Open Procurement Albania
Te dhenat per shoqerite publike qe zoterohen nga bashkite datojne qe prej korrikut 2015. Shoqerite e tjera publike datojne nga prilli 2018

Me ligjin Nr.162/2020 “Për Prokurimin Publik” janë shtuar procedurat: Procedurë konkurruese me negocim; Partneritet për inovacion; Dialogu konkurrues; Procedurë e hapur e thjeshtuar (neni 41 i ligjit 162/2020)
*Efektet fillojnë 31/03/2021.

Paraqitje grafike e rezultateve sipas autoritetit tenderues

Rezultate permbledhese sipas autoritetit tenderues

Nr. i institucioneve tenderuese Nr. i operatoreve ekonomik Nr. i tenderave te shpallur Fondi limit per tenderat e shpallur (ne Leke, pa TVSH Nr. i tenderave te shpallur me fitues Fondi limit per tenderat e shpallur me fitues (ne Leke, pa TVSH Vlera totale e shpallur fituese (ne Leke, pa TVSH
236 1440 6,169 84,211,002,709 4,663 57,347,167,498 52,814,594,322

Lista e tenderave

Autoritet Prokurues Objekti i Tenderit Vlera / Fondi Limit Leke Statusi i Tenderit Operator Ekonomik Kontraktues Vlera fituese
Drejtoria e Tensionit te Larte OSSH sh.a Pajisje testuese dhe vegla pune 149,443,000 Shpallur Procedura
Sh.A Ujesjelles Kanalizime Lushnje "Blerje e matësave të ujit dhe rakorderive plotësuese të tyre” – Marrëveshje Kuadër me një operator ekonomik, ku të gjitha kushtet janë të përcaktuara me afat 12 muaj. 12,575,167 Shpallur Procedura
Sh.A Ujesjelles Kanalizime Elbasan Blerje makineri pajisje per UK 150,000,000 Shpallur Procedura
Drejtoria Rajonale e OSSH Fier Tranversa TU dhe TM , qafore shtyllash per remont te linjave ajrore TM dhe TU” 54,950,000 Shpallur Procedura
Sh.A Ujesjelles Kanalizime Durres Blerje pjese kembimi per automjete 14,994,331 Shpallur Procedura
Sh.A Posta Shqiptare “KONTRATË MONITORIMI” 1,980,000 Shpallur Procedura
Drejtoria Rajonale e OSSH Tirane Blerje vula plastike për vulosjen e matësave elektrike 7,996,000 Shpallur Procedura
Drejtoria Rajonale e OSSH Korce Rikonstruksion kabinash murature ne agjensine Erseke 14,140,649 Njoftuar Fituesi INFINIT SHPK 13,720,679
Operatori i Shperndarjes se Energjise Elektrike Group sh.a “Shërbimi i printimit” me afat 3-vjecare 118,200,000 Shpallur Procedura
Drejtoria e Tensionit te Larte OSSH sh.a Bazë materiale për nyjet kritike 199,925,120 Shpallur Procedura
SH.A Ujesjelles Kanalizime Tirane Mbikqyrja e punimeve për objektin: “Rikonstruksion rrjet ujësjellësi nga Depo 4000 m3 e Tiranës deri në takim me tubacionin Ø 450 mm PE, në Rrugën " Jorgjie Truja". 1,056,198 Shpallur Procedura
Ndermarrja e Sherbimeve Publike Vlore RIPARIM AUTOMJETE 2,916,660 Shpallur Procedura
Drejtoria e Tensionit te Larte OSSH sh.a Rikonstruksion i N/Stacionit Plasmasi 110/35/20/6 kV 59,999,192 Shpallur Procedura
Drejtoria e Tensionit te Larte OSSH sh.a Fuqizimi i N/Stacionit Himara e Re 110/35/20 kV 129,999,079 Shpallur Procedura
Drejtoria e Tensionit te Larte OSSH sh.a Rikonstruksion linja Korçë-Maliq 49,926,343 Shpallur Procedura
SH.A Ujesjelles Kanalizime Tirane “Rikonstruksion rrjet ujësjellësi nga Depo 4000 m3 e Tiranës deri në takim me tubacionin Ø 450 mm PE në Rrugën "Jorgjie Truja”. 44,415,388 Shpallur Procedura
Sh.A Posta Shqiptare Loti i II-të: “Blerje kuti postare restante dhe kuti postare për klientë” 7,790,000 Njoftuar Fituesi UNIVERS REKLAMA 7,572,000
Sh.A Posta Shqiptare Loti i I-rë: “Blerje, kuti postare me çeles për paketa për kliente” 48,880,000 Njoftuar Fituesi ILMI BIBA 47,500,000
Ndermarrja Sherbimeve Komunale Durres Loti II Benzine Premium Unl 10 ppm 1,156,833 Njoftuar Fituesi KASTRATI marzh fitimi 16,4 %
Ndermarrja Sherbimeve Komunale Durres Loti I Nafte 10 ppm ULSD 109,199,733 Njoftuar Fituesi KASTRATI marzh fitimi 16,4 %
Sh.A Ujesjelles Bulqize Blerje nafte për nevoja te SH.A Ujësjelles Kanalizime Bulqize 1,200,000 Njoftuar Fituesi REJ.ON.OIL  1,200,000
Ndermarrja e Sherbimeve Publike Vlore BLERJE RERE BITUMINOZE 1,249,417 Njoftuar Fituesi DOKSANI-G SHPK 1,037,800
SH.A Ujesjelles Kanalizime Kelcyre Supervizion punimesh per objektin “Rikonstruksioni i rrjetit të ujesjellësave për fshatrat Gorikë dhe Sukë" 1,117,824 Shpallur Procedura
Sh.A Ujesjelles Kanalizime Vlore “Blerje materiale kancelarie dhe bojra”, viti 2021 1,660,720 Shpallur Procedura
Sh.A Ujesjelles Kanalizime Vlore “Blerje tubo korrogato për Sh.A UK Vlore”, viti 2021 1,863,500 Shpallur Procedura
Ndermarrja e Pasurive Publike Lushnje Pjese kembimi , riparim i mjeteve dhe blerje pjese kembimi dhe riparim sherbime 2,577,500 Shpallur Procedura
Sh.A Ujesjelles Kanalizime Korce Blerje materiale për rrjetin ujësjellës 2,126,990 Shpallur Procedura
SH.A Ujesjelles Kanalizime Kelcyre "Rikonstruksioni i rrjetit te brendshem per Fshatin Shelq" (vazhdim me ujesjellesin e fshatit Rodenj dhe fshatit te ri) 2,192,519 Shpallur Procedura
Operatori i Shperndarjes se Energjise Elektrike Group sh.a Rikontruksion rrjeti TU me kabella ABC njesia Elbasan 1 dhe nje kabine e re shtyllore 179,626,163 Shpallur Procedura
Drejtoria e Tensionit te Larte OSSH sh.a Rikonstruksion i N/Stacionit Salmone 110/20 kV 159,999,581 Shpallur Procedura

Te drejtat e Perdorimit

Persa kohe nuk percaktohet ndryshe, i gjithe informacioni i ofruar nga Open Procurement Albania ofrohet nen licencat: This material is Open Data