Open Procurement Albania

Loti II: "Shërbim pastrimi për Spitalin Universitar te Traumës”.

Nje shenim me RedFlag eshte nje fakt, ngjarje, ose grup i rrethanave ose informacione te tjera qe mund te tregojne nje shqetesim apo ekspozim dhe mbi rrezik potencial te pajtueshmerise ligjore per sjellje te paligjshme ose joetike te biznesit, vecanerisht ne lidhje me praktika korruptive dhe mosrespektimit te ligjeve anti-korrupsion.Vleresimi per keto kategori do te behet ne menyre automatike, me filtra analitik te paracaktuar

 • Skualifikim i te gjithe operatoreve konkurrues pervec fituesit
 • Autoriteti Prokurues ka skualifikuar te gjithe operatoret pjesemarres ne gare me oferte me te ulet se oferta fituese

Autoritet Prokurues Agjencia E Blerjeve Të Përqendruara
Institucion Kontraktues Spitali Universitar i Traumës
Objekti i Tenderit Loti II: "Shërbim pastrimi për Spitalin Universitar te Traumës”.
Nr. Reference REF-63369-04-18-2018
Vlera / Fondi Limit 86 582 118,00
Lloji i Kontrates Publike Shërbime Publike
Lloji i Procedures Procedurë e Hapur
Statusi i Tenderit Lidhur Kontrata
Data e Njoftimit te Tenderit 19-04-2018
Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve 21-05-2018
Data e mbajtjes se tenderit 21-05-2018
Nr. i Operatoreve Konkurues 6
Operatore Konkurues SORI – AL SHPK
CLEAN FAST shpk & DUKA SHPK
NIKA SHPK & BORSHI SHPK
FUSHA SHPK
PASTRIME SILVIO SHPK
ADEM POJANI
Operator Ekonomik Kontraktues
 • Sori-al SHPK
 • Oferta fituese Leke pa TVSH 85 272 764,13
  Data e shpalljes se fituesit 26-11-2018
  Vlera e kontraktuar Leke me TVSH 102 327 316,96
  Data e lidhjes se kontrates 03-12-2018
  Kohezgjatja e kontrates 3 vite
  Shtese kontrate (Leke me TVSH
  Ankesa Ka pasur ankesa.
  Kthim përgjigje nga Autoriteti Kontraktor me shkresën e datës 19.06.2018.
  Vendimi i Komisionit të Prokurimit Publik nr.634/ 2018 datë 27.09.2018.
  Fituesi është konfirmuar sipas vendimit të KPP.

  Janë s kualifikuar operatorët ekonomikë të mëposhtëm:

  1) PASTRIME SILVIO SHPK (78,269,04.55 leke pa TVSH):
  • Ofertuesi nuk ka arritur të përmbushë kriterin e pajisjes me libreza shëndetësorë të punonjësve në sektorin e shërbimit të pastrimit, kriter ky i përcaktuar në pikën 2.5 “Kërkesat profesionale të personelit kryesor”, të Kritereve të Vecanta për Kulaifikim të DT.
  • Ofertuesi nuk ka arritur të përmbushë kriterin e disponueshmërisë së një makine për larjen e rrugëve (fshesë teknologjike/autobot) kriter ky i përcaktuar në pikën 2.6 “Operatori Ekonomik duhet të paraqesë kapacitetet e mëposhtme teknike (makineri dhe pajisje) që nevojiten për ekzekutimin e kontratës ...”, të Kritereve të Vecanta për Kulaifikim të DT. Ofertuesi nuk ka paraqitur asnjë nga dokumentat e përcaktuar në “Shënim” të pikës 2.6 të Kritereve të Vecanta për Kualifikim të DT, për të provuar pasjen në pronësi ose me qera të kësaj makine.

  2) FUSHA SHPK (80,477,679.33 leke pa TVSH):
  • Ofertuesi nuk ka arritur të përmbushë kriterin e pajisjes me libreza shëndetësorë të punonjësve në sektorin e shërbimit të pastrimit, kriter ky i përcaktuar në pikën 2.5 “Kërkesat profesionale të personelit kryesor”, të Kritereve të Vecanta për Kulaifikim të DT.

  3) ADEM POJANI SHPK (0 leke pa TVSH):
  Nuk ka paraqitur ofertë ekonomike.

