Open Procurement Albania
Me ligjin Nr.162/2020 “Për Prokurimin Publik” janë shtuar procedurat: Procedurë konkurruese me negocim; Partneritet për inovacion; Dialogu konkurrues; Procedurë e hapur e thjeshtuar (neni 41 i ligjit 162/2020)
*Efektet fillojnë 31/03/2021.

Paraqitje grafike e rezultateve sipas kritereve te perzgjedhura

Rezultate permbledhese sipas kritereve te perzgjedhura

Nr. i institucioneve tenderuese Operator Ekonomik Kontraktues Nr. i tenderave te shpallur Fondi limit per tenderat e shpallur (ne Leke, pa TVSH Nr. i tenderave te shpallur me fitues Fondi limit per tenderat e shpallur me fitues (ne Leke, pa TVSH Vlera totale e shpallur fituese (ne Leke, pa TVSH
24 GTS-Gazra Teknike Shqiptare sh.p.k. 115 2,743,268,755 114 2,610,674,755 2,490,466,915

Lista e tenderave

Autoritet Prokurues Institucion Kontraktues/Tenderues Objekti i Tenderit Vlera / Fondi Limit Leke Statusi i Tenderit Operator Ekonomik Kontraktues Vlera fituese
Spitali Rajonal “Memorial” Fier Spitali Rajonal “Memorial” Fier “Blerje Dioksid Karboni (CO2)” 4,336,000 Njoftuar Fituesi GTS-Gazra Teknike Shqiptare sh.p.k. 4,320,000.00
Spitali Universitar Obstetrik-Gjinekologjik "Koco Gliozheni" Tiranë Spitali Universitar Obstetrik-Gjinekologjik "Koco Gliozheni" Tiranë Pajisje per sallat operatore dhe per reanimacionin neonatal ne SUOGJ "Koco Gliozheni" - Loti 2 F.V Qender Ajri Medikal i kompriuar 3,689,500 Njoftuar Fituesi GTS-Gazra Teknike Shqiptare sh.p.k. 3,598,000.00
Drejtoria e Shërbimit Spitalor Mirditë Drejtoria e Shërbimit Spitalor Mirditë Blerje oksigjen i gazte mjeksor per nevojat e spitalit Mirdite 2,419,200 Njoftuar Fituesi GTS-Gazra Teknike Shqiptare sh.p.k. 2,419,200.00
Qendra Spitalore Universitare "Nënë Tereza" Qendra Spitalore Universitare "Nënë Tereza" Riparim-mirëmbajtje e sistemeve të ajrit të vakumuar dhe komprimuar, tanker oksigjeni, linjat dhe pajisjet përkatëse, në spitalin Covid-4 - për një periudhë 12 mujore me të drejtë shkëputje në momentin e mbylljes së Covid-4. Lidhur Kontrata GTS-Gazra Teknike Shqiptare sh.p.k.
Drejtoria e Spitalit "Ihsan Cabej" Lushnje Drejtoria e Spitalit "Ihsan Cabej" Lushnje Blerje oksigjeni gas mjeksor 6,912,000 Njoftuar Fituesi GTS-Gazra Teknike Shqiptare sh.p.k. 6,912,000.00
Drejtoria e Shërbimit Spitalor Librazhd Drejtoria e Shërbimit Spitalor Librazhd Blerje e oksigjen mjeksor i gazte. 2,073,600 Njoftuar Fituesi GTS-Gazra Teknike Shqiptare sh.p.k. 2,073,600.00
Qendra Spitalore Universitare "Nënë Tereza" Qendra Spitalore Universitare "Nënë Tereza" “Riparim-mirëmbajtje e sistemeve të ajrit të vakumuar dhe komprimuar, tanker oksigjeni, linjat dhe pajisjet përkatëse, në spitalin Covid-4” për një periudhë 12 mujore me të drejtë shkëputje në momentin e mbylljes së Covid-4. 1,208,240 Njoftuar Fituesi GTS-Gazra Teknike Shqiptare sh.p.k. 1,159,814.00
