Open Procurement Albania

Rikonstruksion Rruga "B.Curri - Cerrice".

Qarkun Kukës
Kredia Nr
Burimi i Kredise/Financuar nga
Vlera e Kredise sipas Monedhes
Titulli i Projektit
Pershkrim i Projektit
Objekti i Tenderit Rikonstruksion Rruga "B.Curri - Cerrice".
Burimi i Financimit: Buxheti i Shtetit.
Nr. Reference
Kodi CPV
Vlera / Fondi Limit 54,480,212
Lloji i Kontrates Publike Punë Publike
Lloji i Procedures Procedurë e Hapur
Statusi i Tenderit Rishpallje me Lidhje Kontrate
Data e Njoftimit te Tenderit
Data e Fillimit te Afatit per Dorezim Oferte
Data e Mbylljes se Afatit per Dorezim Oferte 17-06-2016
Sektori Infrastrukturë Rrugë Rurale
Nr. i Operatoreve Konkurues 14
Operatore Konkurues S.M.O.UNION SHPK
SHENDELLI SHPK
MELA. SHPK
VARAKU E SHPK
COMPANY RIVIERA 2008 SHPK
VLLAZNIMI SHPK
NIKA SHPK
DENIS-05 SHPK
B-93 SHPK
KEVIN CONSTRUKSION SHPK
FLORIDA SHPK
PE - VLA – KU SHPK
S i R E T A 2F SHPK
ALKO-IMPEX General Construcion SHPK
Operator Ekonomik Kontraktues
 • S.M.O.UNION
 • Oferta fituese Leke pa TVSH 34,894,900
  Data e shpalljes se fituesit 14-07-2016
  Data e lidhjes se kontrates 20-07-2016
  Vlera e Kontrates me TVSH 41,873,880
  Kohezgjatja e Kontrates 6 muaj
  Ankesa Nuk ka patur ankesa.

  Janë skualifikuar shoqëritë:

  1. BO Shëndëlli sh.p.k. (47,58%) dhe Jody sh.p.k. (52.42%) për arsye se:
  a. Shoqëria Jody sh.p.k, nuk plotëson pikën 2.4.1 për kualifikim lidhur me punet e ngjashme.
  b. Shoqëria Jody sh.p.k. nuk plotëson pikën 2.4.3 për kualifikim lidhur me kualifikimet e stafit.
  c. Shoqëria Jody sh.p.k. nuk plotëson pikën 2.4.7 për kualifikim pasi nuk ka paraqitur deklaratën e kërkuar për mosangazhimin e mjeteve.
  d. Shoqëria Shëndelli sh.p.k. nuk plotëson pikën 2.4.1 për kualifikim lidhur me punët e ngjashme.

  2. BO Mela SHPK (42%), dhe Alb Shpresa sh.p.k. (58%) për arsye se:
  a. Shoqëria Mela sh.p.k. nuk plotëson pikën 2.3.4 të Kërkesave të Veçanta për Kualifikim lidhur me taksat vendore pasi nuk ka paraqitur vërtetime për likuidimin e detyrimeve për vitin 2016.
  b. Shoqëria Mela sh.p.k. nuk plotëson pikën 2.4.2 për kualifikim lidhur me numrin e punonjësve, pasi numri mesatar i punonjësve për periudhën e kërkuar është 16,2 punonjës ndërkohë që sipas përqindjes së punës që ka marrë përsipër mesatarja duhet të ishte jo më pak se 16,8.
  c. Shoqëria Mela sh.p.k. nuk plotëson pikën 2.4.5 të Kërkesave të Veçanta për Kualifikim lidhur me liçencat pasi nuk disponon pikën NS-18 Punime topogjeodezike ndërkohë që për punët që ka marrë përsipër ky specialist është i domosdoshëm.
  d. Shoqëria Mela sh.p.k. nuk plotëson pikën 2.4.8 të Kërkesave të Veçanta për Kualifikim lidhur me çertifikatat ISO për arsye se nuk ka paraqitur dokumentacion.
  e. Shoqëria Alb Shpresa sh.p.k. nuk plotëson pikën 2.1 gërma dh të Kërkesave të Veçanta për Kualifikim pasi nuk ka paraqitur deklaratën për disponueshmërinë e mjeteve sipas shtojcës 9.
  f. Shoqëria Alb Shpresa sh.p.k. nuk plotëson pikën 2.3.4 të Kërkesave të Veçanta për Kualifikim lidhur me taksat vendore pasi nuk ka paraqitur vërtetime për likuidimin e detyrimeve për vitin 2016.
  g. Shoqëria Alb Shpresa sh.p.k. nuk plotëson pikën 2.4.3 të Kërkesave të Veçanta për Kualifikim lidhur me stafin, pasi nuk ka paraqitur dokumentacionin e kërkuar.

