Open Procurement Albania
Te dhenat per shoqerite publike qe zoterohen nga bashkite datojne qe prej korrikut 2015. Shoqerite e tjera publike datojne nga prilli 2018

Me ligjin Nr.162/2020 “Për Prokurimin Publik” janë shtuar procedurat: Procedurë konkurruese me negocim; Partneritet për inovacion; Dialogu konkurrues; Procedurë e hapur e thjeshtuar (neni 41 i ligjit 162/2020)
*Efektet fillojnë 31/03/2021.

Paraqitje grafike e rezultateve sipas autoritetit tenderues

Rezultate permbledhese sipas autoritetit tenderues

Nr. i institucioneve tenderuese Nr. i operatoreve ekonomik Nr. i tenderave te shpallur Fondi limit per tenderat e shpallur (ne Leke, pa TVSH Nr. i tenderave te shpallur me fitues Fondi limit per tenderat e shpallur me fitues (ne Leke, pa TVSH Vlera totale e shpallur fituese (ne Leke, pa TVSH
236 1440 6,169 84,211,002,709 4,663 57,347,167,498 52,814,594,322

Lista e tenderave

Autoritet Prokurues Objekti i Tenderit Vlera / Fondi Limit Leke Statusi i Tenderit Operator Ekonomik Kontraktues Vlera fituese
Drejtoria Rajonale e OSSH Shkoder Zhvillim i rrjetit TM/TU kabina KLM 2, Ndertim i rrjetit Ajror TM 10 dhe i kabines shtyllore Ullishta F8. Rikonstruksion rrjetit kabllor TM 10 Kv dhe kabina Skorje, Rikonstruksion rrjetit TU kabine shtyllore Kthesa e Balldrenit, Lezhe 33,369,636 Njoftuar Fituesi “EL-POWER” sh.p.k. & “SHAMO-CONSTRUCTION” sh.p.k 33101148,04
Sh.A Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Tirane Auditimi i pasqyrave financiare për vitet 2020, 2021,2022 22,890,000 Lidhur Kontrata 21,788,900
Drejtoria Rajonale e OSSH Korce Rrjeti TU me kabell ABC, Fideri 14+15 N/St Korce, qytet Korce 6,263,864 Lidhur Kontrata INFINIT SHPK 5,991,979
Drejtoria Rajonale e OSSH Korce Ndertim kabine e re me murature kabina Vidhkuq 1 850,519 Lidhur Kontrata INFINIT SHPK 819,809
Drejtoria Rajonale e OSSH Korce Rikonstruksion linje ajrore fideri 6M, N/Stacioni Mollas 7,942,063 Lidhur Kontrata INFINIT SHPK 7,922,701
Drejtoria Rajonale e OSSH Korce Rikonstruksion dhe ndertim linje TM 10kV, per furnizimin e fshatit turistik Lin nga N/St Guri Kuq, Pogradec 9,679,392 Lidhur Kontrata INFINIT SHPK 9,563,961
Drejtoria Rajonale e OSSH Korce Rikonstruksion rrjeti TM fideri 14 N/Stacioni Petrushe, ndertimi kabine shtyllore e re fshati Dardhas dhe rrjeti TU me Kabllo ABC kabina fshati Dardhas 2,987,805 Lidhur Kontrata INFINIT SHPK 2,935,652
Drejtoria Rajonale e OSSH Korce Rikonstruksion kabinash murature ne agjensine Pogradec 6,366,630 Lidhur Kontrata INFINIT SHPK 6,290,494
Sh.A Ujesjelles Kanalizime Durres “Blerje materiale hidraulike” 153,801,916 Njoftuar Fituesi LIGUS SHPK 145,534,684
Ujesjelles-Kanalizime Kamez Sh.a Ndërtim Kun Laknas (Rruga Çekejve) 9,685,729 Lidhur Kontrata UDHA 9,624,580
Sh.A Ujesjelles Gramsh “Studim -Projektim i rikonstruksionit të plotë të ujësjellësave të fshatrave Kotorr dhe Stror si dhe ndërtim ujësjellësi të ri fshati Liras, Bashkia Gramsh 4,548,287 Lidhur Kontrata HYDROWATER-ALBANIA 4,130,768
Termocentrali Vlore sh.a Inspektimi i sistemit te mbrojtjes nga zjarri 1,300,000 Lidhur Kontrata 1,285,000
