Open Procurement Albania

Sherbim mirembajtje objekti ndertimor, per Spitalin Universitar "Mbreteresha Geraldine"

Autoritet Prokurues Agjencia E Blerjeve Të Përqendruara
Institucion Kontraktues Spitali Universitar Obstetrik-Gjinekologjik "Mbretëresha Geraldinë", Tiranë
Objekti i Tenderit Sherbim mirembajtje objekti ndertimor, per Spitalin Universitar "Mbreteresha Geraldine"
Nr. Reference REF-57146-04-29-2020
Vlera / Fondi Limit 9 999 957,00
Lloji i Kontrates Publike Shërbime Publike (Marrëveshje Kuadër)
Lloji i Procedures Procedurë e Hapur
Statusi i Tenderit Njoftuar Fituesi
Data e Njoftimit te Tenderit 30-04-2020
Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve 25-05-2020
Data e mbajtjes se tenderit 25-05-2020
Nr. i Operatoreve Konkurues 13
Operatore Konkurues 1. 2N SHPK
2. AGRI KONSTRUCTION SHPK
3. ALTEC SHPK
4. COLOMBO SHPK
5. CLIMACASA SHPK dhe EUROALB SHPK
6. ED KONSTRUKSION SHPK
7. ELDA-VL SHPK
8. FLONJA SHPK dhe ERIL B&B SHPK
9. K.A.E.XH PF dhe AD-STAR SHPK
10. MENI SHPK
11. NEAL-86 SHPK dhe KUPA SHPK
12. NIKA SHPK
13. REJ SHPK
Operator Ekonomik Kontraktues
 • K.A.E.XH. - AD - STAR
 • Oferta fituese Leke pa TVSH 5 453 667,00
  Data e shpalljes se fituesit 03-07-2020
  Vlera e kontraktuar Leke me TVSH
  Data e lidhjes se kontrates
  Kohezgjatja e kontrates Nga lidhja e kontratës/ kontratave deri në plotësimin e nevojave të autoritetit kontraktor, në bazë të marrëveshjes kuadër me afat 24 muaj.
  Shtese kontrate (Leke me TVSH
  Ankesa Nuk ka apsur ankesa.
  Janë skualifikuar operatorët ekonomikë të mëposhtëm:

  1. Arsyet e skualifikimit për “AGRI KONSTRUCTION”
  • Operatori ekonomik skualifikohet pasi nuk përmbush kriterin e përcaktuar në pikën 1, gërma “dh” të kritereve të vecanta për kualifikim të dokumentave të tenderit, duke mos arritur të vërtetojë se ka shlyer të gjitha detyrimet e maturuara të energjisë elektrike.

  2. Arsyet e skualifikimit për “ALTEC” SHPK
  • Operatori ekonomik nuk arriti të përmbushë pikën 2.3.2 të kapacitetit teknik pasi nga dokumentacioni i dorëzuar nuk paraqiti Leje drejtimi automjeti, për të paktën 1 (një) prej punonjësve.
  Operatori ekonomik nuk përmbushë pikën 2.3.4 të kapacitetit teknik pasi nga dokumentacioni i dorëzuar për mjetin autovinç, policës për sigurimin e detyrueshëm të mjeteve si dhe certifikata e kontrollit teknik i ka mbaruar afati i vlefshmërisë.
  • Operatori ekonomik nuk përmbushë pikën 2.3.4 të kapacitetit teknik pasi nuk arriti të paraqesë ditën e hapjes së procedurës për mjetet dhe pajisjet teknike që dispozicion si; skela, motogjenerator, pompe uji dhe pompe suvatimi.

  3. Arsyet e skualifikimit për “ELDA-VL” SHPK
  • Operatori ekonomik nuk ka paraqitur ofertë ekonomike si dhe asnjë prej dokumenteve të kërkuara në DT

  4. Arsyet e skualifikimit për BOE “FLONJA” SHPK dhe “ERIL B&B” SHPK
  • BOE “FLONJA” SHPK + “ERIL B&B” SHPK nuk përmbushë pikën 2.3.4 të kapacitetit teknik pasi nuk arriti të paraqesë ditën e hapjes së procedurës për mjetet dhe pajisjet teknike që dispozicion si; depozita uji, motogjenerator, pompe uji dhe pompe suvatimi fotografi.
  • Anëtari i BOE “ERIL B&B” SHPK nuk arriti të përmbushë pikën 1 të kritereve të përgjithshme të pranimit/kualifikimit pasi shtojca 7 “Dekleratë mbi përmbushjen e kritereve të përgjithshme” është sipas formatit të vjeter duke mos pasqyruar të gjitha të dhënat e kërkuara sipas shtojcës.

  5. Arsyet e skualifikimit për BOE “NEAL-86” SHPK dhe “KUPA” SHPK
  • Anëtari i BOE “KUPA” SHPK nuk përmbushë pikën 2.3.4 të kapacitetit teknik pasi nuk arriti të paraqesë ditën e hapjes së procedurës për mjetet dhe pajisjet teknike që dispozicion si; depozita uji, betoniere, pompe uji dhe pompe suvatimi, fotografi.

  6. Arsyet e skualifikimit për “NIKA” SHPK
  • Operatori ekonomik skualifikohet pasi nuk përmbush kriterin e përcaktuar në pikën 1, gërma “a” të kritereve të vecanta për kualifikim të dokumentave të tenderit, duke mos arritur të paraqesë ofertë për shërbimet e kërkuara në DT.

  7. Arsyet e skualifikimit për “REJ” SHPK
  • Ofertuesi nuk arriti të përmbushë pikën 2.3.1 të kapacitetit teknik pasi nga dokumentacioni i dorëzuar në përmbushje të kësaj pike nuk arriti të vertetojë se ka realizuar sherbime të mëparshme të ngjashme, të kryera gjatë 3 (tre) viteve të fundit nga data e zhvillimit të procedurës, në vlerën prej minimalisht 40% të vlerës së fondit limit të marrëveshjes. (ka paraqitur kontratë në vlerën prej 3.200.130 lekë pa tvsh)

  Arsyeja e Anulimit
  Shenime
  Transaksione Thesari
 • Buletini i Prokurimeve Publike
  Njoftimi i Tenderit
  Dokumentat Standarde te Tenderit
  Shpallja e Fituesit

  Te drejtat e Perdorimit

  Persa kohe nuk percaktohet ndryshe, i gjithe informacioni i ofruar nga Open Procurement Albania ofrohet nen licencat: This material is Open Data