Open Procurement Albania

Loti III - Mbikqyrja e punimeve Rivitalizimi urban i zonave me potencial te larte turistik ne Rajonin 3 dhe 4 .

Qarkun Fier-Berat
Kredia Nr
Burimi i Kredise/Financuar nga
Vlera e Kredise sipas Monedhes
Titulli i Projektit
Pershkrim i Projektit
Objekti i Tenderit Loti III - Mbikqyrja e punimeve Rivitalizimi urban i zonave me potencial te larte turistik ne Rajonin 3 dhe 4 .
Nr. Reference REF-33836-08-19-2019
Kodi CPV
71247000-1 - Mbikëqyrja e punës së ndërtimit
Vlera / Fondi Limit 3,088,351
Lloji i Kontrates Publike Shërbime Publike
Lloji i Procedures Procedurë e Hapur
Statusi i Tenderit Lidhur Kontrata
Data e Njoftimit te Tenderit 20-08-2019
Data e Fillimit te Afatit per Dorezim Oferte 20-08-2019
Data e Mbylljes se Afatit per Dorezim Oferte 19-09-2019
Sektori Mbikëqyrje Punimesh
Nr. i Operatoreve Konkurues 13
Operatore Konkurues Derbi-E sh.p.k & Tower & Studio Service KS-A sh.p.k
A & E Engineering sh.p.k
Taulant sh.p.k. & Ave Consulting sh.p.k
Arabel Studio sh.p.k & HMK - Consulting sh.p.k
Civil Cons & Nord Comat & MCE sh.p.k
Geosat Group sh.p.k
Net – Group sh.p.k
Illyrian Consulting Engineers sh.p.k. & Energy Plus Albania sh.p.k
Transport Highway Consulting, sh.p.k. & Erald-G sh.p.k
Instituti Dekliada-Alb, & C.C.E Group sh.p.k
Infratech sh.p.k. & Arkimade sh.p.k
Instituti i Konsulences në Ndërtim sh.p.k & IMES-D sh.p.k
Infra-Plan sh.p.k
Operator Ekonomik Kontraktues
 • INFRATECH
 • ARKIMADE 
 • Oferta fituese Leke pa TVSH 2,693,343
  Data e shpalljes se fituesit 16-12-2019
  Data e lidhjes se kontrates 24-12-2019
  Vlera e Kontrates me TVSH 3,232,012
  Kohezgjatja e Kontrates 12 muaj
  Ankesa Ka pasur ankesa.
  Ka paraqitur ankesë; “INFRA PLAN” shpk, ka marrë përgjigje nga autoriteti kontraktor më datë 15.10.2019. Me vendim të KPP 766/2019, datë 11.12.2019 është vendosur mospranimi i ankimit të operatorit “INFRA PLAN” shpk.
  Janë s‘kualifikuar ofertuesit e mëposhtëm:

  1. Bashkimi i Operatorëve Ekonomikë, “Derbi-E” sh.p.k, & “Tower” & “Studio Service KS-A” sh.p.k, pasi vlera e ofertës nuk rezulton ndërmjet tarifës minimale dhe maksiomale që parashikon VKM nr.354 datë 11.5.2016 “Për miratimin e manualit të tarifave për shërbime në planifikim të territorit”. Oferta është më e vogël së vlera e tarifës minimale që ka përllogaritur autoriteti kontraktor sipas grupeve tarifore dhe klasifikimit të objekteve që përcakton VKM 354/2016.

  2. Operatori ekonomik “A & E Engineering” sh.p.k , pasi vlera e ofertës nuk rezulton ndërmjet tarifës minimale dhe maksiomale që parashikon VKM nr.354 datë 11.5.2016 “Për miratimin e manualit të tarifave për shërbime në planifikim të territorit”. Oferta është më e vogël së vlera e tarifës minimale që ka përllogaritur autoriteti kontraktor sipas grupeve tarifore dhe klasifikimit të objekteve që përcakton VKM 354/2016.

  3. Bashkimi i Operatorëve Ekonomikë, “Taulant” sh.p.k & “Ave Consulting” sh.p.k, pasi vlera e ofertës nuk rezulton ndërmjet tarifës minimale dhe maksiomale që parashikon VKM nr.354 datë 11.5.2016 “Për miratimin e manualit të tarifave për shërbime në planifikim të territorit”. Oferta është më e vogël së vlera e tarifës minimale që ka përllogaritur autoriteti kontraktor sipas grupeve tarifore dhe klasifikimit të objekteve që përcakton VKM 354/2016.