  4) NIKA SHPK & BORSHI SHPK (68.584.282 leke pa TVSH) :
  • Anëtari i Bashkimit të Opëratorëve Ekonomik Nika shpk nuk ka arritur të përmbushë kriterin e përcaktuar në gërmën “c” të pikës 1 të Kritereve të Vecanta për Kualifikim, pasi deklarata e konflikitit të Interesit e dorëzuar prej tij, nuk është në përputhjë me formatin e përcaktuar në shtojcën 6 të DST.
  • Anëtari i Bashkimit të Operatorëve Ekonomik Nika shpk nuk ka arritur të përmbushë kriterin e Kapacitetit Teknik të përcaktuar në pikën 2.3/ a të Kritereve të Veçanta për Kualifikim të DST, sepse nuk ka provuar realizimin e shërbimeve të ngjashme, gjate tre viteve te fundit, me një vlere jo më pak se 40 % te fondit limit.
  • Anëtari i Bashkimit të Operatorëve Ekonomik Borshi shpk (90% të pjesëmarrjes në BOE) nuk ka arritur të përmbushë kriterin e pajisjes me libreza shëndetësorë të punonjësve në sektorin e shërbimit të pastrimit, respektivisht 45 punonjës për anëtarin Borshi shpk në përputhje me përqindjen e pjesëmarrjes në shërbim të përcaktuar në akt marrëveshje, kriter ky i përcaktuar në pikën 2.5 “Kërkesat profesionale të personelit kryesor”, të Kritereve të Veçanta për Kualifikim të DT.

  5) CLEAN FAST SHPK & DUKA SHPK (66,927,731.85leke pa TVSH) :
  • “Bashkimi i operatorëve ekonomik “Clean Fast shpk dhe Duka shpk”, skualifikohet në zbatim të Vendimit nr.634/2018 datë 27.09.2018 si dhe Vendimit nr.634/3/2018 datë 26.10.2018 të Komisionit të Prokurimit Publik, i cili ka vendosur: të pranojë ankesën e paraqitur nga operatori ekonomik “Sori - Al” sh.p.k, vendimi i KVO-së për kualifikimin e bashkimit të operatorëve ekonomikë “Clean Fast sh.p.k dhe Duka sh.p.k” të anulohet dhe korrigjohet duke e skualifikuar këtë operator ekonomik.
  • Operatori ekonomik “Clean Fast” sh.p.k. nuk përmbush kriterin specifik për xhiron mesatare të tre viteve (2015, 2016, 2017), duke mos qenë në përputhje me kërkesën e autoritetit kontraktor dhe rregullat e prokurimit publik si edhe akt marrëveshjen e bashkëpunimit të lidhur ndërmjet dy shoqërive. Ofertuesi nuk plotëson pikën 1 të seksionit 2.3. Kapaciteti ekonomik dhe financiar, Shtojca 8 Kriteret e Përgjithshme të Pranimit/Kualifikimit të dokumentave të tenderit.
  • Ofertuesi “Duka” sh.p.k si anëtar i BOE nuk plotëson kriteret e përgjithshme të kualifikimit sipas shtojcës 8 të dokumentave të tenderit pika 1, si dhe pika 2.1. Kapaciteti ligjor/profesional i operatorëve ekonomikë, të kritereve të vecanta të kualifikimit të dokumentave të tenderit. Rezulton se ka paraqitur ekstraktin e regjistrit tregtar, në të cilin nuk konstatohet të ketë si veprimtari shërbimin e pastrimit të ambjenteve të brendshme dhe të jashtme, ashtu siç është kërkuar shprehimisht në dokumentat e tenderit nga ana e autoritetit kontraktor.
  Arsyeja e Anulimit
  Shenime
  Transaksione Thesari
 • Buletini i Prokurimeve Publike
  Njoftimi_i_kontrates_sherbimi_pastrimi_ne_SUT loti II.docx
  Shtojca Nr.1 për sistem.docx
  DT PASTRIMI.doc
  Njoftimi i Tenderit
  Dokumentat Standarde te Tenderit
  Vendim KPP
  Shpallja e Fituesit

  MBESHTETES
  Embassy of USA

  Ky portal është pjesë e projektit të mbështetur financiarisht nga Programi i Granteve të Vogla i Komisionit për Demokraci i Ambasadës së SH.B.A.-së në Tiranë.
  Opinionet, gjetjet, konkluzionet dhe rekomandimet e shprehura janë të autor-it/ve dhe nuk përfaqësojnë domosdoshmërisht ato të Departamentit të Shtetit.

  Te drejtat e Perdorimit

  Persa kohe nuk percaktohet ndryshe, i gjithe informacioni i ofruar nga Open Procurement Albania ofrohet nen licencat: This material is Open Data