Drejtoria Rajonale e OSSH Korce Rikonstrukison i zyrave Pogradec 11,388,355 Lidhur Kontrata 2 N 7,909,735
Sh.A Ujesjelles Kanalizime Vlore “Furnizim vendosje te pjeseve te kembimit dhe riparim sherbimi te mjeteve motorike”, viti 2021 17,008,036 Shpallur Procedura
SH.A Ujesjelles Kanalizime Tirane “Ruajtja dhe Siguria Fizike me Roje Private dhe Shoqërimi I Vlerave Monetare për UKT sh.a. 45,701,035 Shpallur Procedura
Sh.A Ujesjelles Kanalizime Vlore “Blerje materiale hidraulike”, për vitin 2021 48,568,832 Shpallur Procedura
Operatori i Shperndarjes se Energjise Elektrike Group sh.a Blerja PDA dhe Tablet si dhe monitorimi i punonjesve 157,200,000 Shpallur Procedura
Sh.A Ujesjelles Kanalizime Gjirokaster STUDIM- PROJEKTIM I UJESJELLESIT,FSHATI GOLEMË , GJIROKASTER 4,505,616 Shpallur Procedura
Operatori i Shperndarjes se Energjise Elektrike Group sh.a Ndertimi i Datacenterit Sekondar 89,815,966 Shpallur Procedura
Ndermarrja e Pasurive Publike Lushnje Blerje gazoil per Ndermarrjen e Pasurise Publike dhe bordit te kullimit 20,090,000 Shpallur Procedura
Drejtoria Rajonale e OSSH Shkoder Rikonstruksion i rrjetit TU Kabina Shaljane 1 si dhe ndertim i dy kabinave shtyllore Shaljane 4 dhe 5, Fidri 7, Lezhe 22,629,212 Shpallur Procedura
Drejtoria Rajonale e OSSH Fier Ndërtimi i rrjetit F12 20kV dhe rrjetit TU për këtë fider 170,090,502 Lidhur Kontrata “GBK” shpk & ELECTRICAL POWER ENGINEERING shpk 161,632,919
Drejtoria Rajonale e OSSH Durres "Rikonstruksion kabine elektrike dhe ndertim rrjeti TU me percjellesa Al me vetmbajtje te tipit ABC per fiderin nr.1,2,4 N/ST Rrogozhine dhe kalimi i ngarkeses se kabinave elektrike nga fideri 4 ne fiderin 2 N/st Rrogozhine" 56,902,500 Lidhur Kontrata “Arkonstudio“ sh.p.k &“ V.A.S Konstruksion“ sh.p.k 54,986,655
Drejtoria Rajonale e OSSH Burrel Rikonstruksioni i rrjetit “TU” A.B.C. dhe ndërtimin e kabinave shtyllore, në Agjensinë Bulqizë Drejtoria Rajonale Burrel 110,713,462 Lidhur Kontrata 4 A -M SHPK 110,153,870
Nderrmarrja Rruga Durres Sherbim transporti (marrje me qira automjet) 1,833,000 Lidhur Kontrata O.A.L. SHPK 1,790,000
Ndermarrja Sherbimeve Komunale Durres Blerje Pesticide 1,580,000 Lidhur Kontrata “Alpest'' SHPK 1,559,000
Operatori i Sistemit te Transmetimit OST dhe Vendosje Shunt Reaktor 400 kV 120 MVAr, Sistemit Total të monitorimit të tij, Konfigurimin në sistemin SCADA, furnizimin dhe vendosjen e traktit 400 kV në N/St. Tirana 2, si dhe kryerja e të gjitha punimeve civile në lidhje me këtë projekt 542,291,211 Shpallur Procedura
Sh.A Albpetrol Blerje lëndë djegëse e lëngët për përdorim teknik dhe industrial 19,189,364 Shpallur Procedura
Sh.A Ujesjelles Kanalizime Durres “Blerje materiale dhe pajisje elektrike, vegla dhe pajisje mekanike” 79,900,000 Shpallur Procedura
Sh.A Ujesjelles Bulqize Supervizion Punimesh Objekti" Ndertim linje furnizimi Bater Jugore Depo dhe Rikonstruksion i Ujesjellesit te brendshem tw qytetit Kraste dhe fshatrave Qarr dhe Malcu 1,655,160 Njoftuar Fituesi ERALD-G SHPK 1,495,100

Te drejtat e Perdorimit

Persa kohe nuk percaktohet ndryshe, i gjithe informacioni i ofruar nga Open Procurement Albania ofrohet nen licencat: This material is Open Data