  4. Bashkimi i Operatorëve Ekonomikë “Arabel Studio” sh.p.k & “HMK - Consulting” sh.p.k, pasi vlera e ofertës nuk rezulton ndërmjet tarifës minimale dhe maksiomale që parashikon VKM nr.354 datë 11.5.2016 “Për miratimin e manualit të tarifave për shërbime në planifikim të territorit”. Oferta është më e vogël së vlera e tarifës minimale që ka përllogaritur autoriteti kontraktor sipas grupeve tarifore dhe klasifikimit të objekteve që përcakton VKM 354/2016.

  5. Bashkimi i Operatorëve Ekonomikë “Civil Cons" & "Nord Comat" & "MCE”sh.p.k, pasi vlera e ofertës nuk rezulton ndërmjet tarifës minimale dhe maksiomale që parashikon VKM nr.354 datë 11.5.2016 “Për miratimin e manualit të tarifave për shërbime në planifikim të territorit”. Oferta është më e vogël së vlera e tarifës minimale që ka përllogaritur autoriteti kontraktor sipas grupeve tarifore dhe klasifikimit të objekteve që përcakton VKM 354/2016.

  6. Operatori Ekonomik, “Net - Group” sh.p.k, pasi vlera e ofertës nuk rezulton ndërmjet tarifës minimale dhe maksiomale që parashikon VKM nr.354 datë 11.5.2016 “Për miratimin e manualit të tarifave për shërbime në planifikim të territorit”. Oferta është më e vogël së vlera e tarifës minimale që ka përllogaritur autoriteti kontraktor sipas grupeve tarifore dhe klasifikimit të objekteve që përcakton VKM 354/2016.

  7. Bashkimi i Operatorëve Ekonomikë, “Transport Highway Consulting”, sh.p.k, & “Erald-G” sh.p.k, pasi vlera e ofertës nuk rezulton ndërmjet tarifës minimale dhe maksiomale që parashikon VKM nr.354 datë 11.5.2016 “Për miratimin e manualit të tarifave për shërbime në planifikim të territorit”. Oferta është më e vogël së vlera e tarifës minimale që ka përllogaritur autoriteti kontraktor sipas grupeve tarifore dhe klasifikimit të objekteve që përcakton VKM 354/2016.

  8. Bashkimi i Operatorëve Ekonomikë, “Instituti Dekliada-Alb”, & “C.C.E Group” sh.p.k, pasi vlera e ofertës nuk rezulton ndërmjet tarifës minimale dhe maksiomale që parashikon VKM nr.354 datë 11.5.2016 “Për miratimin e manualit të tarifave për shërbime në planifikim të territorit”. Oferta është më e vogël së vlera e tarifës minimale që ka përllogaritur autoriteti kontraktor sipas grupeve tarifore dhe klasifikimit të objekteve që përcakton VKM 354/2016.

  9. Operatori Ekonomikë “Infra-Plan” sh.p.k, nuk plotëson kriterin për përvojë të ngjashme të përcaktuar në pikën 2.3 “kapaciteti teknik” shkronja a), konkretisht nuk ka dorëzuar vërtetimin nga enti publik, për realizim kontrata për punë të ngjashme. Faturat e dorëzuara nuk vërtetojnë realizimin e kontratës në përputhje me parashikimet në ligjin e prokurimit. Nuk permbush kriterin e sherbimeve te ngjashme te kryera gjate tre viteve te fundit.

  Arsyeja e Anulimit
  Shenime
  Transaksione Thesari Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per INFRATECH
  Publikimi ne Buletin
  Njoftim per Shpallje Tenderi Nr.34 - Dt.26-08-2019
  Specifikime Teknike
  Njoftim per Shpallje Fituesi
  Njoftim per Lidhje Kontrate Nr.52 - Dt.30-12-2019

  Te drejtat e Perdorimit

  Persa kohe nuk percaktohet ndryshe, i gjithe informacioni i ofruar nga Open Procurement Albania ofrohet nen licencat: This material is Open Data