Open Procurement Albania

Loti 2: “Blerje maska prej pëlhure”

Autoritet Prokurues Agjencia E Blerjeve Të Përqendruara
Institucion Kontraktues
Objekti i Tenderit Blerje materiale të nevojshme për mbrojtjen personale për përballimin e situatës të shkaktuar nga COVID-19
Loti 2: “Blerje maska prej pëlhure”

Burimi i Financimit: Buxheti i Shtetit.
Nr. Reference REF-58550-05-19-2020
Vlera / Fondi Limit 1 446 930,00
Lloji i Kontrates Publike Blerje Mallrash
Lloji i Procedures Procedurë me Negocim
Statusi i Tenderit Njoftuar Fituesi
Data e Njoftimit te Tenderit
Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve 21-05-2020
Data e mbajtjes se tenderit 21-05-2020
Nr. i Operatoreve Konkurues 2
Operatore Konkurues ARISA-KONFEKSION
BLUE SKY
Operator Ekonomik Kontraktues
 • Oferta fituese Leke pa TVSH 973 728,00
  Data e shpalljes se fituesit 22-05-2020
  Vlera e kontraktuar Leke me TVSH
  Data e lidhjes se kontrates
  Kohezgjatja e kontrates
  Shtese kontrate (Leke me TVSH
  Ankesa Nuk ka pasur ankesa dhe skualifikime.
  Arsyeja e Anulimit
  Shenime Autoriteti kontraktor/Autoritetet kontraktore të cilat do të lidhin marrëveshjen kuadër:

  1. Teatri Kombëtar i Operas, Baletit Dhe Ansanblit Popullor me fondi limit: 72,812.50 (shtatedhjete e dy mije e teteqind e dymbedhjete pike pesedhjete) lekë pa TVSH;
  2. Kryeministria me fondi limit: 21,843.75 (njezet e nje mije e teteqind e dyzet e tre pike shtatedhjete e pese) lekë pa TVSH;
  3. Agjencia e Prokurimit Publik me fondi limit: 10,048.13 (dhjete mije e dyzet e tete pike trembedhjete) lekë pa TVSH;
  4. Sherbimi për Cështjet e Brendshme dhe Ankesa me fondi limit: 582,500 (peseqind e tetedhjete e dy mije e peseqind) lekë pa TVSH;
  5. Qendra e Shërbimeve dhe Administrimit të Mjeteve të Transportit me fondi limit: 43,687.50 (dyzet e tre mije e gjashteqind e tetedhjete e shtate pike pesedhjete) lekë pa TVSH;
  6. Ministria e Kultures me fondi limit: 43,687.50 (dyzet e tre mijë e gjashteqind e tetedhjete e shtate pike pesedhjete) lekë pa TVSH;
  7. Agjencia Kombetare e Burimeve Natyrore me fondi limit: 145,625 (njeqind e dyzet e pese mije e gjashteqind e njezet e pese) lekë pa TVSH;
  8. Agjencia Kombetare e Planifikimit te Territorit me fondi limit: 19,222.5 (nenetembedhjete mije e dyqind e njezet e dy pike pesedhjete) lekë pa TVSH;
  9. AKUKM me fondi limit: 109,219 (njeqind e nente mije e dyqind e nentembedhjtete) lekë pa TVSH;
  10. Inspektorati Shteteror Teknik dhe Industrial me fondi limit: 29,125 (njëzet e nëntë mijë e njëqind e njëzet e pesë) lekë pa TVSH;
  11. Ministria E Mjedisit Dhe Turizmit me fondi limit: 101,937.50 (njëqind e një mijë e nëntëqind e tridhjetë e shtatë pikë pesëdhjetë) lekë pa TVSH;
  12. Departamenti i Administratës Publike me fondi limit: 72,812.50 (shtatëdhjetë e dy mijë e tetëqind e dymbëdhjetë pikë pesëdhjetë) lekë pa TVSH;
  13. Autoriteti Shteteror Per Informacionin Gjeohapesinor me fondi limit: 17,475 (shtatëmbëdhjetë mijë e katërqind e shtatëdhjetë e pesë) lekë pa TVSH;
  14. Akademia e Sigurise me fondi limit: 87,375 (tetëdhjetë e shtatë mijë e treqind e shtatëdhjetë e pesë) lekë pa TVSH;
  15. Avokatura e Shtetit me fondi limit: 80,093.75 (tetëdhjetë mijë e nëntëdhjetë e tre pikë shtatëdhjetë e pesë) lekë pa TVSH;
  16. Drejtoria Vendore e Agjencisë Shtetërore të Kadastrës Korçë me fondi limit: 9,465.63 (nëntë mijë katërqind e gjashtëdhjetë e pesë pikë gjashtëdhjetë e tre) lekë pa TVSH;
  Transaksione Thesari
 • Buletini i Prokurimeve Publike
  Dokumentat Standarde te Tenderit
  Shpallja e Fituesit

  MBESHTETES
  Embassy of USA

  Ky portal është pjesë e projektit të mbështetur financiarisht nga Programi i Granteve të Vogla i Komisionit për Demokraci i Ambasadës së SH.B.A.-së në Tiranë.
  Opinionet, gjetjet, konkluzionet dhe rekomandimet e shprehura janë të autor-it/ve dhe nuk përfaqësojnë domosdoshmërisht ato të Departamentit të Shtetit.

  Te drejtat e Perdorimit

  Persa kohe nuk percaktohet ndryshe, i gjithe informacioni i ofruar nga Open Procurement Albania ofrohet nen licencat: This material is Open Data