Spitali Rajonal Durrës Spitali Rajonal Durrës Minikontrata nr. 1 ne zbatim të Marrëveshjes Kuadër me Titull : Blerje oksigjen mjekesor leng dhe gaz per Spitalin Rajonal Durres - Loti 1 Oksigjen Leng Lidhur Kontrata GTS-Gazra Teknike Shqiptare sh.p.k.
Spitali Rajonal Durrës Spitali Rajonal Durrës Minikontrata nr. 1 ne zbatim të Marrëveshjes Kuadër me Titull : Blerje oksigjen mjekesor leng dhe gaz per Spitalin Rajonal Durres - Loti 2 Oksigjen Gaz per perdorim Mjekesor Lidhur Kontrata GTS-Gazra Teknike Shqiptare sh.p.k.
Spitali Rajonal Durrës Spitali Rajonal Durrës Blerje oksigjen mjekesor leng dhe gaz per Spitalin Rajonal Durres - Loti 1 Oksigjen Leng 130,060,800 Njoftuar Fituesi GTS-Gazra Teknike Shqiptare sh.p.k. 130,060,800.00
Spitali Rajonal Durrës Spitali Rajonal Durrës Blerje oksigjen mjekesor leng dhe gaz per Spitalin Rajonal Durres - Loti 2 Oksigjen Gaz per perdorim Mjekesor 331,776 Njoftuar Fituesi GTS-Gazra Teknike Shqiptare sh.p.k. 331,776.00
Drejtoria e Shërbimit Spitalor Kavajë Drejtoria e Shërbimit Spitalor Kavajë Blerje oksigjeni (gaz per perdorim mjekesor, lengshem) për nevojat e Drejtorise se Sherbimit Spitalor Kavaje . 7,040,800 Lidhur Kontrata GTS-Gazra Teknike Shqiptare sh.p.k. 7,040,800.00
Qendra Spitalore Universitare "Nënë Tereza" Qendra Spitalore Universitare "Nënë Tereza" Minikontrata nr. 1 ne zbatim të Marrëveshjes Kuadër me titull: “Riparim-mirëmbajtje sistemeve te ajrit të vakumuar dhe komprimuar, tanker oksigjeni, rampa oksigjeni, linjat dhe pajisjet përkatëse Lidhur Kontrata GTS-Gazra Teknike Shqiptare sh.p.k.
Qendra Spitalore Universitare "Nënë Tereza" Qendra Spitalore Universitare "Nënë Tereza" “Riparim-mirëmbajtje sistemeve te ajrit të vakumuar dhe komprimuar, tanker oksigjeni, rampa oksigjeni, linjat dhe pajisjet përkatëse, 5,590,306 Njoftuar Fituesi GTS-Gazra Teknike Shqiptare sh.p.k. 4,922,067.00
Spitali Universitar "Shefqet Ndroqi" Tiranë Spitali Universitar "Shefqet Ndroqi" Tiranë Minikontrata nr. 1 ne zbatim të Marrëveshjes Kuadër me titull: “Blerje Oksigjen (gaz per perdorim mjekesor, i lengshem)” per nevojat e SUSHN Lidhur Kontrata GTS-Gazra Teknike Shqiptare sh.p.k.
Spitali Universitar "Shefqet Ndroqi" Tiranë Spitali Universitar "Shefqet Ndroqi" Tiranë “Blerje Oksigjen (gaz per perdorim mjekesor, i lengshem)” per nevojat e SUSHN 196,963,672 Njoftuar Fituesi GTS-Gazra Teknike Shqiptare sh.p.k. 196,963,672.00
Spitali Rajonal Durrës Spitali Rajonal Durrës “BLERJE OKSIGJEN LENG PER SPITALIN RAJONAL DURRES-ME AFAT 60-DITE”. 21,676,800 Lidhur Kontrata GTS-Gazra Teknike Shqiptare sh.p.k. 21,676,800.00
Qendra Spitalore Universitare "Nënë Tereza" Qendra Spitalore Universitare "Nënë Tereza" Blerje e 20 bombulave të oksigjenit dhe 100 copë gota oksigjeni 1,526,700 Lidhur Kontrata GTS-Gazra Teknike Shqiptare sh.p.k. 1,350,000.00
