Open Procurement Albania

Paraqitje grafike e rezultateve sipas kritereve te perzgjedhura

Rezultate permbledhese sipas kritereve te perzgjedhura

Nr. i institucioneve tenderuese Operator Ekonomik Kontraktues Nr. i tenderave te shpallur Fondi limit per tenderat e shpallur (ne Leke, pa TVSH Nr. i tenderave te shpallur me fitues Fondi limit per tenderat e shpallur me fitues (ne Leke, pa TVSH Vlera totale e shpallur fituese (ne Leke, pa TVSH
25 Rejsi FARMA SHPK 444 2,110,793,739 441 2,108,280,859 760,716,451

Lista e tenderave

Autoritet Prokurues Institucion Kontraktues/Tenderues Objekti i Tenderit Vlera / Fondi Limit Leke Statusi i Tenderit Operator Ekonomik Kontraktues Vlera fituese
Qendra Spitalore Universitare "Nënë Tereza" Qendra Spitalore Universitare "Nënë Tereza" “Blerje bari Oseltamivir 75 mg kapsulë për nevoja 12 mujore të QSU “Nënë Tereza” 3,362,599 Njoftuar Fituesi Rejsi FARMA SHPK 3,362,400.00
Spitali Universitar "Shefqet Ndroqi" Tiranë Spitali Universitar "Shefqet Ndroqi" Tiranë Blerje barna SUSHN, per barna shtese qe nevojiten ne kuader te trajtimit te pacienteve me Covid-19.
Loti 6 Piperacillin + Tazobactam 4 gr + 500 mg Flakon
5,015,000 Njoftuar Fituesi Rejsi FARMA SHPK 498.05 leke per njesi
Spitali Universitar "Shefqet Ndroqi" Tiranë Spitali Universitar "Shefqet Ndroqi" Tiranë Blerje barna SUSHN, per barna shtese qe nevojiten ne kuader te trajtimit te pacienteve me Covid-19.
Loti 11 Alanine + Arginine + Glycine + Histidine + Isoleucine + Leucine + Lysine acetate + Methionine + Phenylalanine + Proline + Serine + Taurine + Threonine + Tryptophan + Tyrosine + Valine 5% - 500 ml Flakon
1,024,220 Njoftuar Fituesi Rejsi FARMA SHPK 512.11 leke per njesi
Spitali Universitar "Shefqet Ndroqi" Tiranë Spitali Universitar "Shefqet Ndroqi" Tiranë Blerje barna SUSHN, per barna shtese qe nevojiten ne kuader te trajtimit te pacienteve me Covid-19.
Loti 18 Soya-bean oil, Refined + Glucose anhydrous (as Glucose monohydrate) + Alanine + Arginine + Aspartic acid + Calcium chloride anhydrous (as Calcium chloride dihydrate) + Glutamic acid + Glycine + Histidine + Isoleucine + Leucine + Lysine (as Lysine hydrochloride) + Magnesium sulphate anhydrous (as Magnesium sulphate heptahydrate) + Methionine + Phenylalanine + Potassium chloride + Proline + Serine + Sodium acetate anhydrous (as Sodium acetate trihydrate) + Sodium glycerophosphate, Hydrated + Threonine + Tryptophan + Tyrosine + Valine 1440 ml Flakon
2,027,718 Njoftuar Fituesi Rejsi FARMA SHPK 2 896.74 leke per njesi
Spitali Universitar "Shefqet Ndroqi" Tiranë Spitali Universitar "Shefqet Ndroqi" Tiranë Blerje barna SUSHN, per barna shtese qe nevojiten ne kuader te trajtimit te pacienteve me Covid-19.
Loti 23 Paracetamol 10 mg/ml - 100 ml Flakon
565,020 Njoftuar Fituesi Rejsi FARMA SHPK 61.78 leke per njesi
Spitali Universitar "Shefqet Ndroqi" Tiranë Spitali Universitar "Shefqet Ndroqi" Tiranë Blerje barna SUSHN, per barna shtese qe nevojiten ne kuader te trajtimit te pacienteve me Covid-19.
Loti 30 Propofol 10 mg/ml - 20 ml Ampule
1,236,880 Njoftuar Fituesi Rejsi FARMA SHPK 61.78 leke per njesi
Ministria e Shëndetësisë Ministria e Shëndetësisë Loti 6 Trastuzumab Origjinator 249,757,391 Njoftuar Fituesi Rejsi FARMA SHPK 219,623,360.00
Drejtoria e Spitalit Rajonal Lezhë Drejtoria e Spitalit Rajonal Lezhë Loti 19 Sistemi kardiovaskular Amiodarone 150 mg/3 ml - 3 ml Ampule 59,804 Njoftuar Fituesi Rejsi FARMA SHPK 59,800.00
Drejtoria e Spitalit Rajonal Berat Drejtoria e Spitalit Rajonal Berat Blerje Barnash - Loti 5 Sistemi kardiovaskular Loti 5- Amiodarone 150mg/3ml-3ml Ampule 52,329 Njoftuar Fituesi Rejsi FARMA SHPK 52,325.00
Drejtoria e Shërbimit Spitalor Devoll Drejtoria e Shërbimit Spitalor Devoll Loti 59 Sistemi kardiovaskular Amiodarone 150 mg/3 ml Ampule 60 4,598 Njoftuar Fituesi Rejsi FARMA SHPK 4,598.00
Qendra Spitalore "Xhafer Kongoli" Elbasan Qendra Spitalore "Xhafer Kongoli" Elbasan Loti 3 Amiodaron 150mg/3ml-3ml 129,635 Njoftuar Fituesi Rejsi FARMA SHPK 129,635.10
