Open Procurement Albania

Loti 6 - "Blerje fruta dhe perime"

Autoritet Prokurues Agjencia E Blerjeve Të Përqendruara
Institucion Kontraktues
Objekti i Tenderit Loti 6 - "Blerje fruta dhe perime" - Qarku Kukës.

Autoriteti kontraktor/Autoritetet kontraktore të cilat do të lidhin marrëveshjen kuadër:
Organi Qëndror Blerës në emer dhe për llogari të autoriteteve kontraktore të mëposhtme:

• Për Lotin 6 - "Blerje fruta dhe perime"
1. Drejtoria e Shërbimit Spitalor Kukës, me fond limit: 1,980,059 Lekë (pa TVSH)
2. Drejtoria e Shërbimit Spitalor Tropojë, me fond limit: 295,776 Lekë (pa TVSH)
Nr. Reference REF-53892-03-11-2020
Vlera / Fondi Limit 2 275 835,00
Lloji i Kontrates Publike Blerje Mallrash (Marrëveshje Kuadër)
Lloji i Procedures Procedurë e Hapur
Statusi i Tenderit Njoftuar Fituesi
Data e Njoftimit te Tenderit 12-03-2020
Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve 15-04-2020
Data e mbajtjes se tenderit 15-04-2020
Nr. i Operatoreve Konkurues 5
Operatore Konkurues KADRA SHPK
LUAN RRUSHI SHPK
M.C.CATERING SHPK
NELSA SHPK
NIKA SHPK
Operator Ekonomik Kontraktues
 • Oferta fituese Leke pa TVSH 1 845 560,00
  Data e shpalljes se fituesit 21-05-2020
  Vlera e kontraktuar Leke me TVSH
  Data e lidhjes se kontrates
  Kohezgjatja e kontrates Duke filluar nga data e lidhjes së kontratës/kontratave me përfundim deri në plotësimin e nevojave të autoriteteve kontraktore, sipas marrëveshjes kuadër, për secilin lot.
  Shtese kontrate (Leke me TVSH
  Ankesa Nuk ka pasur ankesa.
  Janë skualifikuar operatorët ekonomikë të mëposhtëm:

  1. “KADRA” SHPK:
  • Operatori ekonomik nuk ka paraqitur ofertë ekonomike si dhe asnjë prej dokumenteve të kërkuara në DT.

  2. “LUAN RRUSHI” SHPK:
  • Operatori ekonomik nuk ka paraqitur ofertë ekonomike si dhe asnjë prej dokumenteve të kërkuara në DT.

  3. “M.C.CATERING” SHPK:
  • Operatori ekonomik nuk përmbush kriterin e përcaktuar në pikën 4 të Kapacitetit teknik, pasi nuk arriti të vertetojë se ka në pronësi ose në përdorim 1 (një) ambient të përshtatshëm për tregtimin ose magazinimin e mallrave objekt prokurimi, me sipërfaqe të paktën 40 m2. Akt marrëveshja me nr. Repertori; 434, nr.koleksioni 97 e datës 20/03/2020 e lidhur me subjektin “Ismet Darsi” pf, kur ky i fundit nuk është deklaruar si nënkontraktor nga ofertuesi si dhe nuk ka as marrëveshje bashkëpunimi të përkohshëm midis ofertuesit “M.C Catering” SHPK dhe “Ismet Darsi” pf nuk mund të konsiderohet si dokument i vlefshëm për përmbushjen e kriterit. Gjithashtu sqarojmë se ambjenti për të cilin janë paraqitur dokumentet; Akt miratimi higjeno – sanitar për këtë ambient, lëshuar nga organi kompetent i ngarkuar me ligj, Çertifikatë për mbrojtjen nga zjarri dhe shpëtimin, lëshuar nga organi kompetent i ngarkuar me ligj dhe foto të ambientit të brendshëm të prodhimit ose magazinimit të mallrave objekt prokurimi disponohet nga “Ismet Darsi” pf dhe jo nga ofertuesi “M.C Catering” SHPK. Akt marrëveshja me nr. Repertori; 431, nr.koleksioni 94 e datës 20/03/2020 e lidhur me subjektin “Agro Koni” shpk, kur ky i fundit nuk është deklaruar si nënkontraktor nga ofertuesi si dhe nuk ka as marrëveshje bashkëpunimi të përkohshëm të operatorëve ekonomik midis ofertuesit “M.C Catering” SHPK dhe “Agro Koni” shpk nuk mund të konsiderohet si dokument i vlefshëm për përmbushjen e kriterit. Gjithashtu sqarojmë se ambjenti për të cilin janë paraqitur dokumentet; Akt miratimi higjeno – sanitar për këtë ambient, lëshuar nga organi kompetent i ngarkuar me ligj, Çertifikatë për mbrojtjen nga zjarri dhe shpëtimin, lëshuar nga organi kompetent i ngarkuar me ligj dhe foto të ambientit të brendshëm të prodhimit ose magazinimit të mallrave objekt prokurimi disponohet nga “Agro Koni” shpk dhe jo nga ofertuesi “M.C Catering” SHPK.
  • Operatori ekonomik nuk ka paraqitur dekleratë ku të listohen dokumentet e paraqitura në përmbushje të kritereve kumulative për Lotin konkret.

