Open Procurement Albania

Minikonkursi Nr.14 (Kontrate ne baze te Marreveshjes Kuader me REF-56901-04-27-2020) - Ndërtimi i Rrjetit Rrugor dhe Infrastrukturës Urbane të Zonës Durres 4 Spitallë, Njësia Administrative Spitallë, Bashkia Durrës.

Qarkun Durres
Kredia Nr
Burimi i Kredise/Financuar nga Burimi i Financimit: Fondi i Rindërtimit ne Buxhetin e Shtetit.
Vlera e Kredise sipas Monedhes
Titulli i Projektit Programi i Rindërtimit
Pershkrim i Projektit Programi i Rindërtimit është Program i Qeverisë Shqiptare, iniciuar pas Tërmetit të datës 26 Nëntor 2019. Ky program parashikon ndërtime të reja dhe rikonstruksione të objekteve dhe infrastrukturës urbane pas vlerësimit të dëmeve për shkak të Tërmetit.
Qeveria Shqiptare Organizoi në bashkëpunim me partnerët në datën 17 shkurt 2020 një Konferencë Donatorësh në Bruksel, ku deklarohet e garantuar një ndihmë prej 1.15 bilion Euro nga dhurime, asistenca, grantet, dhe kreditë e buta. Këto fonde dhe të tjera të garantuara përmes borxhit publik, do të përdoren për Programin e Rindërtimit. Programi i Rindërtimit parashikohet të realizohet përmes Zhvillimit të Zonave të Reja për Zhvillim të Detyruar; Ndërtimit në Infrastrukturë Urbane; Blerjes së Stok Banesa; Grante për Rindërtim dhe Rimëkëmbje sociale.
Një pjesë e mirë e prokurimeve dhe kontraktimeve për Rindërtim Objektesh do të bëhet nga autoritetet prokuruese Fondi Shqiptar për Zhvillim dhe Bashkia Tiranë.

Lexo Dokumentin mbi Post Disaster Needs Assessment PDNA Albania.
Njihuni me rregullime Ligjore Programi i Rindërtimit.
Objekti i Tenderit Minikonkursi Nr.14- Ndërtimi i Rrjetit Rrugor dhe Infrastrukturës Urbane të Zonës Durres 4 Spitallë, Njësia Administrative Spitallë, Bashkia Durrës.
______________________________

Kjo Kontratë është Lidhur si pjesë e procedurës së Shpallur në Sistemin Elektronik te APP-se në datën 28-04-2020 Titull Ndërtimi dhe rikonstruksioni i infrastrukturës publike në zonat e reja të shpallura për zhvillim të detyruar (Programi i Rindertimit) . , me referencë REF-56901-04-27-2020 , Autoritet Prokurues Fondi Shqiptar i Zhvillimit, zhvilluar me Procedure te kufizuar, mbi kufirin e lartë monetar.
- Në fazën e parë është bërë përzgjedhje e operatorëve ekonomik të suksesshme që kanë shprehur zyrtarisht interes për pjesëmarrje. Nga kjo fazë janë përzgjedhur 24 operatorë.
- Në fazën e dytë secili operator është ftuar të sjellë ofertë për njërën nga kontratat në bazë të marrëveshjes kuadër.

Për Minikonkursin 12 kanë sjellë ofertë zyrtare 19 operatorë. Këtë Kontratë në bazë të marrëveshjes kuadër e ka fituar Bashkimi i Operatoreve Ekonomike “Bami” sh.p.k & “Ergi” sh.p.k
- Fondi i Minikonkursit është 684,300,169.7 Leke Pa TVSH.
- Oferta fituese është 365,137,448.00 Leke Pa TVSH.
- Eficensa Buxhetore në tenderim është 46.64 % (Diferenca Fond limit me oferte fituese shprehur ne perqindje).
Nr. Reference REF-56901-04-27-2020 (Minikonkursi 14)
Kodi CPV
Vlera / Fondi Limit
Lloji i Kontrates Publike Punë Publike (Marrëveshje Kuadër)
Lloji i Procedures E kufizuar, mbi kufirin e lartë monetar
Statusi i Tenderit Njoftuar Fituesi
Data e Njoftimit te Tenderit 28-04-2020
Data e Fillimit te Afatit per Dorezim Oferte 28-04-2020
Data e Mbylljes se Afatit per Dorezim Oferte 08-05-2020
Sektori Infrastrukturë Urbane
Nr. i Operatoreve Konkurues 19
Operatore Konkurues • Faza e përcaktimit të kontratës fituese :

1. “PE - VLA - KU” sh.p.k, & PE - VLA – KU dega Kosove dhe “BIBA-X” sh.p.k,
2 ."4 A-M”
3 .“Alba Konstruksion” sh.p.k
4 .“Hastoci” sh.p.k, & “Ulza-Ndërtim” sh.p.k & “Almo Konstruksion” sh.p.k,
5 .“Agi Kons” sh.p.k
6 .“Bami” sh.p.k., NUIS J94416206R & “Ergi” sh.p.k,
7 .Kronos & Edicom & Everest
8 .“Be-Is” sh.p.k & “2 T” sh.p.k
9 .“Alb Tiefbau” sh.p.k, “B93” sh.p.k, NUIS J62903508R, “B93 II” sh.p.k, “TOTILA”
10 .“Trema Engineering 2.” sh.p.k,
11 .“Fusha” sh.p.k,
12 .“Geci” sh.p.k
13 .“Alb - Star” sh.p.k
14 .“Gjikuria” sh.p.k
15 .“Salillari” sh.p.k
16 . “Gener 2” sh.p.k,
17 .“Alb-Building” sh.p.k
18 .“A.N.K” sh.p.k
19 .“Arifaj”sh.p.k & “Denis05” sh.p.k
Operator Ekonomik Kontraktues
 • PE - VLA – KU Dega Kosove
 • BIBA-X
 • PE - VLA - KU
 • Oferta fituese Leke pa TVSH 200,000,000
  Data e shpalljes se fituesit 19-02-2021
  Data e lidhjes se kontrates
  Vlera e Kontrates me TVSH
  Kohezgjatja e Kontrates 90 ditë
  Ankesa Nuk ka pasur ankesa.
  Janë skualifikuar operatorët ekonomikë të mëposhtëm.
  1. “Arifaj”sh.p.k NUIS J76418907K & “Denis-05” sh.p.k , me vendim nr. 5, datë 15.01.2021, Agjencia e Prokurimit Publik ka vendosur të përjashtojë operatorin ekonomik “DENIS - 05” sh.p.k për 2 vjet, nga pjesëmarrja në procedurat e prokurimit publik duke filluar nga data 15.01.2021-15.01.2023.
  Arsyeja e Anulimit
  Shenime
  Transaksione Thesari Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per PE - VLA - KU viti 2012-2013
  Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per PE - VLA - KU viti 2014
  Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per PE - VLA - KU viti 2015-2018
  Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per PE - VLA - KU viti 2019-2020

  Publikimi ne Buletin Kontrata te lidhura ne baze te Marreveshjes KuaderREF-56901-04-27-2020 (Minikonkursi 14)
  Njoftim per Shpallje Tenderi
  Njoftim per Shpallje Fituesi Buletini i Posaçëm Nr. 25 datë 19 Shkurt 2021
  Njoftim per Lidhje Kontrate

  Te drejtat e Perdorimit

  Persa kohe nuk percaktohet ndryshe, i gjithe informacioni i ofruar nga Open Procurement Albania ofrohet nen licencat: This material is Open Data