Drejtoria e Shërbimit Spitalor Kukës Drejtoria e Shërbimit Spitalor Kukës Loti 5 Sistemi kardiovaskular Amiodarone 150 mg/3 ml Ampule 67,280 Njoftuar Fituesi Rejsi FARMA SHPK 67,725.00
Drejtoria e Shërbimit Spitalor Korçë Drejtoria e Shërbimit Spitalor Korçë Loti 37 Sistemi kardiovaskular Amiodarone 150 mg/3 ml - 3 ml Ampule 448,534 Njoftuar Fituesi Rejsi FARMA SHPK 74,75 leke per njesi.
Spitali Rajonal Vlorë Spitali Rajonal Vlorë Loti 9 Sistemi kardiovaskular Amiodarone 150 mg/3 ml - 3 ml Ampule 598,046 Njoftuar Fituesi Rejsi FARMA SHPK 598,000.00
Ministria e Shëndetësisë Ministria e Shëndetësisë Loti 26 Soya bean oil, refined 3,966,067 Njoftuar Fituesi Rejsi FARMA SHPK 1,152.92 leke per njesi.
Ministria e Shëndetësisë Ministria e Shëndetësisë Loti 43 Insulin Aspart 1,391,847 Njoftuar Fituesi Rejsi FARMA SHPK 811.56 leke per njesi.
Ministria e Shëndetësisë Ministria e Shëndetësisë Loti 44 Insulin Detemir 1,442,433 Njoftuar Fituesi Rejsi FARMA SHPK 1,207 leke per njesi.
Ministria e Shëndetësisë Ministria e Shëndetësisë Loti 47 Insulin Human (25/75) 994,303 Njoftuar Fituesi Rejsi FARMA SHPK 487.52 leke per njesi.
Ministria e Shëndetësisë Ministria e Shëndetësisë Loti 27 Soya-bean oil, Refined + Glucose anhydrous(as Glucose monohydrate) + Alanine + Arginine + Aspartic acid + Calcium chloride anhydrous (as Calcium chloride dihydrate) + Glutamic acid + Glycine + Histidine + Isoleucine + Leucine + Lysine (as Lysine hydrochloride) + Magnesium sulphate anhydrous (as Magnesium sulphate heptahydrate) + Methionine + Phenylalanine + Potassium chloride + Proline + Serine + Sodium acetate anhydrous (as Sodium acetate trihydrate) + Sodium glycerophosphate, Hydrated + Threonine + Tryptophan + Tyrosine + Valine 84,440,565 Njoftuar Fituesi Rejsi FARMA SHPK 2,896.74 leke per njesi.
Ministria e Shëndetësisë Ministria e Shëndetësisë Loti 48 Insulin Human (neutral) 6,779,743 Njoftuar Fituesi Rejsi FARMA SHPK 462.9 leke per njesi.
Ministria e Shëndetësisë Ministria e Shëndetësisë Loti 49 Insulin Isophane 1,211,709 Njoftuar Fituesi Rejsi FARMA SHPK 498.2 leke per njesi.
Ministria e Shëndetësisë Ministria e Shëndetësisë Loti 82 Porcine Brain derived peptide 2,438,464 Njoftuar Fituesi Rejsi FARMA SHPK 695.7 leke per njesi.
Ministria e Shëndetësisë Ministria e Shëndetësisë Loti 113 Paracetamol 34,044,740 Njoftuar Fituesi Rejsi FARMA SHPK 62.78 leke per njesi.
Ministria e Shëndetësisë Ministria e Shëndetësisë Loti 118 Propofol 21,653,070 Njoftuar Fituesi Rejsi FARMA SHPK 154.61 leke per njesi.
Ministria e Shëndetësisë Ministria e Shëndetësisë Loti 119 Propofol 7,012,557 Njoftuar Fituesi Rejsi FARMA SHPK 563.24 leke per njesi.
Ministria e Shëndetësisë Ministria e Shëndetësisë Loti 33 Piperacillin + Tazobactam 27,030,073 Njoftuar Fituesi Rejsi FARMA SHPK 501.50  leke per njesi
Ministria e Shëndetësisë Ministria e Shëndetësisë Loti 69 Oxaliplatin 30,741,193 Njoftuar Fituesi Rejsi FARMA SHPK 1,389.65  leke per njesi
Ministria e Shëndetësisë Ministria e Shëndetësisë Loti 92 Alanine + Arginine + Glycine + Histidine + Isoleucine + Leucine + Lysine acetate + Methionine + Phenylalanine + Proline + Serine + Taurine + Threonine + Tryptophan + Tyrosine + Valine 10,074,423 Njoftuar Fituesi Rejsi FARMA SHPK 512.11  leke per njesi
Ministria e Shëndetësisë Ministria e Shëndetësisë Loti 91 Poly (O-2-Hydroxyethyl) starch (Ph.Eur.) (Molar substitution 0.38-0.45, mean molecular weight = 130.000 Da) + Sodium acetate trihydrate + Sodium chloride + Potassium chloride + Magnesium chloride hexahydrate 4,633,477 Njoftuar Fituesi Rejsi FARMA SHPK 621.1  leke per njesi.
Ministria e Shëndetësisë Ministria e Shëndetësisë Loti 101 Eptacog Alfa (Activated) (1mg/ml after reconstitution) 128,050,859 Njoftuar Fituesi Rejsi FARMA SHPK 142,278.72 leke per njesi.

Opinionet, gjetjet, konkluzionet dhe rekomandimet e shprehura janë të autor-it/ve dhe nuk perfaqësojnë domosdoshmërisht ato të Donatorëve.