  4. “NIKA” SHPK:
  • Operatori ekonomik nuk përmbush kriterin e përcaktuar në pikën 2 të Kapacitetit ligjor/prefesional i operatorëve ekonomike, pasi certefikata ISO 9001 e paraqitur nga ana e tij është lëshuar për qellim “prodhim dhe shpërndarje ushqimi” (sherbim katering) i ndryshëm nga objekti i procedurës “blerje ushqimesh”.
  • Operatori ekonomik nuk përmbush kriterin e përcaktuar në pikën 3 të Kapacitetit ligjor/prefesional i operatorëve ekonomike, pasi certefikata ISO 22000 ose ekuivalent e paraqitur nga ana e tij është lëshuar për qellim “prodhim dhe shpërndarje ushqimi” (sherbim katering) i ndryshëm nga objekti i procedurës “blerje ushqimesh”.
  • Operatori ekonomik nuk përmbush kriterin e përcaktuar në pikën 4 të Kapacitetit ligjor/prefesional i operatorëve ekonomike, pasi certefikata ISO 14001 ose ekuivalent e paraqitur nga ana e tij është lëshuar për qellim “prodhim dhe shpërndarje ushqimi” (sherbim katering) i ndryshëm nga objekti i procedurës “blerje ushqimesh”.
  • Operatori ekonomik nuk përmbush kriterin e përcaktuar në pikën 4 germa b të Kapacitetit teknik, pasi akt miratimi higjeno – sanitar për ambientin e paraqitur është lëshuar me qellim sherbim katering dhe jo prodhimin ose magazinimin e mallrave objekt prokurimi.
  Arsyeja e Anulimit
  Shenime
  Transaksione Thesari
 • Buletini i Prokurimeve Publike Kontrata te lidhura ne baze te Marreveshjes Kuader Agjencia E Blerjeve Të Përqendruara REF-53892-03-11-2020
  Njoftimi i Tenderit
  Dokumentat Standarde te Tenderit
  Shpallja e Fituesit
  ANEKS NR.1 - SPECIFIKIMET TEKNIKE

  SHTOJCË NR. 1, DATË 06.04.2020

  MBESHTETES
  Embassy of USA

  Ky portal është pjesë e projektit të mbështetur financiarisht nga Programi i Granteve të Vogla i Komisionit për Demokraci i Ambasadës së SH.B.A.-së në Tiranë.
  Opinionet, gjetjet, konkluzionet dhe rekomandimet e shprehura janë të autor-it/ve dhe nuk përfaqësojnë domosdoshmërisht ato të Departamentit të Shtetit.

  Te drejtat e Perdorimit

  Persa kohe nuk percaktohet ndryshe, i gjithe informacioni i ofruar nga Open Procurement Albania ofrohet nen licencat: This material is Open Data