Open Procurement Albania
Te dhenat per shoqerite publike qe zoterohen nga bashkite datojne qe prej korrikut 2015. Shoqerite e tjera publike datojne nga prilli 2018

Me ligjin Nr.162/2020 “Për Prokurimin Publik” janë shtuar procedurat: Procedurë konkurruese me negocim; Partneritet për inovacion; Dialogu konkurrues; Procedurë e hapur e thjeshtuar (neni 41 i ligjit 162/2020)
*Efektet fillojnë 31/03/2021.

Paraqitje grafike e rezultateve sipas autoritetit tenderues

Rezultate permbledhese sipas autoritetit tenderues

Nr. i institucioneve tenderuese Nr. i operatoreve ekonomik Nr. i tenderave te shpallur Fondi limit per tenderat e shpallur (ne Leke, pa TVSH Nr. i tenderave te shpallur me fitues Fondi limit per tenderat e shpallur me fitues (ne Leke, pa TVSH Vlera totale e shpallur fituese (ne Leke, pa TVSH
236 1440 6,169 84,211,002,709 4,663 57,347,167,498 52,814,594,322

Lista e tenderave

Autoritet Prokurues Objekti i Tenderit Vlera / Fondi Limit Leke Statusi i Tenderit Operator Ekonomik Kontraktues Vlera fituese
Sh.A Ujesjelles Kanalizime Durres “Supervizion punimesh për objektin: Ndërtimi i linjës së transmetimit të rrjetit të jashtëm të ujësjellësit Rajonal (nga Burimi i Poçemit)” 1,743,996 Shpallur Procedura
Sh.A Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Tirane Implementimi i aplikimeve dhe funksioneve ERP në KESH sh.a - moduli i menaxhimit financiar dhe moduli i menaxhimit të burimeve njerëzore 115,000,000 Njoftuar Fituesi “Ikons” sh.p.k & “BGP Management Consulting” S.P.A 89,999,999
Ndermarrja e Pastrim Gjelberimit Fier Blerje lule dekorative 2,000,000 Njoftuar Fituesi SARK SHPK 2,000,000
SH.A Ujesjelles Kanalizime Mallakaster Blerje “GAZOIL D1” per vitin 2021 2,841,740 Njoftuar Fituesi KASTRATI marzh fitimit 13 %
Sh.A Ujesjelles Selenice Furnizim Vendosje Elektropompa për Ujësjellës Kanalizime Selenicë 4,040,000 Shpallur Procedura
Sh.A Ujesjelles Kanalizime Korce ”Ndërtimi i rrjetit të ri të kanalizimeve në rrugën ”Koço Mio” (ish S.M.T.), në rrugët “Mitingu i Shkronjave” dhe “Abedin Shkëmbi” (Ish N.B.) dhe në disa rrugë në fshatin Qatrom. ” 4,735,535 Shpallur Procedura
Ndermarrja e Sherbimeve Publike Korce Fadrome 5,416,667 Shpallur Procedura
Ndermarrja e Pastrim Gjelberimit e Treg Kamez Pllaka varrezash(kostume varresh). 2,120,400 Shpallur Procedura
Sh.A Ujesjelles Kanalizime Lushnje Mbikëqyrje punimesh për zbatimin e punimeve të objektit: “Rikonstruksion i linjës kryesore të furnizimit me ujë nga stacioni i pompimit Gajde në stacionin e pompimit Toshkëz”. 2,534,585 Shpallur Procedura
Sh.A Ujesjelles Kanalizime Sarande “Rehabilitimi i Stacionit te Pompimit te ujerave te ndotura, Sarande” 1,994,602 Shpallur Procedura
Drejtoria e Tensionit te Larte OSSH sh.a Elemente për mirëmbajtje të qarqeve sekondare për N/stacioneve 149,961,000 Shpallur Procedura
Drejtoria e Tensionit te Larte OSSH sh.a Elemente të qarqeve primare për mirëmbajtje të N/stacioneve elektrike të shpërndarjes 149,999,025 Shpallur Procedura
