratës/kontratave me përfundim deri në plotësimin e nevojave të autoriteteve kontraktore, sipas marrëveshjes kuadër, për secilin lot.
  Shtese kontrate (Leke me TVSH
  Ankesa Ka pasur ankesa.
  Marrë përgjigje: vendimet e KSHA me nr. 1002/2 date 11.06.2020 dhe me nr. 990/2 datë 11.06.2020.
  Janë skualifikuar operatorët ekonomikë të mëposhtëm:

  1. “LUAN RRUSHI” PF
  • Operatori ekonomik nuk ka paraqitur oferte ekonomike si dhe asnjë prej dokumenteve të kërkuara në DT.

  2. “EMKO” SHPK
  • Operatori ekonomik ka paraqitur oferte ekonomike si dhe asnjë prej dokumenteve të kërkuara në DT

  3. “LINDI-AL” SHPK
  • Operatori ekonomik nuk përmbush pikën 1 (b) të kritereve të veçanta të kualifikimit pasi nuk arriti të paraqesë ditën e hapjes së procedurës Formularin e Sigurimit të Ofertës, sipas Shtojcës 4 (në vlerën 2% të fondit të marrëveshjes kuadër të Lotit)
  • Operatori ekonomik nuk përmbush pikën 1 (g) të kritereve të veçanta të kualifikimit pasi nuk arriti të paraqesë ditën e hapjes së procedurës Vërtetimin që konfirmon shlyerjen e të gjitha detyrimeve të maturuara të energjisë elektrike të kontratave të energjisë që ka operatori ekonomik që është i regjistruar në Shqipëri.
  • Ofertuesi nuk përmbush kriterin e përcaktuar në pikën 1 të Kapacitetit teknik, pasi furnizimet e mëparshme të ngjashme, të kryera gjatë 3 (tre) viteve të fundit nga data e zhvillimit të procedurës, në vlerën prej të paktën 20 % të vlerës së fondit të marrëveshjes kuadër të këtij Loti, të paraqitura në sistem nga ana e tij për plotësimin e këtij kriteri janë shërbim kateringu dhe jo blerje ushqimesh.
  • Operatori ekonomik nuk përmbush kriterin e përcaktuar në pikën 4 të Kapacitetit teknik, pasi nuk arriti të paraqesë ditën e hapjes së procedurës të paktën 1 (një) ambient të përshtatshëm për prodhimin ose tregtimin ose magazinimin, e mallrave objekt prokurimi.
  • Operatori ekonomik nuk përmbush kriterin e përcaktuar në pikën 5 të Kapacitetit teknik, pasi nuk arriti të paraqesë ditën e hapjes së procedurës deklaratë, me anë të së cilës duhet të vet deklarojë se, nga kontrolli i fundit i ushtruar nga Autoriteti Kombëtar i Ushqimit, ka rezultuar se subjekti ushtron aktivitet konform kërkesave ligjore. Në rast se operatori ekonomik pjesëmarrës do të shpallet fitues, përpara lidhjes së marrëveshjes kuadër ka detyrimin të paraqesë dokumentacionin provues në lidhje me kontrollin e fundit të ushtruar nga Autoriteti Kombëtar i Ushqimit, për të provuar ushtrimin e aktivitetit konform kërkesave ligjore.
  • Operatori ekonomik nuk përmbush kriterin e përcaktuar në pikën 6 të Kapacitetit teknik, pasi nuk arriti të paraqesë ditën e hapjes së procedurës deklaratë, me anë të së cilës merr përsipër të kryejë shërbimin e transportit në adresat e IEVP-ve.
  • Operatori ekonomik nuk përmbush kriterin e përcaktuar në pikën 7 të Kapacitetit teknik, pasi nuk arriti të paraqesë ditën e hapjes së procedurës Raport/ Fletë Analizë Fiziko-Kimike, lëshuar nga një laborator i referencës ose i akredituar sipas legjislacionit në fuqi, jo më herët se 30 ditë nga data e zhvillimit të procedurës, për artikullin e kërkuar në këtë lot.

  4. “NELSA” SHPK
  • “NELSA” SHPK nuk përmbush kriterin e përcaktuar në pikën 7 të Kapacitetit teknik, pasi nuk arriti të paraqesë ditën e hapjes së procedurës Raport/ Fletë Analizë Fiziko-Kimike, lëshuar nga një laborator i referencës ose i akredituar sipas legjislacionit në fuqi, jo më herët se 30 ditë nga data e zhvillimit të procedurës, për artikujt ushqimorë e kërkuar në këtë lot.

  5. “BESNIKU” SHPK
  • Operatori ekonomik s’kualifikohet në bazë të shkresës nr. 999 datë 04.06.2020 "Deklaratë për tërheqje nga oferta".
  Arsyeja e Anulimit
  Shenime
  Transaksione Thesari
 • Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per kete Kontraktor
 • Buletini i Prokurimeve Publike Kontrata te lidhura ne baze te Marreveshjes Kuader Agjencia E Blerjeve Të Përqendruara REF-53914-03-11-2020
  Njoftimi i Tenderit
  Dokumentat Standarde te Tenderit
  Shpallja e Fituesit
  Standard Tender Documents

  Technical Specifications

  Contract Notice Form - Financial Times notice

  SQARIM, DATE 25.04.2020

  SHTOJCË NR. 1, DATË 06.04.2020

  MBESHTETES
  Embassy of USA

  Ky portal është pjesë e projektit të mbështetur financiarisht nga Programi i Granteve të Vogla i Komisionit për Demokraci i Ambasadës së SH.B.A.-së në Tiranë.
  Opinionet, gjetjet, konkluzionet dhe rekomandimet e shprehura janë të autor-it/ve dhe nuk përfaqësojnë domosdoshmërisht ato të Departamentit të Shtetit.

  Te drejtat e Perdorimit

  Persa kohe nuk percaktohet ndryshe, i gjithe informacioni i ofruar nga Open Procurement Albania ofrohet nen licencat: This material is Open Data