  3. BO Vllaznimi sh.p.k. (80%) dhe Griald sh.p.k. (20%) për arsye se:
  a. Shoqëria Vllaznimi sh.p.k. nuk plotëson pikën 2.4.1 për kualifikim lidhur me punët e ngjashme, pasi për punët e ngjashme të deklaruara nuk ka paraqitur faturat tatimore.
  b. Shoqëria Griald sh.p.k. nuk plotëson pikën 2.3.4 të Kërkesave të Veçanta për Kualifikim lidhur me taksat vendore pasi nuk ka paraqitur vërtetim për likuidimin e detyrimeve në Tiranë, vend ku ushtron aktivitet referuar QKR.
  c. Shoqëria Griald sh.p.k. nuk plotëson pikën 2.4.1 për kualifikim lidhur me punët e ngjashme.

  4. BO Nika sh.p.k. (25,3%) dhe Kthella sh.p.k. (74,7%) për arsye se:
  a. Shoqëria Kthella sh.p.k. nuk plotëson kërkesën 2.3.3 për kualifikim lidhur me disponimin e vlerave të mjaftueshme monetare për të realizuar objektin e tenderit pa marrë paradhënie.
  Arsyeja e Anulimit
  Shenime
  Transaksione Thesari Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per S.M.O.UNION viti 2012-2013
  Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per S.M.O.UNION viti 2014
  Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per S.M.O.UNION viti 2015-2018
  Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per S.M.O.UNION viti 2019-2020

  Publikimi ne Buletin
  Njoftim per Shpallje Tenderi Nr.21 - Dt.30-05-2016
  Njoftim per Shpallje Fituesi Nr.28 - Dt.18-07-2016
  Njoftim per Lidhje Kontrate Nr.29 - Dt.25-07-2016

  Rikonstruksion Rruga " B.Curri - Cerrice.

  Qarkun Kukës
  Kredia Nr
  Burimi i Kredise/Financuar nga
  Vlera e Kredise sipas Monedhes
  Titulli i Projektit
  Pershkrim i Projektit
  Objekti i Tenderit Rikonstruksion Rruga " B.Curri - Cerrice.
  Nr. Reference
  Kodi CPV
  Vlera / Fondi Limit 65,376,254
  Lloji i Kontrates Publike Punë Publike
  Lloji i Procedures Procedurë e Hapur
  Statusi i Tenderit Anuluar Procedura
  Data e Njoftimit te Tenderit
  Data e Fillimit te Afatit per Dorezim Oferte
  Data e Mbylljes se Afatit per Dorezim Oferte 02-06-2016
  Sektori Infrastrukturë Rrugë Rurale
  Nr. i Operatoreve Konkurues
  Operatore Konkurues
  Operator Ekonomik Kontraktues
  Oferta fituese Leke pa TVSH
  Data e shpalljes se fituesit
  Data e lidhjes se kontrates
  Vlera e Kontrates me TVSH
  Kohezgjatja e Kontrates 6 muaj
  Ankesa
  Arsyeja e Anulimit Ishte hedhur gabim fondi limit.
  Shenime
  Transaksione Thesari Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per S.M.O.UNION viti 2012-2013
  Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per S.M.O.UNION viti 2014
  Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per S.M.O.UNION viti 2015-2018
  Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per S.M.O.UNION viti 2019-2020

  Publikimi ne Buletin
  Njoftim per Shpallje Tenderi Nr.19 - Dt.16-05-2016
  Njoftim per Shpallje Fituesi
  Njoftim per Lidhje Kontrate
  Anulimi i Tenderit Nr.21 - Dt.30-05-2016

  Te drejtat e Perdorimit

  Persa kohe nuk percaktohet ndryshe, i gjithe informacioni i ofruar nga Open Procurement Albania ofrohet nen licencat: This material is Open Data