Open Procurement Albania

Loti 3 "Blerje mish dhe nenproduktet e tij, per Drejtorine e Pergjithshme te Burgjeve

Autoritet Prokurues Agjencia E Blerjeve Të Përqendruara
Institucion Kontraktues Drejtoria e Pergjithshme e Burgjeve
Objekti i Tenderit Loti 3 "Blerje mish dhe nenproduktet e tij, per Drejtorine e Pergjithshme te Burgjeve
Nr. Reference REF-53912-03-11-2020
Vlera / Fondi Limit 287 712 061,00
Lloji i Kontrates Publike Blerje Mallrash (Marrëveshje Kuadër)
Lloji i Procedures E hapur, mbi kufirin e lartë monetar
Statusi i Tenderit Njoftuar Fituesi
Data e Njoftimit te Tenderit 12-03-2020
Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve 27-04-2020
Data e mbajtjes se tenderit 27-04-2020
Nr. i Operatoreve Konkurues 5
Operatore Konkurues 1. AB-GERSA
2. ARGENT DACI
3. GERTI -1987” SHPK dhe “Olta Sharra
4. KADRA
5. Sinani Trading
Operator Ekonomik Kontraktues
 • ARGENT DACI
 • Oferta fituese Leke pa TVSH 228 170 260,00
  Data e shpalljes se fituesit 20-11-2020
  Vlera e kontraktuar Leke me TVSH
  Data e lidhjes se kontrates
  Kohezgjatja e kontrates Duke filluar nga data e lidhjes së kontratës/kontratave me përfundim deri në plotësimin e nevojave të autoriteteve kontraktore, sipas marrëveshjes kuadër, për secilin lot.
  Shtese kontrate (Leke me TVSH
  Ankesa Ka pasur ankesa.
  Kanë marrë përgjigje në autoritetin kontraktor: me vendimin e KSHA-së me nr.1233/3 prot., datë 16.07.2020 dhe me nr. 1239/3 prot, datë 16.07.2020;

  Kanë marrë përgjigje në Komisionin e Prokurimit Publik: me vendimin e KPP-së me nr. 299/2020 datë 05.08.2020;

  Vendimi i Gjykatës Administrative i Shkallës së Parë, Tiranë, (forma e shkurtuar) me ekzekutim të përkohshëm, i datës 13.11.2020, protokolluar në organin qendror blerës ABP me nr.2293 prot.,datë 16.11.2020, për shfuqizimin e vendimit nr.299 datë 05.08.2020 të Komisionit të Prokurimit Publik.

  Janë s kualifikuar operatorët ekonomikë të mëposhtëm:

  1. “AB-GERSA” SHPK
  • Operatori ekonomik nuk përmbush kriterin e përcaktuar në pikën 1 të kritereve të përgjithshme të pranimit/kualifikimit, pasi nga dokumentacioni i paraqitur rezulton të ketë detyrime tatimore të pashlyera. Gjithashtu mospërmbushja e kriterit të mësiperm bie në kundershtim me nenin 45 pikën 2 gërma dh të ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik” i ndryshuar, në të cilin përcaktohet se, ...“Çdo kandidat ose ofertues skualifikohet nga një procedurë në rastet se: dh) Nuk i ka përmbushur detyrimet për pagimin e tatimeve, në përputhje me legjislacionin shqiptar”.

  2. “KADRA” SHPK
  • Operatori ekonomik ka paraqitur oferte ekonomike si dhe asnjë prej dokumenteve të kërkuara në DT

  3. “Sinani Trading” SHPK
  • Operatori ekonomik nuk ka paraqitur ofertë ekonomike si dhe asnjë nga dokumentet e kërkuara në DT.

  Arsyeja e Anulimit
  Shenime
  Transaksione Thesari
 • Buletini i Prokurimeve Publike Kontrata te lidhura ne baze te Marreveshjes Kuader Agjencia E Blerjeve Të Përqendruara REF-53912-03-11-2020
  Njoftimi i Tenderit
  Dokumentat Standarde te Tenderit
  Shpallja e Fituesit
  Standard Tender Documents

  Technical Specifications

  Contract Notice Form - Financial Times notice

  Vendim i KPP-se nr.157/2020

  Vendim i KPP-se nr.299/2020

  Te drejtat e Perdorimit

  Persa kohe nuk percaktohet ndryshe, i gjithe informacioni i ofruar nga Open Procurement Albania ofrohet nen licencat: This material is Open Data