Qendra Spitalore Universitare "Nënë Tereza" Qendra Spitalore Universitare "Nënë Tereza" Minikontrata nr. 1 ne zbatim te Marreveshjes Kuader me titull : Furnizim me oksigjen te lëngshëm mjekësor për nevojat e QSUNT . Lidhur Kontrata GTS-Gazra Teknike Shqiptare sh.p.k.
Qendra Spitalore Universitare "Nënë Tereza" Qendra Spitalore Universitare "Nënë Tereza" Furnizim me oksigjen te lëngshëm mjekësor për nevojat e QSUNT 908,315,199 Njoftuar Fituesi GTS-Gazra Teknike Shqiptare sh.p.k. 908,248,025.94
Drejtoria e Spitalit Rajonal Gjirokastër Drejtoria e Spitalit Rajonal Gjirokastër F-V pajisje për linjat e gazrave mjekësorë në Spitalin Rajonal Gjirokastër për përballimin e rasteve që paraqiten me COVID-19 9,979,900 Lidhur Kontrata GTS-Gazra Teknike Shqiptare sh.p.k. 9,536,945.00
Qendra Spitalore Universitare "Nënë Tereza" Qendra Spitalore Universitare "Nënë Tereza" Furnizim me oksigjen te lengshem mjekesor per nevojat e QSUNT pernje periudhe 47-ditore 132,594,000 Anuluar Procedura GTS-Gazra Teknike Shqiptare sh.p.k.
Drejtoria e Spitalit "Ihsan Cabej" Lushnje Drejtoria e Spitalit "Ihsan Cabej" Lushnje Blerje oxigjen gaze mjekesore 12,130,560 Njoftuar Fituesi GTS-Gazra Teknike Shqiptare sh.p.k. 12,130,560.00
Drejtoria e Spitalit Rajonal Lezhë Drejtoria e Spitalit Rajonal Lezhë Minikontrata nr. 1 ne zbatim të Marrëveshjes Kuadër me titull: Oxygen i lengshem Lidhur Kontrata GTS-Gazra Teknike Shqiptare sh.p.k.
Drejtoria e Spitalit Rajonal Lezhë Drejtoria e Spitalit Rajonal Lezhë Oxygen i lengshem 24,372,000 Njoftuar Fituesi GTS-Gazra Teknike Shqiptare sh.p.k. 24,372,000.00
Spitali Rajonal Durrës Spitali Rajonal Durrës Blerje Gota Oksigjeni Për Spitalin Rajonal Durrës 3,553,800 Lidhur Kontrata GTS-Gazra Teknike Shqiptare sh.p.k. 3,520,400.00
Drejtoria e Spitalit Rajonal Fier Drejtoria e Spitalit Rajonal Fier LOT II Oksigjen i lenget (Gaz per perdorim mjeksor, i lengshem x100%) 176,020,000 Lidhur Kontrata GTS-Gazra Teknike Shqiptare sh.p.k. 176,020,000.00
Drejtoria e Spitalit Rajonal Fier Drejtoria e Spitalit Rajonal Fier LOT I “Oksigjen i Gazte” (Gaz per perdorim mjeksor, i kompresuar x 100%)”. 13,824,000 Lidhur Kontrata GTS-Gazra Teknike Shqiptare sh.p.k. 13,824,000.00
Drejtoria e Shërbimit Spitalor Kukës Drejtoria e Shërbimit Spitalor Kukës Blerje oksigjen te gazte mjekesor 7,948,800 Njoftuar Fituesi GTS-Gazra Teknike Shqiptare sh.p.k. 7,948,800.00
Drejtoria e Spitalit Rajonal Dibër Drejtoria e Spitalit Rajonal Dibër Vendosje emergjente gazra medikale per Covid 19 8,024,000 Njoftuar Fituesi GTS-Gazra Teknike Shqiptare sh.p.k. 8,024,000.00

MBESHTETES


Opinionet, gjetjet, konkluzionet dhe rekomandimet e shprehura janë të autor-it/ve dhe nuk perfaqësojnë domosdoshmërisht ato të Donatorëve.