ALBCONTROL SH.A ( ish A.N.T.A) Permiresimi i sistemit (AWOS) ne KIA 31,250,000 Shpallur Procedura
Sh.A Albpetrol Blerje gazoil 10 ppm 113,176,400 Shpallur Procedura
Drejtoria Rajonale e OSSH Tirane Ndertim i linjes dhe kabinave ajrore 20 KV linje per zevendesimin e Fiderit 253 1 179,713,314 Shpallur Procedura
Drejtoria Rajonale e OSSH Durres "Zgjerim rrjeti 20kV,ndertim kabine elektrike dhe ndertim rrjeti TU per zonen e Borcit, Investim ne rrejtin TM/TU per zonen Rrushkull-Jube , si dhe ndertim kabine dhe rrejti TU per zonen e Perlatit." 78,102,084 Njoftuar Fituesi "EGLAND" sh.p.k & “ERGI“ sh.p.k 77,402,612
Sh.A Posta Shqiptare Blerje makina kontrolli dhe numerimi elektronik parash 5,329,406 Njoftuar Fituesi POWER INDUSTRIES 4,903,500
Sh.A Ujesjelles Selenice Studim - Projektim i Ujësjellësit të Fshatrave Vajzë, Ramicë, Velcë, Treblovë 7,938,842 Njoftuar Fituesi “HYDROWATER-ALBANIA” Shpk & SRP ALNABIAN ENGINEERING Shpk 7,093,201
Sh.A Ujesjelles Kanalizime Vlore “Studim, Projektim i Rrjetit te Kanalizimeve nga Lungomare deri ne hyrje te Radhimes, Vlore” 29,700,000 Shpallur Procedura
Operatori i Sistemit te Transmetimit OST Zhvillimi dhe suporti teknik në platformën elektronike DAMAS në lidhje me procesin e raportimit të kompensimeve nga devijimet për bllokun LFC AK, nëpërmjet dokumentit MultiSAX 3,500,000 Shpallur Procedura
Operatori i Sistemit te Transmetimit OST Implementimi dhe monitorimi i bllokut AK, nëpërmjet sistemit Emergjent të Kontrollit 7,500,000 Shpallur Procedura
Operatori i Shperndarjes se Energjise Elektrike Group sh.a Mirembajtje 2-vjecare e automjeteve ne pronesi te OSHEE Group sh.a 180,000,000 Shpallur Procedura
Drejtoria e Tensionit te Larte OSSH sh.a Rimbushje, mirëmbajtje, blerje dhe kolaudim të pajisjeve MKZ dhe kuti të ndihmës së shpejtë për N/stacionet e Tensionit të Lartë 49,716,530 Shpallur Procedura
Drejtoria Rajonale e OSSH Korce Rikonstruksion i zyrave Erseke 4,332,097 Lidhur Kontrata AVDULI SHPK 3,274,052
Drejtoria Rajonale e OSSH Kukes Rikonstruksion i fiderit Bujan Tropojë 23,975,704 Njoftuar Fituesi GRIALD SHPK 23,212,147
Sh.A Ujesjelles Kanalizime Elbasan “Blerje toner, leter dhe kancelari” 1,399,907 Njoftuar Fituesi InfoSoft Office 877,738
Sh.A Ujesjelles Kanalizime Sarande “Blerje Hipoklorit Natriumi per kerkesat e Ndermarjes” 3,160,200 Lidhur Kontrata ''2 AT'' 3,022,800
Sh.A Ujesjelles Kanalizime Korce Sigurimi i automjeteve, sigurimi i shëndetit në udhëtim, sigurimi i aktiveve afatgjata të UKKO Sh.A, si dhe sigurimi nga aksidentet personale 1,563,200 Lidhur Kontrata SIGMA INTERALBANIAN VIENNA INSURANCE GROUP sh.a. 1,559,838
Ndermarrja Sherbimeve Komunale Plazh Blerje pjese kembimi 8,000,000 Njoftuar Fituesi Besnik Meçi 6,492,900
Drejtoria e Tensionit te Larte OSSH sh.a Rikonstruksion i N/Stacionit Vorës 35/20/6/kV 219,999,573 Shpallur Procedura

Te drejtat e Perdorimit

Persa kohe nuk percaktohet ndryshe, i gjithe informacioni i ofruar nga Open Procurement Albania ofrohet nen licencat: This material is Open Data